Druhá epištola svätého Pavla Korinťanom - 2KOR
Jozef Roháček
2, 1-17

1 Ale to som usúdil v sebe: neprijsť k vám zase so zármutkom. 2 Lebo ak ja vás zarmútim, ktože je potom, kto mňa rozveselí krome toho, koho som ja zarmútil?! 3 A toto isté som vám napísal, aby som, keď prijdem, nemal zármutku od tých, ktorým by som sa mal radovať, dôverujúc vo všetkých vás, že moja radosť je radosťou všetkých vás. 4 Lebo z mnohého súženia a zovretia srdca som vám písal s mnohými slzami, nie aby ste sa zarmútili, ale aby ste poznali lásku, ktorej mám hojnejšie naproti vám. 5 A jestli niekto zarmútil, nie mňa zarmútil, ale z čiastky, aby som nepretiažil, zarmútil všetkých vás. 6 Dosť je takému tohoto pokarhania, ktorého sa mu dostalo od mnohých, 7 takže už máte, naopak, radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. 8 Preto vás prosím, žeby ste mu preukázali lásku. 9 Lebo na to som aj písal, aby som poznal vašu dokázanosť, či ste poslušní ku všetkému. 10 A komu čo odpúšťate, i ja; lebo i ja, čo som odpustil, ak som čo odpustil, urobil som to pre vás, pred tvárou Krista, aby ste neboli oklamaní od satana, 11 lebo nie sú nám neznáme jeho úmysly. 12 A keď som prišiel do Troady cieľom evanjelia Kristovho, hoci som mal otvorené dvere v Pánovi, nemal som oddychu vo svojom duchu, keď som nenašiel svojho brata Títa. 13 Ale rozlúčiac sa s nimi odišiel som do Macedonie. 14 No, vďaka Bohu, ktorý nám dáva vždycky víťazosláviť v Kristu a zjavuje skrze nás vôňu svojej známosti na každom mieste. 15 Lebo sme Kristovou dobrou vôňou Bohu medzi tými, ktorí dochádzajú spasenia, i medzi tými, ktorí hynú, 16 ktorým vôňou smrti na smrť, a ktorým vôňou života na život. Ale na to kto je spôsobný?! 17 Lebo nefalšujeme slova Božieho jako mnohí, ale jako takí, ktorí z mravnej čistoty, jako takí, ktorí z Boha pred Bohom v Kristu hovoríme.

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...