Sú iné svety obývané?
30. októbra roku 1938 americká rozhlasová stanica CBS uviedla hru „vojna svetov“. Režisér zvolil efektný začiatok. Zrazu prestalo vysielanie, do toho vstúpil hlásateľ s výnimočnými správami, v ktorých oznámil, že USA bolo napadnuté marťanmi. Napriek tomu, že v programe bolo jasne uvedené, že ide o hru, desaťtisíce ľudí zachvátila panika. Opúšťali svoje domovy, diaľnice boli upchaté autami a tí, čo zostali doma, utesňovali dvere i okná pred plynovým útokom marťanov. Obrovské množstvo ľudí telefonovalo o bližšie informácie. Keď sa konečne vysvetlilo, že ide o hru, rozvášnený dav poslucháčov zdemoloval štúdio.
Sme vo vesmíre sami, alebo nie?
Stvoriteľ vesmíru urobil nepredstaviteľné množstvo hviezdnych systémov. Len v našej galaxii, ktorú nazývame Mliečna dráha, je vyše 400 miliárd hviezd podobných Slnku, ktoré je pre život na Zemi nevyhnutné. Podľa niektorých odborníkov by desatina z nich mohla mať nejaké planéty, ktoré by ich obiehali. Teda 40 miliárd systémov, každý asi tak s desiatimi planétami. Pre život sú ale potrebné špecifické podmienky. Keby ich malo iba desať percent, tak by to boli 4 miliardy. A len na jednom percente z nich by bol život, potom musíme mať 4 milióny vyspelých susedov. Keďže sme na stránke Biblia a ty, tak otvorme Slovo Božie a skúsme pohľadať odpoveď na túto otázku.
V Žalme 19,2 čítame: Nebesia rozprávajú o sláve Božej, a dielo jeho rúk oznamuje obloha. Prorok Izaiáš sa pridáva a píše: ( Iz 40,26) Pozdvihnite svoje oči k výšinám a viďte, kto to všetko stvoril? Ten, ktorý vyvádza ich vojsko v plnom počte, volá ich všetky podľa mena. Pre množstvo vlády a preto, že je mocný a silný, žiadne nesmie chýbať.
V jednej hvezdárskej ročenke bolo uvedené, že vo vesmíre okolo nás je asi 360 biliónov svetov. Koľko hviezd sa v nich nachádza je ťažko čo i len odhadnúť a koľko planét a mesiacov? A tu sme čítali, že Stvoriteľ ich volá podľa mena.
Aký bol však zámer Stvoriteľa, keď tvoril jednotlivé vesmírne telesá? (Iz 45,18) Takto vraví Hospodin, ktorý stvoril nebesá - On je Boh, ktorý stvárnil zem a ustanovil ju, On ju založil, nestvoril ju na to, aby ostala pustou, ale pripravil ju na bývanie : Ja som Hospodin a nieto iného.
(1Moj 1,6) A Boh učinil dve veľké svetlá, väčšie svetlo, aby panovalo nad dňom, a menšie svetlo, aby panovalo nad nocou, a tiež i hviezdy .
Tu je písané o našej slnečnej sústave a príprave pre založenie života na Zemi. Z nasledujúceho textu je zrejmé, že Zem s našimi prarodičmi nebola stvorená ako prvá z obývaných planét.
Aká bola reakcia anjelov a obyvateľov iných svetov na jej stvorenie? Boh sa pýta Jóba a dodáva.
(Jób 38,4-7) Kde si bol, keď som zakladal zem? Oznám niečo rozumné? Kto položil jej rozmery, keď vieš? Alebo kto roztiahol po nej šnúru? Na čom stoja a do čoho sú zapustené jej podstavce, alebo kto položil jej uholný kameň, keď spolu plesali hviezdy rána, a keď jasali všetci synovia Boží ?
Na tomto mieste anjeli vystupujú ako hviezdy. Takto nazýva prorok Lucifera a kniha sudcov iných anjelov. (luxsférum v preklade: Ranná zora alebo Nositeľ svetla)
(Iz 14,12) Ach, ako si spadol z neba, ty jasná hviezda, syn rannej zory. Zoťatý si na zem, ty, ktorý si premáhal národy.
(Sud 5,20) Z neba bojovali, hviezdy so svojich vysokých ciest silných bojovali so Sizerom.
Synovia Boží sú ľudia podobní Adamovi. Ľudia poslušní Bohu, ktorí sa nechajú viesť jeho Duchom. (Luk 3,38) Kainan Enosov. Enos Sétov, Sét Adamov a Adam bol Boží.
(Rim 8,14) Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. (Mat 5,9) Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími .
V knihe Genesis, keď Pán Boh dokončil stvorenie Zeme, odovzdáva ju Adamovi a Eve do správcovstva (1M 1,28). Dlho sa však netešili, pretože podľahli pokušiteľovi a spreneverili sa Stvoriteľovi. Tým stratili aj správcovstvo nad zemou. V knihe Jób čítame záznam, že z času na čas sa stretávajú jednotliví zástupcovia obývaných svetov.
(Jób 1,6) (Jób 2,1) A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan.
Zem tu zastupuje namiesto Adama, uchvatiteľ Satan, ktorý si na ňu robí nároky, pretože Adam zhrešil a nemôže byť v Božej prítomnosti. (1M 3 ,1-24) Ale tu sme čítali, že tí druhí sa postavili pred Hospodinom, to znamená že oni nepodľahli pokušiteľovi. (Luk 4,5-7) A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všetky kráľovstvá sveta v okamihu. A diabol mu povedal: Tebe dám všetku túto moc aj ich slávu, lebo je mne daná , a komu chcem, tomu ju dám. Ty teda, ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje.
Nakoľko do hriechu padli iba obyvatelia Zeme, v tejto súvislosti apoštol Pavol oznamuje, že sme divadlom iným nepadlým ľuďom aj anjelom.
(1Kor 4,9) Lebo tak sa mi zdá, že nám, apoštolom, vykázal Boh posledné miesto ako odsúdeným na smrť; veď sme sa stali divadlom svetu, aj anjelom aj ľuďom.
Ale Božia láska k človeku je veľká, preto sa Boží syn obetuje za padlého človeka.
(Ján 3,16) Lebo tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Apoštol Matúš opísal podobenstvo, kde Pán Ježiš hovorí, (Mat 18,12) Ak má niekto sto oviec, a jedna z nich sa mu stratí, čo myslíte, že urobí? Či nenechá tých deväťdesiatdeväť na pastvinách a nepôjde hľadať tú, čo sa mu stratila? Presne toto urobil dobrý pastier, opustil nebo a prišiel za svojou zblúdilou ovečkou, ktorá sa volá Zem, aby ju zachránil.
(Zj 12,12) Preto tešte sa, nebesá, a všetci, ktorí máte v nich svoje stany! Beda zemi a moru, lebo diabol zostúpil k vám veľmi rozzúrený, vediac, že má málo času.
V tomto texte je písané, že mimozemské civilizácie sa majú radovať preto, že ich Satan nemôže už pokúšať, lebo Kristus nad ním zvíťazil. Zato však obyvatelia Zeme sú pod jeho stupňujúcim sa tlakom.
V roku 1960 sa americký rádioastronóm Frank Drake prvý krát pokúsil zachytiť posolstvo z hviezd. Rádioteleskopom s priemerom 26 metrov na observatóriu Green Bank sa zameral na hviezdu Tau Veľryby a Epsilon Eridana, ale žiadny odkaz nezachytil. Odvtedy ľudia skúmajú vesmír a hľadajú, či sa nenájde iná civilizácia s ktorou by sa dal nadviazať kontakt. Predpokladáme, že sú vyspelí a mohli by nám pomôcť pri riešení našich problémov. Čo vlastne chceme? Lieky na naše nemoci, riešenie ekologických problémov.....? Túžime po tom čo Adam stratil, takže potrebujeme liek proti hriechu. Biblia nám ponúka riešenie v osobe Pána Ježiša. On je ten „muž z vesmíru“. Kto v neho uveril, môže ho bez obáv očakávať. Jeho príchod spojí pozemskú rodinu s onou nebeskou. (Efez 3,15) Pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho Pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno.


Hodnotenie: ******
- Váš prehliadač nepodporuje jazyk JavaScript a preto nie je možné zobraziť príspevky.
O dokumente
Autor: A.L.
Vložil: gx112
Vytvorené: 25.02 2008
Prečítané: 8403x
Iné tituly
Kniha kníh - Biblia Kniha kníh - Biblia

Najinterpretovanejšia na svete – aj taký prívlastok má kniha kníh. A výpočet „naj“ spojených s Bibliou sa tým zďaleka nekončí. Najčítanejšia, najprekladanejšia (viac ako 500 jazykov), najviac vydávaná (393 miliónov výtlačkov v roku 2006)... Čím si zaslúžila takú pozornosť?
Alkohol v Biblii Alkohol v Biblii

Ako to je vlastne s alkoholom v Biblii? Ako hodnotí Starý zákon pitie alkoholu? Ako je to v Novom Zákone?
A.L.
Biblia, výmysel človeka ? Biblia, výmysel človeka ?

Biblia sama seba nazýva Božím slovom, Božou rečou alebo knihou Hospodinovou. Tým sa líši od všetkých iných kníh. Nemá obdoby vo svete, pretože ju nechal napísať sám Boh. Z obsahu sa dozvieme že autorom je sám Boh, obsahom je Ježiš, účelom je záchrana človeka a cieľ ku ktorému vedie je večnosť.
A.L.
Modlitba Modlitba

Modlitba je páska ktorá nás spája s Kristom. Je to Kľúč, ktorý otvára nebesia. Len málokto pozná moc, ktorá je v modlitbe skrytá. Kristus prináša Otcovi modlitbu pokorne prosiaceho ako svoju vlastnú žiadosť. V nebesiach je vypočutá každá úprimná modlitba. Nemusí byť plynulá a súvislá ak pochádza zo srdca. Príde až do svätyne, kde Ježiš koná službu a On ju predloží Otcovi.
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...