Kniha kníh - Biblia
Najinterpretovanejšia na svete – aj taký prívlastok má kniha kníh. A výpočet „naj“ spojených s Bibliou sa tým zďaleka nekončí. Najčítanejšia, najprekladanejšia (viac ako 500 jazykov), najviac vydávaná (393 miliónov výtlačkov v roku 2006)... Čím si zaslúžila takú pozornosť? 

Tvrdí o sebe, že je komunikačným prostriedkom medzi Bohom a človekom. Bezpochyby je jedinečná. Ani nie tak jazykom a formou (ani tým, aká je objemná), pretože existujú aj iné posvätné knihy písané podobným literárnym štýlom. Je výnimočná tým, koho predstavuje.
Príbeh Biblie je unikátnym záznamom o milujúcom Bohu, ktorý zvrchovane (a často nečakane) vstupuje do dejín sveta a dejín človeka. Vždy, keď k tomu dôjde, nastane zmena – dejín sveta i človeka. Dokazujú to milióny ľudí, ktorí postavili svoj život na  jej posolstve a boli ochotní za ňu priniesť akúkoľvek obeť.

Biblia sa začína správou o stvorení, v ktorej sa Boh predstavuje ako Stvoriteľ celého vesmíru. Nekladie si však za cieľ detailne opísať každý Boží čin v dejinách ani každú udalosť v živote izraelského národa, ktorý svoju identitu odvodzoval od vzťahu k tomuto Bohu. Je pravda, že Biblia obsahuje historické záznamy, je však viac ako učebnicou dejín. Na pozadí biblických  udalostí sa odvíja príbeh Božieho záujmu a snahy o záchranu človeka, ktorý vrcholí vtelením Božieho Syna Ježiša Krista. Pre túto najpozoruhodnejšiu postavu dejín vesmíru sa stalo poslušné napĺňanie Božej vôle tým najdôležitejším. Svedčia o tom evanjelia i ďalšie novozmluvné spisy, ktoré hovoria o tom, ako sa život a dielo Ježiša Krista premietali a interpretovali v živote prvokresťanskej komunity. Biblia sa končí nádhernou perspektívou definitívneho Božieho víťazstva, ktoré pred naším zrakom vykresľuje uväznený apoštol Ján. Relatívne krátke dejiny hriechu a ľudského zlyhania sa raz skončia. Boh stvorenie zopakuje ešte raz. Vráti nebu a zemi pôvodnú dôstojnosť a krásu – už navždy.  Toto je stručný obsah biblickej zvesti.
 
Biblia je však aj sporná kniha. Má nielen svojich priaznivcov, ale aj nepriateľov a odporcov. Aj dnes jej mnohí vyčítajú, že je málo zrozumiteľná, rozporuplná, nevierohodná  a neaktuálna. Obsahuje správy, ktoré  sú plné násilia, nehumánnych trestov, nemorálnych činov. Iným zase prekážajú zázraky či údajné mytologické korene niektorých jej častí a spochybňujú jej historickú objektívnosť. Nepotrebujeme nájsť na každú z uvedených námietok pádne protiargumenty. Otvorene a objektívne musíme priznať, že ich nemáme. Biblia nemôže byť vierohodná len tým, že niekto objaví údajné zvyšky po kolesách z potopených faraónových vozov. Je pravdivá sama v sebe, pretože je svedectvom o Bohu, ktorý je Pravda. Nevyžaduje ani slepú, iracionálnu vieru. Opisuje stretnutie Boha s človekom v minulosti, ale zároveň chce túto skúsenosť osobného vzťahu s Bohom aktualizovať v živote jej čitateľa. Ten môže jej správam uveriť, alebo ich spochybniť či odmietnuť. Biblia je však nekompromisná v tom, že k Bohu iná cesta, než cesta viery nevedie.

Biblia je duchovná pokladnica, ktorá ťa obohatí len vtedy, ak si nájdeš čas začítať sa do jej svedectiev a vyznaní. Chce nielen informovať, ale vtiahnuť do zážitku, skúsenosti viery, ktorá pramení so stretnutia s Bohom. Stránky Biblie sú otvorené aj pre teba.    

Hodnotenie: ******
- Váš prehliadač nepodporuje jazyk JavaScript a preto nie je možné zobraziť príspevky.
O dokumente
Autor: Neznámy
Vložil: Maco
Vytvorené: 09.12 2009
Prečítané: 8199x
Iné tituly
Modlitba Modlitba

Modlitba je páska ktorá nás spája s Kristom. Je to Kľúč, ktorý otvára nebesia. Len málokto pozná moc, ktorá je v modlitbe skrytá. Kristus prináša Otcovi modlitbu pokorne prosiaceho ako svoju vlastnú žiadosť. V nebesiach je vypočutá každá úprimná modlitba. Nemusí byť plynulá a súvislá ak pochádza zo srdca. Príde až do svätyne, kde Ježiš koná službu a On ju predloží Otcovi.
Biblia, výmysel človeka ? Biblia, výmysel človeka ?

Biblia sama seba nazýva Božím slovom, Božou rečou alebo knihou Hospodinovou. Tým sa líši od všetkých iných kníh. Nemá obdoby vo svete, pretože ju nechal napísať sám Boh. Z obsahu sa dozvieme že autorom je sám Boh, obsahom je Ježiš, účelom je záchrana človeka a cieľ ku ktorému vedie je večnosť.
A.L.
Sú iné svety obývané? Sú iné svety obývané?

30. októbra roku 1938 americká rozhlasová stanica CBS uviedla hru „vojna svetov“. Režisér zvolil efektný začiatok. Zrazu prestalo vysielanie, do toho vstúpil hlásateľ s výnimočnými správami, v ktorých oznámil, že USA bolo napadnuté marťanmi. Napriek tomu, že v programe bolo jasne uvedené, že ide o hru, desaťtisíce ľudí zachvátila panika.
A.L.
Alkohol v Biblii Alkohol v Biblii

Ako to je vlastne s alkoholom v Biblii? Ako hodnotí Starý zákon pitie alkoholu? Ako je to v Novom Zákone?
A.L.
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...