Téma:

Čo je evanjelium ???

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 r
Autor: Rudinec
10955

                                       
 
1KOR 15,1-4   A oznamujem vám, bratia, evanjelium, ktoré som vám zvestoval, ktoré ste aj prijali, v ktorom aj stojíte,2  skrze ktoré  i spasení bývate , ak držíte v pamäti, jakým slovom a v akom smysle som vám ho zvestoval, iba ak by ste boli nadarmo uverili. 3  Lebo medzi prvým som vám vydal, čo som aj prijal,

že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem
4  a že bol pochovaný a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem

 
Rim. 1:1  „Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený  k evanjeliu nášho Boha
ktoré vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo svätých písmach.“
V tomto výroku je jednoznačne potvrdené,že evanjelium je  Božie   a bolo zasľúbené už v starozákonnej dobe.Tieto tri vety sú jednou z najdôležitejších časti  SB.Nie je možné k týmto trom vetám niečo pridať alebo z nich niečo ubrať.Príčina je prostá evanjelium skrýva v sebe moc  spasiť človeka.Potvrdzuje to:ep.
Rim.1,16  „Lebo sa nehanbím za evanjelium Kristovo, lebo je  mocou Božou na spasenie každému veriacemu , Židovi predne i Grékovi“. 
Každý kto by z tohto evanjelia niečo ubral,alebo by k nemu niečo pridal a takéto evanjelium by hlásal.
Zbavuje ho moci spasiť človeka.
Uvediem príklad kresťanov v Galatskom zbore. Sk.ap.15,5“Ale vraj povstali niektorí zo sekty farizejov, ktorí uverili, a hovoria, že sa musia obrezovať, a že sa im má prikázať, aby zachovávali zákon Mojžišov.“
Sk.ap.15,24  „Pretože sme počuli, že niektorí z nás vyjdúc znepokojili vás rečami a rozvracajú vaše duše hovoriac, že sa musíte obrezovať a zachovávať zákon, ktorým sme toho nenaručili,“
Z týchto dvoch veršoch  je ukázané že apoštolovia neprikázali kresťanom z pohanov zachovávať zákon ,že to hlásali uverivší farizeji.
Kresťania v Galatskom zbore však farizejom uverili a pridali k evanjeliu skutky zákona.Keď sa to ap. Pavol dozvedel,tak sa tak rozčúlil,že kresťanov v Galácii nazval nerozumnými. 
Gal. 3:1  Ó, nerozumní Galaťania, kto vás tak omámil, aby ste neboli poslušní pravde, ktorým bol Ježiš Kristus prv napísaný pred očami jako medzi vami ukrižovaný?
2  Lebo to by som chcel zvedieť od vás, či zo skutkov zákona ste dostali Ducha či z počutia viery? 
Pavol vo svojom oprávnenom hneve pokračuje a hovorí:
Gal.1,6-8   Divím sa, že tak skoro odstupujete od toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, k inému evanjeliu,7  ktoré nie je iné, iba že sú niektorí, ktorí vás nepokoja a chcú prevrátiť evanjelium Kristovo.
8  Ale aj keby sme vám my alebo anjel z neba zvestoval iné ako to, čo sme vám zvestovali, nech je prekliaty!
Najtvrdšie slová však Pavol povedal v:Gal.5, 4“Odlúčení ste od Krista, ktorí sa ospravedlňujete zákonom, vypadli ste z milosti.“
Takéto strašné sú dôsledky keď niekto k evanjeliu Kristovmu niečo pridá.

Ďalej uvediem príklad,keď niekto z čistého evanjelia niečo uberie.
Toho sa dopustila RKC .
Uvediem celé ich vierovyznanie aby sa mohol,každý presvedčiť že si nevymýšľam:
Verím v Boha Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme.Verím v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal zDucha Svätého, narodil sa z Márie panny, trpel pod Pontským Pilátom,
ukrižovaný umrel a pochovaný bol; zostúpil do pekiel, v tretí deň vstal zmŕtvych, vstúpil na nebesá, sedí na pravici Boha Otca všemohúceho; odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev všeobecnú, spoločenstvo svätých,hriechov odpustenie, tela z mŕtvych vzkriesenie a život večný. Amen.V tomto ich vierovyznaní chýba najdôležitejšia doktrína Biblie a to:  že Boží Syn zomieral za naše hriechy .
Koniec koncov oni vo svojom vyrovyznaní túto doktrínu ani nemôžu mať pretože by sa im zrútil celý ten ich obchod s predávaním spasenia.Chcem reagovať...
Pridané: 11:34 06.11 2013 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11286, 13982, 14652
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 17
Autor: Pavlína
11286
Príspevok sa načítava...

Tomix, Dusan82, Zahor21, crosbow
vo vaších príspevkoch väčšinou uvádzate čo sa nemá a nemôže tak mi prosím skúste tentokrát napísať čo sa má,
poeticky povedané: ako a kam kráčať

1) Prečo si myslíš, že ty patríš Ježišovi?
2) Podľa čoho sa určí, kto je spasený?
3) Prečo je tvoja církev správna?

Úprimne vás prosím, aby ste odpovedali na tieto tri otázky, ale nereagovali si navzájom až kým všetci neodpovedia - aby sa nám to nezamotalo.

Odkaz pre Dusana82 > váž slová , lebo keď Boh povedal, že budeš súdený za každé slovo čo vypustíš tak súdený budeš, pozor aby si neskončil na lavici odsúdených  icon


icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon


Chcem reagovať...
Pridané: 15:16 09.01 2014 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11289, 12319
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 88
Autor: crosbow
11289
Príspevok sa načítava...

ahoj Pavlína

nakolko su tie otazky položene náboženskou zdeformovanosťou, Ja odpoviem možno nie podla tvojich predstav pretože ak by som mal reagovať inak tak by som sa musel ponoriť na úroveň vykonavania mrtvého náboženstva či kultu .... 

1) Mamka ťa má rada ? si jej dcéra ? patriš alebo patrila si jej ?

2) no my podla ničoho neurčíme ... Boh si svojich pritiahne .... uverila si v evanjelium, zachovávaš slovo ktore je pre teba pravda a vdaka Kristovej zmierujúcej obety možeš mať večný život a tu na zemi vzťah s Bohom a byť požehnná ... 

3) otázku pozmením ... Prečo je moja viera správna? pretože vychádzam z písma a nie zo siekt a ich duchovných otcov .... 

Pavlína napíšem ti základy

1)maj vieru v Boha 
2)čiň pokánie
3)modli sa
4)ži podla slova (Biblie) kde máš prikázania a príklady zo života - takže zachovavaj slovo Ježiša
5)hovor evanjelium

samozrejmost je láska ... ale u hriešneho človeka aj láska sa dá pokriviť (su prípady kedy osoba vraždila z lásky)....
takže treba nevyhnutne vychádzať z písma .... 


Chcem reagovať...
Pridané: 23:08 09.01 2014 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11305
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 439
Autor: Pavlína
11305
Príspevok sa načítava...

ahoj crosbow
určite som nechcela použiť náboženskú zdeformovanosť, mrzí ma keď to takto vyznelo, ale v tomto prípade nie sú ani dôležité odpovede ako samotné otázky >ten kto hľada nájde
cením si tvoju odpoveď  icon


Chcem reagovať...
Pridané: 17:40 10.01 2014 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 11306
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 88
Autor: crosbow
11306
Príspevok sa načítava...

dik.. aj ja si cenim tvoju otázku,,, je dobré sa pýtať ...


Chcem reagovať...
Pridané: 18:03 10.01 2014 Piatok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 439
Autor: zahor21
12319
Príspevok sa načítava...

Ahoj Pavlína. Patrím Ježišovi Kristovi preto, že jedine v Ňom je moja spása. Snažím sa žiť podľa Jeho slov.
To určí jedine náš nebeský Boh Otec všemohúci, lebo spasení sme Jeho milosťou nech by sme robili akékoľvek dobré skutky.
Už viackrát som písal, že na svete je jediná cirkev, ktorú založil Pán Ježiš Kristus.
J e to všeobecná, apoštolská, kresťanská cirkev.
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý. 4MOJ 6,24-27

 


Chcem reagovať...
Pridané: 14:02 12.05 2014 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 13518
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: Damil
13518
Príspevok sa načítava...


 Ak chcete nájsť na tejto Zemi  pravé náboženstvo , hľadajte  také, ktoré nevychádza dobre so svetom . Náboženstvo, ktoré vychádza dobre so svetom a svet ho prijíma, je svetské. To, ktoré so svetom dobre nevychádza, pochádza z iného sveta, čo znamená, že je božské. (Fulton J. Sheen )


Chcem reagovať...
Pridané: 12:44 05.09 2014 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 14064
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 54
Autor: Janka_sk
13982
Príspevok sa načítava...

Tak sa pozrime, co uci KC prostrednictvom Zakladneho katechizmu:


18. Kde sú v krátkosti obsiahnuté zjavené pravdy, ktoré máme
     veriť?
       Zjavené pravdy, ktoré máme veriť, sú v krátkostí obsiah-
     nuté v Apoštolskom vyznaní viery.

Vsimnite si, otazku a slovo "v kratkosti".

Tieto pravdy su dalej rozoberane a pri 3. clanku je aj toto:


 

• 79. Prečo sa stal Syn Boží človekom?
          Syn Boží sa stal človekom:
            1. preto, aby nás slovom a príkladom učil;
            2. preto, aby nás svojím utrpením a smrťou vykúpil
               a spasil.4. clanok rozobera:
 

   85. Ako znie štvrtý článok Apoštolského vyznania viery?
          Štvrtý článok Apoštolského vyznania viery znie takto:
        (Verím v Ježíša Krista, ktorý) trpel za vlády Poncia Piláta,
        bol ukrižovaný; umrel a bol pochovaný.
 
          V rámci tohto článku je reč o vykupiteľskom diele Ježiša
        Krista.


 

88. Prečo trpel a umrel Ježiš Kristus?
           Ježiš Kristus trpel a umrel:
                     
              1. preto aby za naše hriechy Bohu zadosťučinil;
              2. preto aby nás z večného zatratenia vykúpil;
              3. preto aby nás spasil, čiže, aby nám nebo otvoril.
 
 

 
 


Toto su veci z Katechizmu, ktore ma ovladat uz dieta.
20. Prečo menujeme toto vyznanie viery apoštolským?
       Toto vyznanie viery menujeme apoštolským preto, lebo
     pochádza z časov apoštolských.
  21. Koľko čiastok má Apoštolské vyznanie viery?
       Apoštolské vyznanie viery má 12 čiastok, ktoré menuje-
     me článkami.
Mravné naučenie.
 
      Apoštolské vyznanie viery má vedieť spamäti každý kresťan
    Katolík, ktorý dospel k užívaniu rozumu. V prvých časoch Cirkvi
    Kristovej nebol dospelý človek pripustený ku krstu, ak toto
    vyznanie nevedel odriekať. Ani dnes nesmie byt kresťan katolík
    pripustený k sviatostiam, ak ho nevie odriekať. Odriekaj ho
    denne.


 Evanjelia su zapisane kazania sv. apostolov.
Takze, ked nemate nic proti Evanjeliam, preco by ste mali mat nieco proti Apostolskemu vyznaniu viery?

Ako ste sa inak vysporiadali s Jan21,25?
 
 
Chcem reagovať...
Pridané: 21:28 01.10 2014 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 13985, 13988, 14111
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 127
Autor: zahor21
13985
Príspevok sa načítava...

Ahoj Janka. Pravdy zjavené v apoštolskom vyznaní viery neučí len KC, ale tie pravdy musí učiť každý veriaci v  Pána Ježiša Krista.
Na otázky, ktoré uvádzaš z katechizmu katolíckeho vierovyznania sa dá odpovedať jednou vetou.
Pán Ježiš Kristus prišiel na svet preto, aby zmieril ľudstvo s našim i Jeho nebeského Bohom Otcom, lebo žiadny iný človek to nemohol urobiť.
Len ten človek bude spasený, ktorý uverí v Pána Ježiša Krista. SK 16,31 .
Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý. 4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 09:27 02.10 2014 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 13991
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: Maggie
13988
Príspevok sa načítava...

draha Janka

necuduj sa, ti, ktori sa citia byt lepsi, budu snorit, tak ako farizeji, len aby nasli na tom druhom nejaku chybu.

To je ako s 10. Bozimi prikazaniami, aj tam nas mnohi obvinuju, ze sme nieco umyselne vynechali.... Darmo im ukazes, ze v katolickom preklade sv. pisma nic vynechane ani skratene nie je.
Darmo budeme presviedcat, ze modly, falosni bohovia pre nas neexistuju....

Bohuzial, aj dnes je este stale vela takych, ktori na to, aby spoznali Boziu vôlu, musia mat vsetko cierne na bielom. Darmo im Boh napisal svoj zakon do srdc. "iba pismo" ich nepusti.

Preco trpel a zomrel nas Pan Jezis Kristus som ja osobne vedela, uz ako dieta a to som este nevedela citat, takze som si tazko mohla zo sv. pisma overit, ci je to Bozie slovo.

Ach jaj icon

Boh Ti zehnaj Janka. icon


Chcem reagovať...
Pridané: 15:26 02.10 2014 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 13992, 13993
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 992
Autor: Janka_sk
13991
Príspevok sa načítava...

Ako ale vidite z Katechizmu, a to je len detsky, ze k tym otazkam je mozne odpovedat aj podrobnejsie, ako pisete Vy svoju odpoved.
Aj z tohto prikladu je vidiet, ze Ucitelsky urad Cirkvi je potrebny, lebo by Vam velmi dlho trvalo( ak vobec) dojst na take presne odpovede.


Chcem reagovať...
Pridané: 22:13 03.10 2014 Piatok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 127
Autor: Janka_sk
13992
Príspevok sa načítava...

Maggie, neviem ako to este na tomto fore chodi, mozno mate spravny usudok o diskuteroch tu.
Asi nechapem, co ste mysleli tym, ze im Boh napisal svoj zakon do srdc a nepotrebuju mat vsetko cierne na bielom.
Pokial viem, tak Pan Boh od nas neziada slepu vieru, ale aby zodpovedala rozumu a  teda sa smieme a mame o Bozskom povode zjavenych pravd presvedcit. Takze chciet mat cierne na bielom je vitane. Lenze su na to aj kriteria, aby sme vedeli rozoznat, co je Bozim zjavenim a co nie. Takto sa aj hladajuci vie dostat na spravnu cestu, lebo vie kadial cesta nevedie.


Chcem reagovať...
Pridané: 22:30 03.10 2014 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 14039
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 127
Autor: mil
13993
Príspevok sa načítava...

Maggie napísala: Darmo budeme presviedcat, ze modly, falosni bohovia pre nas neexistuju.... 
--------------------------------------------------------- 
Musím tvoje slová postaviť do Božieho svetla, aby každý videl akí ste falošní . Predsa sa hlásiš k učeniu KC a vieš čo KC učí a čo katolíci stvárali a stvárajú.

Áno, darmo všetkých okolo presviedčate, že nie ste modlári, aj keď sa klaniate sochám a obrazom, uctievame predmety, relikvie a pod.  Čo si mám myslieť ak niekto vie, že Boh je  Duch a pritom sa obráti a pokľakne k soche, alebo obrazu , pozerá na ňu a vylieva pritom svoje emócie, akoby to bolo niečo živé. Pritom tvrdí, že sa neklania soche – obrazu, ale tomu koho zobrazuje. Veď aj pohania to takto vysvetľujú. Jedine Bohu sa máme klaniať a jedine Bohu patrí všetka sláva. Ak katolík vie, že Boh je duch a je všadeprítomný a vypočuje úprimne prosby v skrytosti, tak prečo je obrátený k drevu, kameňu, obrazu a pod. , ktoré predstavujú človeka? Uctievanie, bozkávanie sôch a obrazov a rôznych predmetov je predsa bežné u katolíkov, pravoslávných a im podobných.  Tak čo si o tom mám myslieť? Boh má pri vás tolerovať ten váš spôsob uctievania? Je to modlárstvo!
To všetko vychádza z učenia KC. To, ako tomu hovoríte, nevhodné prejavy zbožnosti (ináč povedané modlárstvo) chcete vymietiť tým, že pápež, ako hlava cirkvi vzdá úctu napr. Jezuliatku – soške? Veľmi originálny vzor zbožnosti okorenený modlárstvom. 

Prečo sa neopýtať Boha – Stvoriteľa neba a zeme? Predsa Boh odpovedá zrozumiteľne a jasne v Písme a to bez kompromisov. Kto je ten, kto spochybňuje Božie Slovo? Predsa satan, ktorý tak ako povedal Eve -  1M 3:1 ... A povedal žene: Či naozaj riekol Bôh: Nebudete jesť z niktorého stromu rajského?

A takto odpovedá spochybňujúcou otázkou aj vám – či naozaj riekol Boh, aby ste si neučinili obrazy a sochy, aby ste sa im klaňali a uctievali ich?  A vy ste poslúchli satana a učinili množstvo obrazov a sôch. Množstvo obrazov a sôch, ktoré ste narobili predsa robia príležitosť pre poverčivých ľudí uctievať a klaňať sa predmetom a nie živému Bohu. Ak vidíte, čo to spôsobuje, tak prečo sa toho nezbavíte? Opovrhujete Božím Slovom, pretože Boh to výslovne zakázal. 

5MOJ:4 ...16Aby ste sa neporušili a neučinili si nejakej rytiny, podoby nejakého obrazu, nech už by bol jakýkoľvek, nejakej podobizne muža alebo ženy, ... 

Rozumieš tomuto –  „nejakého obrazu, nech už by bol jakýkoľvek“

A ďalej: 19 A aby si nepozdvihol svojich očí k nebesiam a keby si videl slnko, mesiac a hviezdy, všetko vojsko nebies, aby si nebol pohnutý k tomu, že by si sa im klaňal a slúžil im, ktoré to veci udelil Hospodin, tvoj Bôh, všetkým národom pod celým nebom. 


Teda ako vidíme ide o pohnútku uctievať niečo viditeľné – (predmety, obrazy, sochy, mesiac, slnko atd.) namiesto neviditeľného Boha – Stvoriteľa neba a zeme.

Telesní a poverčiví ľudia, ktorí si vytvárajú ilúziu neba vytváraním obrazov a sôch nemajú to pravé poznanie Boha! Sú pohnutí klaňať sa im a uctievať ich!

Tak podobne aj katolík obracia sa k  fyzickým sochám svätých ( Márie, Krista, atd.)a kľaká si pred týmto predmetom, ktorý predstavuje človeka  a vylieva pri tejto podobe emócie tak, ako by to bol sám Boh. Celý Vatikán je touto ohavnosťou posiatý! Je to podobne ako si vytvoril ľud Izraela vizuálnu náhradu Boha – zlaté teľa a robil kolotance. Náhradu toho neviditeľného Boha, ktorý ich vyviedol z Egypta. 

Toto je ohavné v očiach Božích. Pre takéto praktiky preto trestal Boh vyvolený národ a chcel ho vyhladiť a o koľko viac sa ujde tým, ktorí opovrhli Milosťou Božou a utiekali sa k pohanským praktikám uctievania? Táto túžba je hlboko zakorenená v telesnom človeku, ktorý myslí telesne a vyhľadáva viditeľné náhrady. A tak si spravia obrazy a sochy, aby skrze nich uctievali Boha.
No a kľačiaci katolík pre sochou Márie nás chce presvedčiť, že to nie je pravda, že katolíci sú modlári!


Chcem reagovať...
Pridané: 12:53 04.10 2014 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 13994, 14008
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 289
Autor: mil
13994
Príspevok sa načítava...

Evanjelium je posolstvo – radostná správa o našom spasení v Kristu. Teda správa o tom, že Ježiš je Kristus – Syn živého Boha, správa o tom, čo sa udialo na kríži, že na tretí deň vstal z mŕtvých a odišiel k Otcu na nebesiach a zase príde, aby tam kde je On aj my sme boli. To sa nazýva evanjelium. Kto túto radostnú správu prijíma do svojho srdca a to vierou, tak už vie, že je naveky spasený jedine v Kristu a to je nesmierna radosť a nekonečná vďačnosť jedine Bohu. Takto vykúpený vstupuje srdcom do kráľovstva Pokoja – Božieho kráľovstva a je už naveky s Kristom.

Evanjelium nám oznamuje o spasení v Kristu ( nie že možno budeme spasení, ale oznamuje o istote spasenia v Kristu). Oznamuje o diele milosti, ktoré je dokončeným a dokonalým dielom Boha. Oznamuje, že už všetko urobil Boh pre našu spásu a dokončil to dokonalé dielo milosti! Istota spásy nie je sebadôvera, ale naopak plná dôvera v Božie Slovo – zasľúbenie Božie, ktoré jasne hovorí o spasení z milosti skrze vieru a to bez zásluh a zdarma – bez nášho pričinenia. Teda toto vylučuje akúkoľvek možnosť prispenia k tomuto dokonalému dielu milosti zo strany človeka, ktoré by bolo vždy poznačené nedokonalosťou.  

Milosť Božia je neobmedzené pôsobenie lásky Božej. Boh dokončil  dielo milosti na kríži, aby uspokojil svoju spravodlivosť a aby Božia láska mohla neobmedzene pôsobiť v milosti a povedal – dokonané je! Podmienkou na uplatnenie milosti je  viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy na kríži – Ježiša Krista, ktorý zomrel a bol pochovaný, ktorý vstal z mŕtvych a ukázal sa mnohým, ktorý odišiel k Otcovi na nebesiach aby pripravil nám miesto, aby tam kde je On aj my sme boli, ktorý poslal vo svojom zasľúbení k nám Tešiteľa – toho Ducha Pravdy, aby uvádzal do každej Pravdy.   Ján 14:3 pretože vám idem prihotoviť miesto a keď odídem a prihotovím vám miesto, prijdem zase a poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. Ako vidíme, žiadný očistec tu nefiguruje, ako sa nám snaží nahovoriť KC.

Teda z viery, aby bolo podľa milosti! Ak to v jednoduchosti zhrniem, tak nám zvestuje, že sme spasení jedine z milosti skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista a to bez zásluh a zdarma – bez nášho pričinenia. Oznamuje, že to jedine Boh všetko urobil, aby nás spasil a ako vieme, tak dokončil to dokonalé dielo milosti a povedal – dokonané je! Teda aby sme vedeli že máme večný život !: Ján5 11A toto je to svedoctvo, že nám Bôh dal večný život, a ten život je v jeho Synovi. 12Ten, kto má Syna, má život; kto nemá Syna Božieho, nemá života.13To som napísal vám veriacim v meno Syna Božieho nato, aby ste vedeli, že máte večný život a aby ste verili v meno Syna Božieho.

Samozrejme, že podmienkou pre uplatnenie milosti je jedine viera v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy – Ježiša Krista. To je všetko! Život, ktorý bude nasledovať bude vychádzať už z nového človeka narodeného z Ducha, ktorým je aj vyučovaný – a zdokonaľovaný v  milosti a teda s istotou spasenia v Kristu.

Evanjelium, ktoré dáva slávu za všetko a teda aj za našu spásu jedine Bohu a nič z tej slávy neuberá je jediné pravé evanjelium . Všetko čo učí ináč je falošné evanjelium – evanjelium antikrista.

Všimnime si, že len z tohto prekrútenia evanjelia - teda  čo znamená  - byť ospravedlnený, ma za následok vznik náboženstva s celou hierarchiou moci a bohatstva a s celým systémom rôznych nariadení a skutkov, ktorými sa podmieňuje spása. To všetko je iné semeno a iného ducha. Čo to má spoločné s cirkvou Ježiša Krista a slobodou v Kristu? 

Čo je teda kráľovstvo Božie, ktorého súčasťou je cirkev Ježiša Krista  Luk 17:21 ani nepovedia: Hľa, tu! alebo: Tam hen! Lebo hľa, kráľovstvo Božie je medzi vami! Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravedlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.  A preto pravé evanjelium Ježiša Krista nevytvorí nábožensta,  pápežov,  hierarchiu moci a bohatstva,  rôzné nariadenia človeka a márne tradície, uctievanie obrazov a sôch,  modlenie sa k mŕtvym a za mŕtvych, spovede, zložité rituály, očistec a pod. To vytvára iné evanjelium – evanjelium podľa človeka – evanjelium antikrista! Je to všetko márnosť, pretože toto dielo spásy je dokončené Kristom a človek k tomu dielu už ničím nemôže prispieť! V tom je sebazaprenie, aby sme odovzdali svoje srdce do moci pôsobenia Slova Božieho – ktoré je duch a je život. A ono už bude kraľovať naveky v našom srdci a formovať srdce na podobu Božieho Syna a teda takéto srdce má Boží charakter. Takto vchádzame srdcom do kráľovstva pokoja – Božieho kráľovstva. A to je tá sloboda v Kristu! Chcem reagovať...
Pridané: 15:44 04.10 2014 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 13996
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 289
Autor: mil
13996
Príspevok sa načítava...

Obrátenie je jednoducho „vzdanie sa“ prestať bojovať proti Bohu a prestať  so samoospravedlňovaním, teda sa pokúšať získať vlastnú spásu cez svoje vlastné skutky.  Rezignovať a odovzdať sa Kristovi - to je spasenie. Takže poviem - nič neprinášam vo svojich rukách, ach ja hriešný človek.   Rim 11:6 Ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou. A jestli zo skutkov, nie je to už milosť...
 Keď tento postoj dorastie do bodu, kedy budem vedieť, že to, že stojím pred Bohom je absolútne založené a postavené na dokonalom diele a zásluhe Ježiša Krista, potom budem z dôverou (smelo) pred Ním stáť vediac, že všetky moje hriechy boli zaplatené jeho krvou a že som spravodlivý jedine v Kristu. Ak sa nedospeje najprv k poznaniu, že postavenie (to, že nás Boh uviedol do tohoto výsostného postavenia dieťaťa Božieho) v žiadnom prípade nezávisí od stavu( od našich skutkov), ale že stav je úplne závislý od postavenia, tak sme neporozumeli dielu Milosti.

Čo sa teda myslí „ospravedlnený“? Podľa Písma je to ten, kto už bol ospravedlnený! Podľa KC je to proces  ospravedlnenia so všetkým, čo je s tým podľa učenia KC spojené a teda bez istoty spasenia v Kristu. Tento proces začína krstom dieťaťa. Podľa Písma ospravedlnenie je trvalé prehlásenie za spravodlivého a to v momente keď človek uverí v Pravdu evanjelia. Nie je to žiadny proces! Veriaci sa zdokonaľuje v Kristu vyučovaný milosťou no v istote spasenia! 

KC dáva svojmu veriacemu akú takú nádej spasenia, no podmienenú členstvom v KC a splnením podmienok, ktoré sú nariadeniami KC a nie Božími. Boh kladie jedinú podmienku a to uveriť Kristu – Božiemu Slovu. Teda “Z viery, aby bolo podľa milosti" (Rim. 4 :16).  Aby preklenula KC možnú flustráciu u katolíkov vychádzajúcu z ich neschopnosti naplniť všetky prikázania KC, ktorými podmieňuje spásu, keďže mnohí sa ani nemieňa vzdať svetského spôsobu života, tak to poistila  pomyselným očistcom a tak si katolík myslí , že tak či onak, aj tak pôjde do neba, len si nejaký čas pobudne v pomyselnom očistci. Niektorým je to jedno ako dlho tam pobudne a niektorým to aj vyhovuje pretože nemusia meniť zabehaný spôsob života a radšej si užijú, ako by mali činiť pokánie zo svojích hriechov – teda prestať hrešiť. Predsa si to oddtrpia v očistci a aj tyk pôjdu do neba. Potom to všetko, spovede, očistec nabáda k hriechu a vytvára falošnú nádej spásy a to bez toho, aby sa zmenilo srdce človeka.


Chcem reagovať...
Pridané: 15:48 04.10 2014 Sobota
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 289
Autor: ceep
14008
Príspevok sa načítava...

Ahoj mil. Na svete niet nijakej modly a nijakého boha (1 Kor 8, 4). Pre katolíkov je modla a falošný boh iba výmyslom, modly ani bohovia neexistujú tak ako to píše svätý Pavol. Zaujíma ma, prečo Ty veríš, že existujú modly a iní bohovia?

Píšeš: Predsa Boh odpovedá zrozumiteľne a jasne v Písme a to bez kompromisov.
Odpoveď: Tak týmto tvrdením si spochybnil celý protestantizmus.


Chcem reagovať...
Pridané: 10:41 05.10 2014 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 14033
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 79
Autor: mil
14033
Príspevok sa načítava...

Poriadne si ten verš čo si dal prečítaj: 1KOR 8,4-4


Chcem reagovať...
Pridané: 00:24 06.10 2014 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 14034
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 289
Autor: ceep
14034
Príspevok sa načítava...

Ahoj mil. Svätý Pavol v liste Korinťanom píše o tom, že my máme iba jedného Boha, Otca, a jedného Pána, Ježiša Krista. Avšak Ty spomínaš a vyčítaš katolíkom akési modly a iných bohov, a preto z toho dôvodu sa pýtam, prečo Ty veríš v Boha a zároveň aj v existenciu modiel a iných bohov?


Chcem reagovať...
Pridané: 10:00 06.10 2014 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 14037, 14045
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 79
Autor: mil
14037
Príspevok sa načítava...

Ja hovorím o náhradach živého Boha a to kameňom, drevom, zlatom,betonom, sadrou atd. a to presne tak,  ako to urobil izraelský národ, keď si vytvoril zlaté teľa - vizuálnu náhradu neviditeľného Boha, ktorý ich vyviedol z Egypta. Prečo uctievate živého Boha aj skrz neživé predmety? A hovorím aj o tom, že si vytvárate relikvie, obrazy a sochy Márie,Krista atd. a uctievate ich a pritom viete, že Boh je Duch a vypočuje v skrytosti no vy sa obraciate k týmto predmetom.  Ak pápež ide vzdať úctu soške - jezuliatku, tak to je jasný príklad modlárstva.To nie je nič neznáme a stačí si pustiť nejaké video, kde masy ľúdí prichádzaju na tie miesta a klaňajú sa a bozkávajú tieto neživé predmety. Uctievanie ikon napr. u pravoslávnych je niečo podobné.
Tak podobne robia modlári akými sú budhisti, ktorí majú plno sôch Budhu, ktorí kľačia pred sochou Budhu a tvrdia, že sa klaňajú tomu koho predstavuje - Budhovi, ktorý kedysi žil. 


Chcem reagovať...
Pridané: 11:45 06.10 2014 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 14040, 14043
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 289
Autor: Maggie
14039
Príspevok sa načítava...

draha Janka

ja osobne som Bohu nesmierne vdacna, ze mam moznost citat si sv.pisma, to vsak neznamena, ze len vdaka nim, mam moznost poznat Boha, Jeho vôlu....

Bol cas, ked Bozie slovo nebolo este zachytene pisomnou formou,  to vsak neznamena, ze ludia mali iba slepo verit.

Viera a rozum nie su v protiklade, pretoze oboje vyvieraju z Boha.
RIM 1,20
Jeho vecnu moc a Bozstvo mozno od stvorenia sveta rozumom spoznavat zo stvorenych veci. Uz z toho vsetkeho, co nas obklopuje, môzeme logicky dôjst k poznaniu, ze za tym vsetkym stoji niekto, kto ma bytie sam v sebe, cize je nekonecny a Jeho vôla je vsemocna.
Takze uz z tejto prirodzenej spoznatelnosti Boha nemozno hovorit o slepej viere v Toho, ktoreho nevidime.

ZID 1,1
Boh sa nam dal spoznat nielen skrze stvorene veci, ale mnoho raz a rozlicnym spôsobom prehovoril i skrze ludi a v poslednych dnoch prehovoril k nam i vo svojom Synovi.

MAR 16,20
Boh nielen prehovoril k ludom, ale skrze nich aj konal svoje znamenia.

JN 16,12-13
Pan Jezis nam poslal DS, ktory nas ma uviest do plnej pravdy.

Takze nielen sv. pismo nam podava spravu o Bohu. V konecnom dôsledku, citat sv. pismo bez pomoci DS je mnohokrat skôr na skodu, ako na uzitok. Pravda totiz môze byt len jedna a nie desatisice.
Tak ako spravne pises, aj na to su kriteria, aby sme vedeli rozoznat, co je Bozim zjavenim a co nie.
Pan Jezis nepoveril svojich ucenikov hlasat Jeho Slovo len tak pre nic za nic.
Predstaveni cirkvi nam Boziu pravdu predkladaju, ako Bohom zjavenu a ak sa niekto rozhodne neverit cirkvi, ale postavit si svoju pravdu na svojom vlastnom usudku, ma to pre krestanstvo neblahe nasledky o ktorych sa môzeme sami presvedcit.


Chcem reagovať...
Pridané: 12:01 06.10 2014 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 14051
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 992
l 1 2 3 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...