Modlitba
Modlitba hrá vo všetkých cirkvách a náboženských hnutiach dôležitú úlohu. Každé z nich však kladie dôraz na niečo iné. Veľmi poučný prístup k modlitbe majú tzv. kvakeri. Učia, že účinná modlitba, pod ktorou sa rozumie úplné stíšenie pred Bohom, má štyri základné body. (1) Seď v úplnom stíšení. Nič pritom nehovor, nič nečítaj a nič nerob. Uvoľni sa. (2) Prestaň myslieť na seba. Vedome zažeň myšlienky o tom, čo cítiš a prežívaš. (3) Zámerne sústreď myšlienky na Boha. Zameraj sa na Božiu lásku, moc, majestát, milosrdenstvo a vzťah k ľuďom. Opakuj si: „Boh je tu, je so mnou, je vo mne, je okolo mňa.“ (4) Uvedom si Božiu prítomnosť. Snaž sa prežívať a cítiť dotyk Božej prítomnosti, Božej sily a lásky, jeho pokoja a života, ktorý prúdi k tebe a tvojím prostredníctvom ďalej. Prežívanie Božej prítomnosti a moci v modlitbách neznamená hlboké vnútorné zážitky stredovekých mystikov. Dávid to vyjadril vetou: „Utíš sa pred Hospodinom a čakaj na Neho“. Stíšiť sa znamená vnútorne sa vysporiadať so všetkým, čo nás rozptyľuje a odvádza. Čakať znamená trpezlivo dôverovať, že Boh odpovie.
Hodnotenie: ******
- Váš prehliadač nepodporuje jazyk JavaScript a preto nie je možné zobraziť príspevky.
O dokumente
Autor: Neznámy
Vytvorené: 20.10 2010
Prečítané: 4244x
Iné tituly
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...