Téma:

Čo sa stane po smrti?

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 r
Autor: brotherrr
7603

Odpoveď: Biblia neobjasňuje presne kedy človek dosiahne svoj večný cieľ. Biblia hovorí, že vo chvíli smrti človek prechádza do neba alebo do pekla podľa toho či prijal Krista ako svojho Spasiteľa. Pre veriacich smrť znamená odchod z tela a príchod do prítomnosti Pána. Pre neveriacich po smrti začína večný trest v pekle.

Tu sa začína otázka bytia po smrti komplikovať. Biblia udáva všetkých, ktorí skončia v pekle ako vhodených do ohnivého jazera. V biblii sa opisujú nové nebesia a nová zem. Tak sa zdá, že do chvíle posledného vzkriesenia človek je po svojej smrti v “dočasnom” nebi a pekle. Večný osud človeka sa nezmení, ale presné "miesto", kde človek strávi večnosť sa zmení. V určitom momente po smrti veriaci budú poslaní do nových nebies a na novú zem. V určitom okamihu po smrti neveriaci budú hodení do ohnivého jazera. Toto sú konečné večné destinácie pre všetkých ľudí – určené podľa toho, či človek uveril v Ježiša Krista ako jediného Spasiteľa, ktorý ho zachráni od hriechu.


Chcem reagovať...
Pridané: 17:05 31.01 2012 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7612, 7615
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 55
Autor: Dusan82
7612
Príspevok sa načítava...

Ahoj brotherr

V Písme sa píše o tom, že keď človek zomrie tak spí - to hovorí sám Pán Ježiš. Nehovorí o dočasnom bytí niekde. Živá duša - čiže človek už nie je živá. Tak ako je teraz dočasný život - existencia - vnímanie, tak je aj dočasná smrť - neexistencia - nevnímanie kým sa nenaplnia časy. A tak bude aj po poslednom súde a to: večný život - večná existencia s Bohom a večná smrť - večná neexistencia bez Boha. Slovo večný si môžme spájať iba s Bohom, bez Neho nemôže byť nič večné. On Pán Hospodin odvrhne od seba tých čo Ho neprijali a preto nemôžu byť večný niekde bez Neho. Je to ako so žiarovkou, ak zapneš elektriku tak svieti, ak vypneš zhasne. Pán Ježiš je energia života, bez Neho život nie je! Pán Hospodin nemá záľuby v smrti ľudí EZ 18,32 , lebo chce aby každý prišiel k nemu, tak nevidím dôvod prečo by mal mať záľuby v nejakom večnom týraní odpadlých ľudí. Ani tým ktorí budú v nebi by sa nepáčilo sa na to pozerať ako niekto niekde jačí a kričí v mukách od bolesti a to pritom Pán zotrie každú slzu z tvári a na predošlé veci sa ani nespomenie! Ak by to bola pravda, tak by sme spomínali stále.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:10 03.02 2012 Piatok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: JezisovSvedok
7615
Príspevok sa načítava...

Toto sa deje po smrti cloveka spravodliveho a hriesnika
Lukas 16
 19 A bol nejaký bohatý človek, ktorý sa ob­liekal v pur­pur a kment a žil každý deň v rados­ti a v pre­pychu. 20 A bol nejaký chudob­ný človek, menom Lazar, ktorý ležal pri jeho bráne vredovitý 21 a žiadal si na­sýtiť sa omr­vín, ktoré padaly so stola boháča. Ale ešte aj psi pri­chádzali a lízali jeho vredy. 22 A stalo sa, že chudob­ný človek zomrel a bol zanesený od an­jelov do lona Ab­rahámov­ho. A zo­mrel aj boháč, a po­chovali ho. 23 Potom v pek­le, v mukách, po­z­dvih­nul svoje oči a videl Ab­raháma zďaleka a Lazara v jeho lone. 24 V­tedy zavolal boháč a po­vedal: Otče Ab­raháme, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazara, aby omočil koniec svoj­ho prs­ta vo vode a ov­lažil môj jazyk, lebo sa mučím v tom­to plameni. 25 A Ab­rahám po­vedal: Dieťa, roz­pamätaj sa, že si ty vzal svoje dob­ré vo svojom živote a Lazar podob­ne zlé; a tak teraz on sa tu teší, a ty sa mučíš. 26 A nad to nado všet­ko medzi nami a vami je upev­nená veliká priepasť, aby tí, ktorí chcú prej­sť od­tiaľto k vám, ne­moh­li, ani aby sa tí tamz­tade k nám nedos­tali. 27 A po­vedal im: Prosím ťa tedy, otče, žeby si ho po­slal do domu môj­ho ot­ca, 28 lebo mám päť bratov, nech im dôraz­ne svedčí, aby ne­prišli aj oni do tohoto mies­ta múk. 29 A Ab­rahám mu po­vedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech tých počúvajú! 30 A on po­vedal: Nie, otče Ab­raháme, ale keby nie­kto z mŕt­vych išiel k nim, budú činiť po­kánie. 31 Na to mu po­vedal Abrahám: Ak ne­počúvajú Mojžiša a prorokov, ne­uverili by, ani keby nie­kto vstal z mŕt­vych.    
  MAT 25,41     MAT 18,8-9

zjavenie Jana 20k
 10 a diabol, ich zvod­ca, bol hodený do oh­nivého a sírového jazera, kde bola šel­ma i falošný prorok, a tam budú mučení dňom i nocou naveky vekov. 

Bolo by pre diabla a jeho sluzobnikov velmi lahka smrt,ale Pan im da zasluzemy trest za to ze jeho detom robil zle a este k tomu
 aj Syna Bozieho chcel znicit.Chcem reagovať...
Pridané: 23:47 03.02 2012 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7616, 7619
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
Autor: Dusan82
7616
Príspevok sa načítava...

Svedok

To je iba povrchné chápanie, bez zamyslenia sa. Tu opäť vidno, že to chápete doslovne. Ale stále nechápem prečo jeden verš hej a druhý nie ako napr. verš čo si aj sám dal: MAT 18,8-9 - tvoja myseľ ťa nepohoršuje? Môžeš to odprisahať?

Ak by to bolo tak ako sa tu píše a ako to chápeš(te) tak by nemohlo platiť toto: KAZ 9,5-6 - mŕtvy nevedia ničoho čo sa deje pod slnkom! Tak ako to že tu sa ešte z pekla prihovára k Abrahámovi a ešte k tomu ho volá Otče! Lebo mý máme iba jedného Otca a to Boha Otca nášho Spasiteľa!  MAT 23,9-10

Písmo je písané obrazne aby ho nemohol pochopiť hocikto, ale iba tí ktorí sú úprimný hľadači a nie taký ktorý sa nádejajú na človeka!

Vysvetli mi prosím ťa potom tieto verše: JON 2,3 Azda bol niekde v pekle a Pán ho odtiaľ vytiahol späť?

  AM 9,2 - "...a keby vyšli až hore do neba, aj odtiaľ ich strhnem..." Ale čo, nespravodliví budú aj v nebi? Alebo sú a zhodí ich Pán späť?

  Z 115,17 - ako to že v tvojom prípade mŕtvy ešte sú v plnom vedomí a tu sa píše o tom že zostupujú na miesto mlčania! Ako chápeš slovo mlčať? Zhovárať sa? 

  MAT 8,22 - Alebo tu snáď vychádzajú z pekla, alebo z neba a pochovávajú ľudí?

Odpoveď nájdeš hneď na začiatku keď Pán tvoril a aj nás:  1MOJ 3,19 - mimochodom, chcel by som vidieť ako ste spotený od tej vašej práce! Od toho nič nerobenia!

  1MOJ 2,7 - Pán vdýchol do nás dych života a nie nejakého ducha, ktorí existuje bez tela. Naše telo, ktoré je z prachu s Pánovým dychom je živá duša, čiže človek! A mŕtva duša je opäť iba prach a dych života, ktorí si vezme späť Hospodin.

Takže prach si a na prach sa aj obrátiš!Chcem reagovať...
Pridané: 13:00 04.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7620
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: zahor21
7617

Ahojte všetci. Už som viackrát písal, že keď človek zomrie jeho telo ide do zeme, ako to povedal náš nebeský Boh Otec už pri stvorení človeka Adamovi tu : 1MOJ 3,19 ; a duša človeka, ktorá je spojená s duchom človeka avšak rozdeliteľná Slovom Božím, teda Pánom Ježišom Kristom sa vracia naspäť k Bohu, lebo je Jeho.  Príklad máme v slovcách náíšho Spasiteľa a Pána Ježiša Krista, ktoré vyriekol na kríži a sú zaznamenané napr. tu : LUK 23,46 . Niekto môže namietať, že to bol Pán Ježiš Kristus a o ňom to bolo predpovedané prorokmi. No sú tu aj slová Štefanove, keď ho kameňovali, zaznamenané tu : SK 7,59 .
Aj ap. Peter nám všetkým odporúča, aby každý kto trpí a znáša rôzne príkoria, v krajinách kde kresťania nemajú skoro žiadne práva to nezriedka končí aj smrťou, porúčal svoju dušu Pánovi Ježišovi Kristovi : 1PET 4,19 .
Takže žiadny očistec alebo  spánok ducha, duše.
Nech vás všetkých žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27
 
 


Chcem reagovať...
Pridané: 13:06 04.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7633
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: Dusan82
7619
Príspevok sa načítava...

Svedok a brotherrr

Ešte dodám že odplatou, zásluhou za hriech je smrť a nie večný trest v mukách.  RIM 6,23 1MOJ 2,17 .


Chcem reagovať...
Pridané: 13:58 04.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7623, 7634, 7635
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: zahor21
7620
Príspevok sa načítava...

Ahoj Dušan. Píšeš o vdýchnutí dychu života Bohom Otcom našim Stvoriteľom do Adama, a nie ducha. Celý článok končíš vetou, že prach si a v prach sa obrátiš, čo som ja už písal asi trikrát.
No pri Tvojej snahe o vyvrátení našich slov Ti asi unikli slová Pána Ježiša Krista, ktoré hovorí ústami ap. Pavla Korinťanom tu :  1KOR 15,45-46 . A to určuite nie sú slová, ktoré máš brať len obrazne.
Z toho jednoznačne vyplýva, že najprv duša potom duch, veď aj my sme chrámom Ducha Svätého.
A ako som napísal v predchádzajúcom článku duša a duch sú jednotné a rozpojiť ich môže iba Pán Ježiš Kristus, Nech Ťa žehná náš nebeský Boh Otec, Syn a Duch Svätý.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 14:29 04.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7631
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: tomasp
7623
Príspevok sa načítava...

Snazil som sa Dusan pochopit, co pises. Chcem sa uistit, ci tomu v bodoch rozumiem spravne. Tvrdis, ze:
- clovek po fyzickej smrti tu na zemi vojde do stavu akejsi neexistencie, kde nic nevnima, odvolavajuc sa na KAZ 9,5-6
- ak sa naplnia casy, tak tych, co prijali Boha, obdaruje vecnym zivotom v nebi s Nim
- tych, co neprijali Boha, od seba odvrhne, ale nie formou utrpenia, ale len formou nebytia [tu som si nevsimol, ci sa opieras o Pismo]
Cize v podstate, ak chcem zit vecne je potrebne, aby som prijal Pana, ak nie, tak v podstate nevadi, po smrti skoncim a prestanem aj tak existovat? Rozumiem Tvojim myslienkam spravne?

Zatial nehladiac na to vyssie mam otazku k Tvojmu komentaru: "nevidím dôvod prečo by mal mať záľuby v nejakom večnom týraní odpadlých ľudí". Neprekaza Ti, ze rovnako odpadly diabol bude muceny dnom i nocou naveky vekov ZJ 20,10-10 ? Dokazes si "uzit nebo" a bude sa Ti tam pacit, ked budes vediet, ze diabol je muceny naveky? Len pripominam, ze ide o anjela - zivu bytost a jeho tiez Boh miluje, kedze Boh je laska a tiez ho stvoril z lasky ako ostatnych anjelov... Ako Ti toto zapada do obrazu?


Chcem reagovať...
Pridané: 16:09 04.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7627
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 77
Autor: Dusan82
7627
Príspevok sa načítava...

Ahoj tomasp

To nie sú moje myšlienky, ale Písmo, ktoré som nepísal ja.
Áno celkom dobre to chápeš.

Keby bol mučený, áno vadilo by mi to. Už teraz, keď sa nad tým zamyslím tým obyčajným myslením ktorý máme teraz v tom hriešnom tele, tak mi je to nepríjemné, že niekto niekde trpí. Boh je láska a láska:  1KOR 13,4-6 . Sám Pán hovorí, že nemá záľuby v smrti  EZ 18,32 EZ 33,11 , tak prečo by mal mať záľuby v mučení? Mne osobne nechýba aby niekto niekde trpel a nieto ešte večne pretože bol aký bol. V nebi už budeme dokonalejší  a krajší život, tak prečo by som sa mal niekde na niekoho ešte pozerať že trpí? Máme byť odpúšťajúci ako Boh je nekonečne milostiví a takáto láska si ani nemyslím, žeby niekoho niekde večne trápila v nekonečnom ohni. Ty by si sa tiež nedokázal v tej nekonečnej láske pozerať na niekoho z tvojich blízkych, že niekde trpí.

Už som napísal, že slovo večný si môžme spájať iba s Bohom a tam kde nie je, je jasné, že ani večné byť niečo nemôže. 
Ďalej je to pekne aj vysvetlené: ZJ 20,15 všetko čo neprijalo Pána tak bolo uvrhnuté do ohnivého jazera. Ďalej sa píše o novej zemi a mora už nebolo   ZJ 21,1 čiže zničil aj to. A Boh zotrie každú slzu a nebude už viacej bolesti, ani kriku, ani žalosti lebo to prvé pominie  ZJ 21,4 . Ak by bol niekto niekde mučený stále, tak by tam bola aj bolesť, aj krik atď... Ale to všetko bude zničené! To by ťa netrápilo v tej nekonečnej láske, že sa niekde niekto mučí? Mňa áno! Ale trápenie už predsa nebude!

Veky vekov má svoj ohraničený čas. Ak sa to spája s Pánom tak je jasné, že je to navždy, ale bez neho má všetko svoj ohraničený čas aj veky. Ako táto zem, tak aj ohnivé jazero, ktoré bude zničené.
V starom zákone sa tiež používalo slovo na veky:  1KRAL 8,13 a predsa vieme, že dom ktorý vystavil Šalamun bol zničený! 

  MAR 4,22 Takže je jasné, že to nebude ani niekde schované pred našim zrakom, alebo vedomím. Všetko nám bude vysvetlené. Pretože aj to čo vieme teraz, vieme iba z čiastky  1KOR 13,9-10

Ale táto vec vedenia, ako bude a čo bude prsne, ani nie je podstatná a nie je to otázka spasenia, ale:  1KOR 13,13


Chcem reagovať...
Pridané: 22:05 04.02 2012 Sobota
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: Dusan82
7631
Príspevok sa načítava...

Ahoj záhor

Prepáč, ale nechápem ťa úplne. Aké slová sa vám, alebo tebe snažím vyvrátiť? Kde som napísal, že to tak nie je ako píšeš ty? Lebo som sa nevyjadril úplne presne? Veď si dobre napísal čo som napísal a to že najskôr Pán vdýchol dych života. Ak som sa nevyjadril presne a dostatočne tak sa ospravedlňujem.
Ale čomu veríš ty? V bytí, čiže existencie človeka po smrti niekde? Alebo v to, že človek svojou smrťou už nie je a to čo Pán dal čiže prepožičal, tak si aj vzal?
Kde je napísané, že je náš duch života bez tela živí? Čiže pri plnom vedomí? Prečo Pán Ježiš hovorí o Lazarovi, že spí keď zomrel?   JN 11,11 ; JN 11,13-14 . Preto hovorím aj ja o spánku človeka po smrti až do príchodu Pána Ježiša a to pri prvom vzkriesení, keď príde a vezme si spravodlivých a druhé vzkriesenie, keď príde súdiť a zatratiť (zničiť) nespravodlivých spolu so satanom.

 Píšeš  1KOR 15,45-46 .
Živá duša je človek z prachu do ktorého vdýchol Pán život, stalo sa to všetko živím telom. Prepožičal svoj dych života nášmu telu. Človek sa stal živí z hliny, z prachu 1KOR 15,46 . Pán tu hovorí o bytí človeka, čiže si duševný do ktorého máš ty sám siať Ducha a to Pána Ježiša a potom staneš sa duchovný. Bez tela nemôžeš byť ,existovať duchovný 1KOR 15,44 . Nie každý kto je živí - duševný je aj duchovný, lebo bez Ducha - bez Pána Ježiša nie je ani viera. A ak nie je viera, nemôžeš mať Ducha - byť duchovný. A tam kde nie je viera je iba krv a telo, čiže duševné telo a to nezdedí kráľovstva Božieho 1KOR 15,50
Čiže my všetci máme iba prepožičaný dych života od Pána, ku ktorému sa ten dych aj po našej smrtí vráti a komu On chce tak ten dych života aj vráti späť navždy. Veď si aj sám napísal, že: LUK 23,46 "... a vypustil dušu!" Lenže Pán Ježiš je večný, ale my nie!
Suma sumárom, bez tela nie je ani duševná a ani duchovná existencia. A mi máme iba dych života, čiže sme živá duša.

Snáď a dúfam, že sa nemýlim.


Chcem reagovať...
Pridané: 23:57 04.02 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7661
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: Dusan82
7633
Príspevok sa načítava...

Záhor

Vysvetli mi ako ty chápeš dušu a ducha človeka? Sú to podľa teba jedno a to isté, alebo dve rozdielne veci? 
Čo je to podľa teba duša človeka a čo duch človeka? Ak sú teda rozdeliteľné.


Chcem reagovať...
Pridané: 00:21 05.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7657
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: JezisovSvedok
7634
Príspevok sa načítava...

Dusan
 VYLOZ MI TENTO VERS  ZJ 20,10  
Ja si myslim,ze Boh im neda zomriet,ale budu muceny tym sposobom,ze budu odluceny od zdroja zivota,ktorym je Boh,preto Pan hovori ze tam bude skripanie zubami. MAT 13,41-42 ako moze niekto skripat zubami ked je hodeny do ohna? Predstav si ze si na pusti  velmi unaveny,vycerpany smadny citis ze zomieras  vidis vodu ale nieje ti dovolene znej cerpat.Tak sa budu citit aj ty ktory pojdu do zahynutia.  1PET 3,18-20 komu Jezis odiduc kazal? akym duchom? vysvetli tieto verse


Chcem reagovať...
Pridané: 00:38 05.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7637
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
Autor: JezisovSvedok
7635
Príspevok sa načítava...

Dusan
dal si tu vers   1MOJ 2,17 len ze o akej smrti rozpraval Pan o telesnej?ved nezomreli ten isty den.
ked Pan rozpraval pribeh o Lazarovi a bohacovi tak on nerozpraval nejaky vymesleny horor
1SAM 28,9-16 aj toto je horor? prisiel Samuel v tele?kde vlastne bol? 
ako mohol rozpravat Mojzis z Jezisom na hore premenenia,ved Mojzis zomrel nie? 


Chcem reagovať...
Pridané: 01:22 05.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7638, 7640
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
Autor: Dusan82
7637
Príspevok sa načítava...

Svedok

Už som to písal vyššie.

  ZJ 20,10 - Takto. Ak budú ľudia trpieť, tebe ak budeš v nebesiach plnej lásky ti nebude prekážať, že sú ľudia niekde, kde trpia v mukách? Mne to pri pomyslení vadí už teraz. Ja si zas myslím, že to nebude navždy, lebo to všetko pominie ZJ 21,1 ;   IZ 65,17 .      ZJ 21,4 pominie krik, žiaľ, bolesť. Ale ak je niekto odlúčený od Boha, ktorý je večný, ako môže byť niekde on sám večne bez Boha?


  1PET 3,18 - toto snáď ani netreba vysvetľovať, keďže vieme že Pán zomrel za naše hriechy. Zaplatil pokutu za nás, ktorú sme mali zaplatiť my! Jeho telo v akom sme my zomrelo. Oživil Ho Duch Svätý, nemusím ti vysvetľovať, že je to ON sám.

  1PET 3,19 - Ten Duch, ktorý odišiel z tela ako máme my bol už dávno pred nami. Vlastne On je začiatok a koniec. Takže je jasné že bol už aj v časoch Noeho. Už v tých časoch sa prihováral ľuďom žijúcich tu na zemi a kázal im aby sa navrátili k Hospodinovi, pretože ako aj vieš prečo bola nakoniec potopa na celej zemi. Ľudia boli zlý, boli to živí ľudia, ale pritom mŕtvy duchom, lebo neverili! Nemali Božiu vieru! Síce žili, ale boli pritom mŕtvy! Ako keď sa k niekomu prihováraš, ale on ťa nevníma, pretože je mysľou niekde inde. Tak aj oni boli bez Ducha a Duch je život a kto je bez Ducha nemá život a je mŕtvy. A o nich je aj reč v nasledujúcom verši.

  1PET 3,20 - žili ľudia, ale boli neposlušný k Bohu. Vopred sa sami odsúdili na zánik zo zeme v tedy potopou aj keď sa im Pán Ježiš, čiže Duch Svätý prihováral a z toho množstva na zemi ostalo iba 8 ľudí, čiže živých duší zachránených. Predobraz toho ako bude pri príchode Pána Ježiša keď príde súdiť zem. To znamená že spravodlivých bude iba hŕstka.

Preto je aj napísané, že nechaj mŕtvych pochovať mŕtvych. Je tu reč o živých dušiach, ktorý sú pritom mŕtvy a tak bolo aj za čias Noeho, keď sa k ním už vtedy Pán prihováral - kázal im. No žiaľ zbytočne.


Chcem reagovať...
Pridané: 01:38 05.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7639
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: Dusan82
7638
Príspevok sa načítava...

Svedok

Ešte doplním môj príspevok ku kázaniu duchom v žalári. Je to tu pekne vysvetlené:  1PET 4,6 . Mŕtvy človek, ktorý zomrel nevie ničoho čo sa deje na zemi. Takému už netreba hlásať evanjelium. Ale mŕtvemu človeku, ktorý žije, ale je bez Ducha je nutné kázať, hlásať evanjelium aby uveril, lebo sa máme zaoberať živými a nie mŕtvymi - zomrelímy, ktorý už nemajú žiadnu odplatu na zemi.    "....aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu". Mŕtvy - zomrelý človek už predsa žiť nemôže. Ale mŕtvy žijúci človek - duševný môže žiť duchovne! Môže sa ešte navrátiť späť z cesty zahynutia.


Chcem reagovať...
Pridané: 01:50 05.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7641
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: JezisovSvedok
7639
Príspevok sa načítava...

Dusan
ZJ 20,10 vies co je to na veky vekov?alebo dnom i nocou? Minule som cital ako Pan prikazal Jozuovi alebo Saulovi aby pozabijal aj deti?Je napisane ze je strasne upadnut do ruk ziveho Boha.Pisal si mi,ze ci mi nebude prekazat to ze ludia budu trpiet a ja budem v nebi.Tak ako je napisane ja si na to ani nespomeniem na ziadne zle veci.Dalsie verse ktore si dal v zjaveni Jana to uz hovori k tym ktory budu snim.
1PET 3,18-20  tento vers si cely prekrutil tu rozprava Peter o tom ze Jezis nie Duch Svaty siel kazat duchom ktory boli vezneny v zalari neposlusnostou,ktory zomreli potopou.
A to co si napisal ze mrtvy nech pochovavju mrtvych,to znamena ze nestaraj sa o mrtve telo

Matus 10kap
 28 A neboj­te sa tých, ktorí vraždia telo a ktorí ne­môžu za­vraždiť dušu; ale sa radšej boj­te toho, ktorý môže i dušu i telo za­tratiť v pek­le
 vysvetli mi tento vers ved telo aj dusa je jedno nie?
ZJ 14,13  ako to ze blahoslaveni su iba ty ktory zomieraju v Panovi a ty co nezomieraju v Panovi co sa snimi deje?  
mozes mi dat odpoved?vopred dakujem 

Chcem reagovať...
Pridané: 02:11 05.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7642
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
Autor: Dusan82
7640
Príspevok sa načítava...

Svedok

Prosím ťa nepreskakuj. Najskôr A, potom B, a tak C nemyslíš? Ja som sa ťa tiež pýtal.

  1MOJ 2,17 - Neverím, že sa ma na to pýtaš, ty ako kazateľ predsa musíš vedieť, že u Boha je jeden deň ako 1000 rokov  2PET 3,8 a isto musíš vedieť aj to, že ani Adam a ani Eva sa nedožili 1000 rokov! 1MOJ 5,5   A zomreli! Telesne dokonca!

O akom horore som písal? Kde?
 
  1SAM 28,9-16
Svedok, to akože mi chceš nahovoriť že tieto verše ty uznávaš? Veríš im? Veď sám si mi nadával do čarodejníctva! Sám ako kazateľ musíš vedieť, že sa veštcami a podobnými nezmyslami nemáme zaoberať a pýtať sa ich, ale pýtať sa Boha. 
V týchto veršoch čo si dal je jasne napísané, že je to veštica ktorá sa zaoberá nečistými vecami, čiže zlými duchmi, ktorý sú zo satanom a ktorý hľadajú koho by mohli zviesť. Je tam jasne napísané, že ho Saul nevidel, ale ho videla iba ona a Saul iba sa domnieval, že je to on. Kľudne to mohol byť aj démon, jeden z démonov, ktorý robia divy na ktoré my nemáme zakladať svoju vieru! Nemáme sa klaňať nikomu okrem Boha a Saul to dokonca urobil. Sám tam Saul hovorí, že od neho Hospodin odstúpil!
Akých Bohov to vidí vystupovať? Ešte dokonca s veľkým B! My máme iba jedného Boha. Ty ich máš viac?

O Mojžišovi vieme, že zomrel a bol vzatý do neba k Pánovi a vieme to aj o Eliášovi! Eliáš dokonca nezomrel, ale bol vzatý!


Chcem reagovať...
Pridané: 02:22 05.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7643
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: JezisovSvedok
7641
Príspevok sa načítava...

Dusan
1Petra 4k 
6 Lebo nato sa i mŕt­vym kázalo evan­jelium, aby boli súdení podľa ľudí v tele a žili podľa Boha v duchu.

Len ze tu je napisane ze mrtvym ktory nezili v tele,ze im niekto kazal,aby boli sudeny tak ako ty co ziju v tele. to znamena ze neposlusnostou sa po smrti dostali do nejakeho zalara,akeho?otazka kto kazal duchom uveznenim v zalari?Ako sa mohol rozpravat Jezis z Mojzisom ked vieme ze Mojzis zomrel.Ako sa mohol rozpravat Saul zo Samuelom ked bol mrtvy. MAT 17,1-8 ako to ze vestica vedela rozpravat zmrtvymi?Ak by tomu neveril Saul tak by ju nesiel navstivit.


Chcem reagovať...
Pridané: 02:29 05.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7644
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
Autor: Dusan82
7642
Príspevok sa načítava...

Svedok 

Ja o vlku a ty o koze. Dokonca ani sa to nedá nazvať kozou.

Nič som neprekrútil. Vysvetlil som ti to, tak si to prečítaj znova.

Na aké zle veci si nespomenieš? O akých zlých veciach je reč? Nespomenieš, ale podľa teba budeš to mať na očiach. Lebo nič čo je skryté nebude ukryté!

"A to co si napisal ze mrtvy nech pochovavju mrtvych,to znamena ze nestaraj sa o mrtve telo" - Vlastne áno Svedok, dobre si napísal, nemáš sa starať o mŕtve telo a to hovorí komu ? akým mŕtvym? Akých mŕtvych má nechať aby pochovali mŕtvych? Ten kto sa zaoberá Pánom Ježišom tak sa nebude zaoberať zomretými ľuďmi. Ale kto Pána Ježiša nenasleduje, je mŕtvy človek a môže sa zaoberať, starať sa o mŕtvych - zomrelých ľudí. Čo je na tom nelogické?

Nemáme sa báť ľudí žijúcich, ktorí ťa síce môžu zabiť, ale nemôžu ťa zabiť - zatratiť na večné veky. To môže iba Boh! Toho sa máme báť.

Azda mi chceš nahovoriť, že tí ktorí zomrú ale nie v Pánovi sú blahoslavený? Nedeje sa s nimi nič, tak ako s tými čo v Pánovi zomierajú, až do Jeho príchodu, kedy vzkriesi ľudí a to jedných na večný život a druhých na večnú smrť. Budú zatratený na večné veky Svedok. Večné veky znamená že už nikdy nebudú! Tak ako spravodlivý ľudia budú žiť na večné veky, tak aj nespravodlivý ľudia nebudú žiť na večné veky.

Nemáš začo.


Chcem reagovať...
Pridané: 02:42 05.02 2012 Nedeľa
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 597
Autor: JezisovSvedok
7643
Príspevok sa načítava...

Dusan
Ja som pisal ze Pan Jezis nikdy nehovoril bludy cize horory co sa tyka pribeh Bohaca a Lazara.A co sa tyka tej smrti ty si dal priklad,ze Boh povedal ze zomries,len ze Pan myslel na tu najdolezitejsiu smrt  odlucenie od Pana-duchovna smrt.
Co sa tyka carodejstva  ja sa stym nezaoberam je to hriech,dal som ti iba priklad ze mrtvy Samuel rozpraval zo Saulom.Jasne je tam napisane ze mal plast a Saul ho spoznal.

5moj 34kap
 5 A tak zo­mrel Mojžiš, služob­ník Hos­podinov, v zemi Moábovej, podľa roz­kazu Hos­podinov­ho. 6 A po­choval ho v doline, v zemi Moábovej, na­proti Bét-pe­oru. A ni­kto ne­zvedel o jeho hrobe až do tohoto dňa. 7 A Mojžišovi bolo sto dvad­sať rokov, keď zo­mrel. Jeho oko nebolo zo­slab­lo, ani nebola ušla od neho jeho sila. 8 A synovia Iz­raelovi oplakávali Mojžiša na Moáb­skych rovinách trid­sať dní, a tak sa do­končily dni plaču a smútku za Mojžišom. 9

pochavany Mojzis,ale predsa sa rozpraval z Jezisom zahada nie?Boh ta zehnaj prepac ak som ta urazil.inac ja niesom este kazatel


Chcem reagovať...
Pridané: 02:48 05.02 2012 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7645
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...