Prorok Ezechiel - EZ
Jozef Roháček
27, 1-36

1 A stalo sa slovo Hospodinovo ku mne povediac: 2 A ty, synu človeka, pozdvihni trúchlospev na Týrus 3 a povieš Týru: Oj, ty, ktorý sedíš tam, kde sa chodí na more, ktorý prevádzaš obchod s národami chodiac na mnohé ostrovy, takto hovorí Pán Hospodin: Týre, ty hovoríš: Ja som dokonalý čo do krásy. 4 V srdci mora je tvoja ríša; tvoji stavitelia priviedli k dokonalosti tvoju krásu. 5 Z jedliny zo Seníra staväli ti všetko dvojitej dosky; brávali cedru z Libanona, aby spravili na tebe sťažeň. 6 Z bázanských dubov robievali tvoje veslá; tvoje lavičky robievali zo slonovej kosti, vsádzanej do zelenca z ostrovov Kittím. 7 Kment s výšivkami z Egypta bola tvoja plachta, aby ti bol na znamenie; hyacintovomodrý postav, a purpur z ostrovov Elíša to bol, ktorý ťa prikrýval. 8 Obyvatelia Sidona a Arvada ti boli veslármi; tvoji mudrci, Týre, boli v tebe, oni boli tvojimi správcami lodí. 9 Starší z Gebala a jeho mudrci boli v tebe a opravovali tvoje trhliny; všetky morské lode aj ich plavci bývali v tebe, aby zamenili tvoj tovar. 10 Peržania, Lúďania a Púťania boli v tvojom vojsku, tvojimi bojovníkmi; štít i lebku vešali v tebe; tí ti dodávali lesku. 11 Synovia Arvada s tvojím vojskom na tvojich múroch dookola a Gammáďania boli na tvojich vežiach; svoje štíty vešali na tvoje múry dookola; tí učinili tvoju krásu dokonalú. 12 Taršíš obchodoval s tebou pre množstvo všelijakého majetku; za striebro, železo, cín a olovo predávali tvoj tovar. 13 Javán, Túbal a Méšech boli tvojimi kupcami; ľudské duše a náradie z medi dávali do zámeny za tvoj tovar. 14 Z domu Togarmy dávali kone a jazdecké kone a muly za tvoj tovar. 15 Synovia Dedánovi boli tvojimi kupcami; mnohé ostrovy obchodníkmi tvojej ruky, rohami slonovej kosti a ébenovým drevom platili; to tvoja mzda. 16 Aram obchodoval s tebou pre množstvo tvojich výrobkov; karbunkulom, purpurom, výšivkami, kmentom, koralami a rubínom platili za tvoj tovar. 17 Júda a zem Izraelova, to boli tvoji kupci; pšenicu z Minníta, pečivo pannag, med, olej a balzam ti dávali do zámeny. 18 Damašek obchodoval s tebou vo množstve tvojich výrobkov, pre množstvo všelijakého majetku vínom z Chelbona a bielunkou vlnou. 19 Vedán a Javán z Uzala platili za tvoj tovar spracovaným železom, kassiou a voňavou trstinou; to bolo v tvojej zámene. 20 Dedán obchodoval s tebou širokými pokrývkami pre jazdu. 21 Arabi a všetky kniežatá Kédara boli obchodníkmi tvojej ruky; jahnencami, baranmi a kozlami, tými obchodovali s tebou. 22 Kupci zo Šeby a z Raamy boli tvojimi kupcami; najprednejším zo všelijakých vonín a všelijakým kamením drahým a zlatom platili za tvoj tovar. 23 Cháran, Kanné a Éden, kupci zo Šeby, Assúr i Kilmad boli tvojimi kupcami. 24 To tedy boli tvoji kupci s nádhernými rúchami, s hyacintovomodrými a vyšívanými plášťami a s pokladmi drahocennej priadze, poviazanej povrazmi a zavrenej v cedrine na tvojom trhu. 25 Lode z Taršíša roznášaly tvoj tovar do zámeny jako karavány. Suma, bol si naplnený a slávny veľmi v srdci morí. 26 Na veľké vody ťa zaviezli tí, ktorí ťa ťahali veslami - východný vietor ťa skrúši v srdci morí. 27 Tvoj majetok a tvoj tovar, tvoje veci do zámeny, tvoji plavci a tvoji správcovia lodí, tí, ktorí opravovali tvoje trhliny, a tí, ktorí zamieňali tvoj tovar, i všetci tvoji bojovní mužovia, ktorí sú v tebe, i s celým tvojím shromaždením, ktoré je v tvojom strede, padnú v srdci morí v deň tvojho pádu. 28 Na hlas kriku tvojich správcov lodí zatrasú sa obvody mesta. 29 A sostúpia so svojich lodí všetci tí, ktorí chytali do ruky veslo, plavci, všetci správcovia lodí na mori; postavia sa na zem 30 a dajú čuť nad tebou svoj hlas a budú kričať horko a sypúc prach na svoje hlavy budú sa váľať v popole. 31 A porobia si pre teba plešiny a opášu si smútočné vrece a budú plakať nad tebou v horkosti duše horkým žiaľom. 32 A vo svojom náreku pozdvihnú nad tebou trúchlospev a budú žalostiť nad tebou: Kde ktoré mesto bolo kedy jako Týrus, jako tá hrobová tíšina prostred mora? 33 Keď vychádzal tvoj tovar z morí, sýtil si mnohé národy; množstvom svojho majetku a svojich vecí na zámenu obohacoval si kráľov zeme. 34 Keď budeš skrúšený a odprataný s morí, vrhnutý do hlbín vody, padnú tvoje veci na zámenu i všetko tvoje shromaždenie prostred teba. 35 Všetci obyvatelia ostrovov sa zdesia nad tebou, a ich kráľovia sa prenáramne zhrozia; trnúť budú ich tváre. 36 Obchodníci medzi národami posmešne zapískajú nad tebou; na hrôzu budeš; a nebude ťa už na veky.

© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...