Biblia, výmysel človeka ?
Biblia sama seba nazýva Božím slovom, Božou rečou alebo knihou Hospodinovou. Tým sa líši od všetkých iných kníh. Nemá obdoby vo svete, pretože ju nechal napísať sám Boh. Z obsahu sa dozvieme že autorom je sám Boh, obsahom je Ježiš, účelom je záchrana človeka a cieľ ku ktorému vedie je večnosť. V tomto sa jej nevyrovná žiadna iná kniha. Celé stáročia ju ľudia čítali a skúmali. Veľa krát ju pohanili, zneuctili, ničili ale ona na vzdor tomu má stále silu povzbudzovať človeka a odhaľovať hriech. Je rozdelená na Starý a Nový zákon a každá jej časť je zbierka celej rady kníh. Starý zákon tvoria inšpirované knihy ktoré napísali Židovskí pisatelia v období pred Kristom. Nový zákon vyšiel s pera kresťanov ktorí boli učeníci Kristovi. Obe tieto časti napísali inšpirovaný pisatelia. Biblická inšpirácia je čin Svätého Ducha ktorý vplýva na myseľ ľudského pisateľa ten zaznamenáva svätý spis, Božiu knihu pod ktorú sa Boh podpisuje. V Biblii sú 3 významné miesta ktoré tento problém osvetľujú.
2TIM 3,16 Každé písmo, vdýchnuté od Boha, je aj užitočné učiť, karhať, napravovať a vychovávať v spravodlivosti, aby bol človek Boží dokonalý a spôsobilý na všetko dobré.
Apoštol Pavol tu používa slovo „Bohom vdýchnuté“ Prejavuje nekompromisný postoj a Timoteovi zdôrazňuje že ide o písmo v ktorom prehovára sám Boh.
2PET 1,19-21 Tým pevnejšie je prorocké slovo, ktoré máme. Dobre robíte, že pozorne hľadíte naň ako na sviecu, ktorá svieti v tme, kým nesvitne a nevyjde vám zornička v srdciach. Uvedomte si predovšetkým, že ani jedno proroctvo Písma nepripúšťa samovoľný výklad; lebo nikdy z ľudskej vôle nepovstalo proroctvo, ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.
Tu Peter zvýrazňuje a uisťuje svojich čitateľov že zvesť o Ježišovi je pevná prorocká reč. Peter tiež poukazuje že pri jej písaní pôsobil Duch svätý takže on je tým rozhodujúcim činiteľom a zárukou pravosti. Boží duch inšpiroval ľudí a oni to povedali alebo napísali.
JN 10,34-35 Odpovedal im Ježiš: Či nie je napísané vo vašom zákone: Ja som povedal: Bohovia ste. 35. Keď tých, ktorým bolo hovorené slovo Božie, pomenovali bohmi - a Písmo nemôže byť zrušené!
Toto sú slová samého Ježiša zachytené apoštolom Jánom. Cituje Z 82,6 Povedal som: Bohovia ste, všetci ste synovia Najvyššieho
a prehlasuje, že písmo musí platiť. Ježiš cituje žalm ktorého pisateľom je človek ale za autora považuje Boha.
Židia ho chceli kameňovať pretože sa vydával za Božieho syna a keď sa bránil, uviedol slová starého zákona. Povedal: v zákone je napísane. Tým dal najavo že text Biblie je záväzný a rozhodujúci. Viacej krát nachádzame tento postoj nap .
JN 15,25   A (to bolo preto), aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone: Nenávideli ma bez príčiny. V týchto veršoch je prekazateľné, že obsah Biblie je nazývaný zákonom alebo proroctvom.
Spôsob inšpirácie alebo Boží prístup k človeku je rôzny.

- s Mojžišom hovoril Boh priamo 4MOJ 12,7-8 Avšak môj služobník Mojžiš nie je taký: je dôverníkom celého môjho domu. Zhováram sa s ním zoči-voči

- cez sen, tiež DAN 7,1 V prvom roku babylonského kráľa Bélšaccara mal Daniel sen a videnie, ktoré mu prebehli hlavou na jeho lôžku.

- priame videnie DAN 8,1 V treťom roku kraľovania kráľa Balsazára sa mne, Danielovi, dostalo zjavenie vo videní, 2 Kor 12, 2-4 Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred štrnástimi rokmi - či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie - uchvátený bol až do tretieho neba.

- prostredníctvom anjela ZJ 1,1 On naznačil a poslal ho po anjelovi svojmu služobníkovi Jánovi,
DAN 9,21-22 ešte som hovoril svoju modlitbu, keď muž Gabriel, ktorého som videl na začiatku vo videní, priletel ku mne a dotkol sa...

Skutočnosť že v Biblii Boh prehovára cez svojich prorokov neznamená že by s nich spravil nejaký písací automat ktorý nemá vlastnú vôľu, ale proroci či apoštoli Boží odkaz zapísali svojím spôsobom. Napr. LUK 1,1-4 ; JOZ 10,13 ; 1KRAL 15,7-31 Boh ponechal jednotlivým pisateľom vlastnú individualitu, osobný štýl vo vyjadrení. Preto sa mnoho krát prejavuje v texte daného pisateľa jeho Rozhľad či vzdelanie. Hoci sa otázka inšpirácie javí do istej miery ako tajomstvo, ale je to záruka pravosti a spoľahlivosti informácii ktoré podáva pisateľ. Skôr než sa objavil hriech Adam sa stretával priamo so svojim Stvoriteľom. Neverou sa človek o túto výsadu pripravil.
Doba písania Biblie trvala 16 storočí, bolo napísané 66 kníh, písalo ich 40 pisateľov tak vzniklo jedno dielo ktoré má pokračovanie, dopĺňa sa, neprotirečí si, pretože v pozadí je jeden autor. Dokonca v Biblii sa nachádza časť ktorá bola napísaná jeho vlastnou rukou. Je to 2MOJ 31,18 A dal Mojžišovi, keď s ním dohovoril na vrchu Sinai, dve dosky svedectva, kamenné dosky, popísané prstom Božím. Práve toto umocňuje dôležitosť týchto napísaných slov. Boh vo svojom slove poskytuje veľa informácii ale hlavne to čo potrebuje človek pre svoju záchranu.

Hodnotenie: ******
- Váš prehliadač nepodporuje jazyk JavaScript a preto nie je možné zobraziť príspevky.
O dokumente
Autor: A.L.
Vložil: Maco
Vytvorené: 13.09 2008
Prečítané: 6552x
Iné tituly
Modlitba Modlitba

Modlitba je páska ktorá nás spája s Kristom. Je to Kľúč, ktorý otvára nebesia. Len málokto pozná moc, ktorá je v modlitbe skrytá. Kristus prináša Otcovi modlitbu pokorne prosiaceho ako svoju vlastnú žiadosť. V nebesiach je vypočutá každá úprimná modlitba. Nemusí byť plynulá a súvislá ak pochádza zo srdca. Príde až do svätyne, kde Ježiš koná službu a On ju predloží Otcovi.
Sú iné svety obývané? Sú iné svety obývané?

30. októbra roku 1938 americká rozhlasová stanica CBS uviedla hru „vojna svetov“. Režisér zvolil efektný začiatok. Zrazu prestalo vysielanie, do toho vstúpil hlásateľ s výnimočnými správami, v ktorých oznámil, že USA bolo napadnuté marťanmi. Napriek tomu, že v programe bolo jasne uvedené, že ide o hru, desaťtisíce ľudí zachvátila panika.
A.L.
Alkohol v Biblii Alkohol v Biblii

Ako to je vlastne s alkoholom v Biblii? Ako hodnotí Starý zákon pitie alkoholu? Ako je to v Novom Zákone?
A.L.
Kniha kníh - Biblia Kniha kníh - Biblia

Najinterpretovanejšia na svete – aj taký prívlastok má kniha kníh. A výpočet „naj“ spojených s Bibliou sa tým zďaleka nekončí. Najčítanejšia, najprekladanejšia (viac ako 500 jazykov), najviac vydávaná (393 miliónov výtlačkov v roku 2006)... Čím si zaslúžila takú pozornosť?
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...