Téma:

Homosexualita - Dúhový PRIDE

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 r
Autor: mick
2504

Ahojte icon

asi viete, že v sobotu, 22.5. sa v Bratislave uskutočnil prvý pochod homosexuálov a lezbičiek - tzv. "Dúhový PRIDE". Reakcie boli rôzne, zrejme najextrémistickejší bol postoj neonacistov, ktorí to vyjadrili aj násilne. Na druhej strane, podobný postoj zaujali aj niektorí naši politici (Slota: "Osobne ich prídem opľuť" icon ), no na druhej strane, vystúpili aj europoslanci z Rakúska a Holanska, ktorí to veľmi podporili. Zároveň vystúpil aj jeden protestantský teológ a publicista, ktorý pochodujúcich podporil, s tým, že sme všetci Božie deti. Pochod mal účasť asi 1000 ľudí. 
Aké je vaše osobné stanovisko k týmto veciam?
Aký postoj má k danej problematike Biblia?
Patria takéto veci na verejnosť, alebo do súkromia?
Kam siaha naša "sloboda"...?

Ďakujem za všetky reakcie icon  


Chcem reagovať...
Pridané: 08:29 23.05 2010 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2506, 2515, 2516, 2522, 6691
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 116
Autor: Jaro N
2506
Príspevok sa načítava...

Ahoj Mick,
 
začal si tému, o ktorej som už dávno rozmýšľal, že ju tu začnem. Teraz síce nemám veľa času rozpisovať sa, ale som zvedavý na názory ľudí. Už som diskutoval na túto tému na iných fórach (nie kresťansky a biblicky zameraných) a boli to veľmi ohnivé a ťažké diskusie. Je to veľmi háklivá téma. 


Chcem reagovať...
Pridané: 10:41 23.05 2010 Nedeľa
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 175
Autor: dado
2513

keď som to pozeral v správach, tak sa k tomu vyjadrila Církev - ktorá niekoľko dní pred nimi vyšla tiež do ulíc a protestovala proti tomu a bojovala o hodnoty kresťanskej rodiny. Vo vyjadrení do kamery povedal nejaký kňaz: "Homosexualita nie je hriech, ale homosexuálne prakticky sú hriech" čo je podľa mňa asi najjednoduchšie zhrnutie celej problematiky - je strašne veľa kresťanov, ktorí sú homosexuáli (stačí použiť google, dokonca sú aj čisto homosexuálne kongregácie) a rozhodli sa žiť v čistote. A čo sa týka otázok o vrodenej a tzv. "získanej homosexualite" - tak vychádzam z toho, čo som si načítal a všeobecne sa dosť dáva dôraz na väčšinovú homosexualitu práve tú "získanú" - pretože v poslednej dobe sa s homosexualitou a ešte viac s bisexualitou ako keby roztrhol pytel a nejde pravdepodobne len o to, že už to nie je žiadne tabu. Ale preto, že všetkého je viac dostupné, je to asi zaujímavé, neviem, ľudia poskúšajú čokoľvek a s psychikou to narobí veľa. Myslím, že tu už je nejaká téma o "sile myšlienok" a v to celkom verím. Jeden doktor psychológie to označil ako "zo zvedavosti sa dokonca môže stať aj sexuálna orientácia" - písal to skôr v zmysle veku, keď decká ešte zisťujú, či sú zdravé, normálne, sú zvedavé, porovnávajú atď... až si všímajú to svoje pohlavie viac, ako to druhé... a tam sa stáva veľa krát tiež porucha... Ťažko ale povedať, či títo ľudia môžu byť ešte normálni heterosexuálni partneri.


Chcem reagovať...
Pridané: 13:21 23.05 2010 Nedeľa
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 16
Autor: Janko
2515
Príspevok sa načítava...

"protestantský teológ a publicista, ktorý pochodujúcich podporil, s tým, že sme všetci Božie deti."
no ja mám dosť. mne táto informácia stačí.. nie všetci sú Božie deti..
tomu teologovi, uniká fakt ktorým Stvoriteľ presne opisuje spôsob akým sa hriešnik stáva Božím dieťaťom..
no nič mne zostávajú slová JK o tom, že strom sa pozná po ovocí.. pretože ak niekto niečo schvaluje namiesto toho aby to karhal, tak si môže hovoriť "protestantský", ale v mojich očiach je to niekto kto iba proti niečomu "protestuje"
každopádne homosexualita je vzbura proti prvému prikázaniu (nemám na mysli desatoro) z ktorou nemožno súhlasiť a ani ju schvaľovať..veď je aj napísané, že homosexuáli nezdedia nebeské kráľovstvo..


Chcem reagovať...
Pridané: 07:00 24.05 2010 Pondelok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 204
Autor: imo
2516
Príspevok sa načítava...

Gn 19, 1-29 : "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" 6 Tu Lot vyšiel k nim predo dvere, zavrel dvere za sebou 7 a povedal im: "Bratia moji, nože nerobte hriech! 8 Mám dve dcéry, ktoré ešte nepoznali muža. Vyvediem vám ich, robte s nimi, čo sa vám páči. Týmto mužom však nerobte nič také, veď oni sa uchýlili do tieňa mojej strechy!" 9 Oni však volali: "Prac sa preč!" A dodali: "Prišiel sem ako cudzinec a chcel by súdiť. Teraz ti vyvedieme horšie ako tým." Veľmi dorážali na Lota a pokúšali sa vylomiť dvere. 10 Vtedy tí mužovia načiahli ruky, vtiahli Lota dnu a zamkli dvere. 11 Mužov však, veľkých aj malých, čo boli pri vchode do domu, ranili slepotou, takže sa márne namáhali nájsť vchod. Lot odchádza zo Sodomy. - 12 Potom mužovia povedali Lotovi: "Ak tu máš nejakého zaťa, syna alebo dcéru a ak niekto z mesta patrí k tebe, vyveď ich preč z tohoto mesta, 13 lebo zničíme toto mesto, pretože je naň veľká žaloba pred Pánom. Pán nás poslal zničiť
Rim 1 24-32 : Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadostí ich srdca; a tak hanobili svoje vlastné telá 25 tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen.
26 Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. 27 A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému: muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. 28 A pretože si nevedeli vážiť poznanie Boha, Boh ich vydal napospas ich zvrátenému zmýšľaniu, aby robili, čo sa nepatrí, 29 plných neprávosti, zloby, lakomstva, ničomnosti, plných závisti, vrážd, svárov, ľsti, zlomyseľnosti; sú klebetní, 30 utŕhačskí, nenávidia Boha, urážajú iných, sú pyšní, povyšujú sa, vymýšľajú zlo, neposlúchajú rodičov, 31 sú nerozumní, vierolomní, bezcitní a nemilosrdní. 32 Hoci dobre vedia o Božom ustanovení, že tí, čo robia také veci, zasluhujú si smrť, nielen že to sami robia, ale aj schvaľujú, keď to robia iní
 1 Kor. 6, 9-11 :Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov, 10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.
11 A niektorí ste toto boli.
1 Tim 1, 10 : pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, 11 podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.
Lv 20, 13  Kto by spal s mužom tak, ako sa obcuje so ženou, obaja spáchali ohavnosť, musia zomrieť, ich krv bude na nich. 14 Ak si niekto okrem ženy vezme aj jej matku, to je krvismilstvo, treba jeho aj ich upáliť, aby neostal tento zločin medzi vami. 15 Kto by pohlavne obcoval s domácim zvieraťom, musí zomrieť a zviera zabijete. 16 Keby sa niektorá žena priblížila k nejakému zvieraťu a spojila by sa s ním, zabiješ i ženu, i zviera
neskôr :vovediem, aby ste v nej bývali. 23 Nesprávajte sa podľa zvykov národov ktoré ja pred vami vyženiem: preto, že robili tieto veci, zošklivili sa mi.
A aby toho nebolo málo štatystiky dokazujú časté striedanie partnerov v homesexuálnych vzťahoch
pričom 28% uvádza viac ako 1000 partnerov. Verných 0%. Čo spadá pod smilstvo.
 


Chcem reagovať...
Pridané: 11:32 25.05 2010 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2519, 2528, 3489
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 189
Autor: imo
2519
Príspevok sa načítava...

Komentár z netu : Keby Martin Luther videl, kam raz dospejú švédski evanjelici, možno by si to s celou reformáciou rozmyslel. V tejto škandinávskej krajine si totiž luteráni zvolili za biskupa lesbickú ženu, ktorá žije v registrovanom partnerstve s farárkou a spoločne vychovávajú adoptovaného syna. Je to koncept, s ktorým cirkvi oslovia viac veriacich?
Morálny zmätok v radoch anglikánov spôsobil, že ku katolíkom konvertujú jednotlivci, kňazi i celé farnosti. Na začiatku 90. rokov do Katolíckej cirkvi prestúpilo 400 anglikánskych kňazov (mnohí z nich s rodinami, čo im Vatikán povolil) pre nesúhlas s vysväcovaním žien. Obracia sa Spojené kráľovstvo naspäť k nenávideným „pápežencom“? Len predvčerom bola publikovaná apoštolská konštitúcia s názvom „Anglicanorum coetibus“, ktorá uľahčuje prechod anglikánov pod krídla Ríma. Z pohľadu náboženských konfliktov za Henricha VIII. a Alžbety I. celkom zaujímavý vývoj.
V Spojených štátoch amerických sa taktiež dajú nájsť príklady tradičných protestantských cirkví, ktoré zaznamenali úbytok veriacich potom ako ustúpili od podstatných článkov kresťanskej viery. Ukazuje sa, že kompromisy s Božím slovom nových ľudí do kostolov nepritiahnu a tradičných veriacich skôr odplašia. Naopak, konzervatívnejší katolíci si držia svoje pozície a živé sú aj evanjelikálne spoločenstvá. Práve posledne menovaná odnož protestantizmu si zaslúži hlbšie pozastavenie. Ide o široké hnutie, ktoré má voľnejšiu štruktúru, ale pritom vyznáva konzervatívnejšie krédo ako zabehané protestantské cirkvi.
Široké evanjelikálne hnutie si netreba zamieňať s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania. Tá je tradičnou luteránskou cirkvou na Slovensku a z jej radov vyšiel nadštandardný počet našich národných buditeľov a osobností (vrátane Ľudovíta Štúra, či Milana Rastislava Štefánika). Na ECAV je sympatické, že „modernizačné“ tendencie, aké existujú u švédskych luteránov, sa u nej zatiaľ vo väčšom počte neprejavujú. Jej zástupcovia dokonca vyhlásili, že vysvätenie lesbickej biskupky nie je podľa nich v súlade s Božím slovom.
Nech je ako chce, ukazuje sa, že príliš voľné kresťanstvo nemusí byť z dlhodobého hľadiska životaschopné. Ľudia môžu podliehať módnym trendom, v konečnom dôsledku ich však zaujíma, či im tá ktorá cirkev dokáže sprostredkovať živý vzťah s Bohom.
Kto je ten čo koná proti vôli Boha?
A ešte jedna otázka sme spoluvinní za mlčanie?


Chcem reagovať...
Pridané: 14:39 25.05 2010 Utorok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 189
Autor: Janko
2522
Príspevok sa načítava...

Dúhový pochod 4 percentnej minority netolerujúcej 96 percentnú majoritu.. nie je to sobecke?!
Boh veľmi prísne prikázal každú snahu o podobné veci zničiť už v zárodku. Tam kde ľudia Božie prikázanie zanedbali, zožali len to čo si sami zasiali.. bolo to v Sodome a Gomore. Tam sa postupne mravi uvolnili až tak, že ľudia smilnili priamo na verejnosti..
keď som to čítal v biblii tak mi prišlo neuveritelne prehnané.. nejak som nemohol prijať to, že by taká nemravnosť mohla zachvátiť celú spoločnosť.. keď som však videl čo sa deje v USA, tak som pochopil, že to až tak neuveriteľné byť nemusí..
http://www.prop.sk/homosexuali-v.html


Chcem reagovať...
Pridané: 23:13 25.05 2010 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2523
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 204
Autor: sunny
2523
Príspevok sa načítava...

Uff, ten link je naozaj hrozny. Ti ludia su strasne zvrateni.
 
 
Myslim si, ze chyba sa stala vtedy, ked sa vyhlasila homosexualita za normalny  nechorobny stav pod nalepkou iba inej orientacie.
 
Suhlasim s vyrokom, ze treba pravdepodobne rozlisovat dve typy homosexuality:
 
1) mozno existuje vrodena porucha
 
2) urcite existuje aj ziskana homosexualita
 

K 1) Predpokladam, ( ale neviem), ze homosexualita mozno moze byt aj ako vrodena porucha:
 
Preto si myslim, ze moze existovat vrodena porucha, pretoze existuje predsa tolko rozlicnych chorob, ci uz na zaklade genetiky alebo psychickej labilnosti. 
 
Ako geneticky priklad ineho druhu ale mozno trosku podobneho  su chromosomalne abnormality Turner syndrome a Klinefelter's syndrome.
 
Turner syndrome-  pozri :
http://en.wikipedia.org/wiki/Turner_syndrome
 
Deti sa rodia iba s jednym X chromosomom, pretoze druhy chromosom Y-ovy alebo X-ovy "stratili".  Tieto "pacientky" mozu mat dokonca aj tzv. mozaikove bunky, tzn. niektore bunky nosia celu informaciu  a niektore maju strateny ten jeden chromosom.  Dokonca su pripady, ked mozaikova forma sa deli medzi muzsky typ a nekompletny typ so stratenym Y-om.  (e.g. 45,X0/46,XY). 
 
Upozornujem vsak, ze toto nie je priklad na homosexualitu!!!  Ale je to priklad na to, ze sa deti rodia aj s nejasnou definiciou pohlavneho vyvoja.
 
Klinefelter's syndrome, 47, XXY,   jeden z chromozom X alebo Y sa pocas meiosis zabudol spravne oddelit a "zostal" navyse.
Pacienti su nasledne neplodni, a mavaju este ine menej zavazne priznaky.
Ani toto nie je v ziadnom pripade  priklad na prirodzenu homosexualitu!!! Nikdy sa neuci, ze su homosexualni.  Uci sa len, ze su neplodni.
Ale je to taktiez priklad na to, ze ich sexualita nie je dostatocne geneticky definovana. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Klinefelter%27s_syndrome
 
Zaujimavy priklad  je aj Gynecomastia ako vysledok hormonalnej poruchy pacientov.  
http://en.wikipedia.org/wiki/Gynecomastia
 

V skole sa ucia hlavne tieto priklady, ale su aj dalsie. Preto si myslim, ze pre  vrodene chyby vyvoja nesmieme v ziadnom pripade ludi  odsudzovat. A ze myslienka, ze aj oni su Bozie deti, nie je nespravna. Bolo by vsak nespravne, ak by sme schvalovali to, ze svoj sposob zivota praktizuju alebo dokonca robia na verejnosti. To je uz hriech.
 
 

 
Vsetci ludia mavaju casto sklony k roznym druhom hriechov. Niektori k alkoholu, ini k zavisti, ini k pyche, ini  k sebectvu, ini k smilstvu, ini k chamtivosti a dalsi k obzerstvu alebo inemu.
 Vsetci sme vsak povinni bojovat proti svojim slabostiam a zapriet samych seba. Nezit podla tela ale podla Ducha a teda nehresit.
 
Neviem si predstavit, co taki homosexuali prezivaju, pretoze to chape asi len ten, kto je v ich kozi.
Neviem, nakolko sa oni musia alebo nemusia premahat. Ale Bozi zakon im to urcite prikazuje, aby sa premahali, ak teda naozaj ide o chorobu.
 
 
2) Verim tomu, ze moze existovat i homosexualita ziskana.
Ved ako casto citame v casopisoch o roznych svetovych celebritach, ktore kedysi zili "normalne" avsak  po case tak zbohatli, ze uz vsetko mali a strasne sa nudili, lebo uz vsetko vyskusali, az na to "zakazane ovocie". A tak skusali dalej, az vyskusali aj to.
A uz ich to obycajne nelaka, lebo im pripada mozno malo "nebezpecne" chyba im mozno k tomu pocit napätia alebo neviem co.
No a tak robia to co je zvratene.
 
 Ono je to mozno tak, ze to normalne je im uz prilis obycajne a preto bezcenne.
Ako ked darujeme chudobnemu dietatku nasu najmilsiu babiku a ono je cele stastne a bude ho nosit stale so sebou. Ale ked ho darujeme rozmaznanemu botatemu dietatu, ktore dostane vsetko, na co si len pomysli, chyti tu babiku, a este okomentuje, ze : "Ved tato nema ani len dlhe vlasy. " a odhodi do kuta.  Nedokaze byt z nej stastne, lebo si ju nevazi. Lebo stratilo zmysel na hodnoty.  Take dieta mozno neskor bude stale viac chciet skusat radsej "nebezpecne hracky" ako drogy alebo hoci aj homosexualitu alebo este horsie.  Lebo hlada napätie, ktore prevysi vsetko co dostalo. Lebo si nevazi to co ma.
 
 
Preto si myslim, ze nikoho neodsudzujme, ale ani neschvalujme hriech. Naopak, upozornime ale s laskou na to, ze je to hriech, ale ze ich mame napriek tomu radi ako nasich bratov a sestry. Urcite je velmi nespravne, ak sa homosexualita oznacuje ako normalny stav ale len inej orientacie. Ved ani priroda nikde neponuka pokracovanie zivota medzi homosexualnymi druhmi. Takze to normalne nie je.
Vsetko, co je vynimka oproti velmi velkej väcsine sa zvykne povazovat za chorobny stav. Preco teda nie aj homosexualita?
 
Ak by sme sa na nich pozerali ako na chorych


Chcem reagovať...
Pridané: 14:36 26.05 2010 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2526
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 802
Autor: sunny
2526
Príspevok sa načítava...

Zvysok textu  zial z mojho predchadzajuceho prispevku l zmizol lebo bol prispevok pridlhy. Ale skusim to dopisat.
 
 
 
Ak by sme sa na nich pozerali ako na chorych, tak by sme ich nemohli odsudzovat. Pretoze by sme v nich videli Bozie deti, ktore maju iny kriz nez my. A ktori s tymto krizom musia vediet zit.
Potom ich mozeme len lutovat.
 
Problem je v tom, ze sucasna spolocnost vyzdvihla tento chorobny stav na uroven zdraveho stavu a dala mu nalepku "normalny len s inou orientaciou".
 
To je zasadna chyba!!!

Pretoze sa tym meni rebricek hodnot v spolocnosti. Deti vyrastaju v domienke, ze su dve moznosti a ze si maju vyberat. A oni potom uvazuju, ci skusit jedno i druhe aby si mohli vybrat spravne.
 
V Nemecku je tato vec uz natolko "normalna", ze nechyba v ziadnom televiznom seriali hrdina, ktory velmi hrdo zije svoj homosexualny zivot a vsetci spoluhrdinovia  to akceptuju  ako jednu z dvoch ponukanych moznosti. Detsky divaci si pritom vytvaraju domienku, ze to je normalne. Ze oni si maju neskor tiez vyberat.
 
Tu si treba uvedomit, ze v sucasnosti je velmi malo ludi, ktori celkovo so sexom pockaju do manzelstva. Spolocnost sa prisposobila myslienke, ze je "normalne" spat s priatelom opacneho pohlavia uz pred manzelstvom. Dokonca sa to  dnes uz mnohokrat ocakava od partnera. Kedysi to tak nebolo. Spolocnost ocakavala cistotu pred manzelstvom.
Ked  sme natolko povolili nase hranice v spolocnosti, a viacmenej "vsetci" sa prisposobili tomuto novemu pravidlu predmanzelskeho sexu, tak aku mame zaruku, ze ak posunieme hranice este dalej a pripustime este aj neprirodzeny styk medzi partnermi rovnakeho pohlavia ako prirodzeny, aku mame zaruku, ze sa to nezopakuje. Ze sa znova neprisposobi viacmenej "cela spolocnost" novemu trendu a nebudu viacmenej "vsetci skusat aj nove neprirodzene sposoby sexu" ???


Chcem reagovať...
Pridané: 15:10 26.05 2010 Streda
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 802
Autor: sunny
2528
Príspevok sa načítava...

Imo,
 
k tvojmu prispevku by som len chcela doplnit, ze tie prikazy sa vztahovali na zivot pocas stareho zakona.  Pretoze v tych casoch ludia zili velmi tvrdo a dopustali sa velmi tazkych hriechov. Este sa spolocnost ucila chapat nasledky hriechu.  A preto boli mozno potrebne prisnejsie pravidla, aby sa cistota zachovala aj pre dalsie generacie.
 
Od Jezisovho ucinkovania sme  vsak uz  posilneni Duchom svätym, takze sa  mozeme nechat viest tak, aby sme nehresili.  Teraz nas Pan Boh  ziada zhovievavosti voci slabym vo viere a voci hriesnikom. 
 
Pisem to pre tych, ktory by si nahodou chceli nespravne vysvetlit Bozie prikazy.  Kedysi v starom zakone mali ludia napriklad  ukamenovat zeny, ktore zhresili smilstvom. Dnes nas Boh neziada, aby sme niekoho zabili kvoli jeho nespravnemu sposobu zivota!
Jezis nas ucil takto:
"Nech ten hodi prvy kamenom, kto je bez viny. "    - Bez akejkolvek viny. To znamena, ze "odsudit" prenechajme cisto Panu Bohu. Ale hriech neschvalujme a ani nepodporujme, ale s laskou a trpezlivostou napominajme.
 
 


Chcem reagovať...
Pridané: 15:40 26.05 2010 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2530, 2535
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 802
Autor: sunny
2530
Príspevok sa načítava...

Este by som chcela dodat, ze ak sa sexualne zdravo orientovani ludia dokazu zriect sexu napriek tomu ze sa tiez musia premahat, tak to nemoze byt predsa nemozne ani pre tych nespravne orientovanych.  Takze vsetko sa da, ked sa chce.

Dolezite je, co je pre nas prvorade. Ak je to Pan Boh, tak ho chceme aj posluchat a nehresit.  
Ja som urcite z tejto stranky zdravo orientovana. Avsak  urcite musim tiez zapriet svoje telesne tuzby, ak nechcem hresit, kym nemam manzela.  Ale z lasky k Panu Bohu a z poslusnosti  a dovere k Nemu mi to nepripada zase az take tazke. Treba sa zaoberat inymi vecami ako vlastnymi tuzbami. To je mozno recept.  A drzat sa Bozieho Slova.
 
Je vela ludi, ktori to dokazu cely zivot. Urcite je vela takych knazov (teda tych co sa aj drzia celibatu) alebo reholne sestry. Dokonca jedna tetuska v starobinci rozpravala, ze je este stale panna, hoci uz bola velmi stara. Bola hlboko veriaca katolicka.
 


Chcem reagovať...
Pridané: 17:14 26.05 2010 Streda
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 802
Autor: imo
2535
Príspevok sa načítava...

sunny,
nepísal som svoj názor, citoval som Knihu kníh. Môj názor je , to, čo nazval Boh hriechom nikto z ľudí nemôže "odhriešniť". 


Chcem reagovať...
Pridané: 21:00 27.05 2010 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2541
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 189
Autor: sunny
2541
Príspevok sa načítava...

Ahoj Imo,
 
ja som ta nemala v umysle opravovat ale doplnit. icon
 
To co si citoval bolo v sulade s pismom. Ale doplnila som to pre tych, co mozno nepoznaju celu bibliu a nahodou by sa chceli skalopevne drzat vykladu, ktory by z toho versu vyplynul bez zohladnenia zvysnej biblie.  Vies, clovek nikdy nevie, kto sa raz dostane na tuto stranku a nie ze to vezme doslovne a nepozna zvysok...
 
Takze urcite nepristupovat k hriesnikom nasilim. Ale  jasne napominat , avsak s laskou a  zhovievavostou.  A sud prenechat Bohu.
 
Suhlasis?
 


Chcem reagovať...
Pridané: 01:03 28.05 2010 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3347
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 802
Autor: zahor21
3347
Príspevok sa načítava...

Ahoj sunny. K tejto téme som sa ešte nevyjadroval, ale nech. Pán Boh hovorí jasne :  MAT 5,21-32 . Ku každému človeku musíme pristupovať, tak ako keby bol vyšší od nás. Miluj blížneho svojho ako seba samého.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 16:12 12.08 2010 Štvrtok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: Sayrayt
3456

Dovolim si jeden celkom zaujimavy link o byvalej lesbicke:

http://www.lifesitenews.com/ldn/2010/jul/10070804.html

alebo po slovensky ak by niekto nerozumel

http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150230383925076&id=186476687697


Chcem reagovať...
Pridané: 20:52 17.08 2010 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3459
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 41
Autor: zahor21
3459
Príspevok sa načítava...

Ahoj Sayrayt. Nepodarilo sa mi to otvoriť. Prosím Ťa zmeň si meno. Neponižuj sám seba. 4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 21:15 17.08 2010 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3461
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: Sayrayt
3461
Príspevok sa načítava...

Ale len kvoli tebe na tom nicku popracujem  icon
Tot cele po slovensky:

Britská komediálna herečka a bývalá lesbička Jackie Cluneová zverejnila svoj príbeh, ako vyčerpaná emocionálnou dysfunkciou svojich lesbických vzťahov objavila vo vzťahu so svojím manželom slobodu „kráčať jeden vedľa druhého namiesto žitia v uzamknutom intímnom vzťahu alebo boji."

Jackie Cluneová POTOM - s manželom a štyrma deťmi. „Ako sa tak pozerám na svoje štyri deti ako behajú po záhrade so svojím otcom, zdá sa mi skoro nepredstaviteľné, že len pred pár rokmi by som si nevedela rodinu ani predstaviť," píše Cluneová v príspevku publikovanom britskými novinami Daily Mail dňa 26. júna.
Cluneová, známa tiež ako kabaretová umelkyňa, herečka a spravodajkyňa vraví, že bola vychovaná vo „veľmi tradičnej írskej katolíckej rodine" a vo svojich 17-tich rokoch sa zaľúbila do muža. Na vysokej škole sa ale stretla s letákom, ktorý opisoval heterosexualitu ako bezvýznamný výtvor spoločnosti, ovplyvniteľný vôľou. To ju povzbudilo k rozchodu so svojím priateľom a k životu typického lesbického štýlu, ktorým žila až do svojich 34-och rokov, dovedna 12 rokov.


Jackie Cluneová PREDTÝM - v prvom lesbickom vzťahu. „Bola som nadšená možnosťou tak blízkeho vzťahu s inou ženou," píše. Ale jej skúsenosť nebola taká, ako si predstavovala. V rozhovore pre Times Penny Wark v októbri 2005 nazvala Cluneová lesbickú kultúru „diktátorskou a vydieračskou" a „presným opakom sapfickej nenáročnej nirvány, ktorú očakávala."
Napriek blízkosti svojich vzťahov Cluneová pripúšťa, že jej hyper-emocionálny svet sexuálnych vzťahov so ženami bol „vyčerpávajúci". „Ženy, s ktorými som chodila, mali vzäčša sklon k neistote, stále potrebovali uisťovanie, a ja som sa ocitla v mužskej role nekonečného utvrdzovania svojich priateliek. Donekonečna sme rozoberali a riešili drobné zmeny nálady v bežnom živote."  píše.  

Cluneová opisuje jednu svoju priateľku, ktorá bola tak žiarlivá a nestála, že „zakaždým, keď sa šli do mesta zabaviť, pohádali sa a museli odísť domov. Potom sme sa ešte vždy hádali aspoň štyri hodiny o našom vzťahu, mojej lojalite, vernosti, a tak ďalej,"
píše. „Bol to nekonečný príbeh."
„Viete si predstaviť ráno sa zobudiť vedľa ženy, keď máte obe besné PMT? (predmenštruačnú nervozitu),"  dopĺňa.

Nakopon ju tento emocionálny kolotoč donútil prehodnotiť svoj lesbický sklon – niečo, čo vraví, že si sama „vybrala", a nenarodila sa s tým. „Na rozdiel od väčšiny mužov, ženy poskytnú jedna druhej nekonečnú podporu a len zriedkakedy sa stane, že je vo vzťahu nedostatok komunikácie,"   konštatuje Cluneová. „Napriek tomu som zistila, aj keď to je možno čudné, že potrebujem presný opak."

Nasledujúc „premyslené rozhodnutie dať mužom znovu šancu" vraví, že na svojom budúcom manželovi Richardovi ju najväčšmi priťahahovala jeho „tichá dobrotivosť" a „nenáročnosť". „ Mala som pocit, že kráčame vedľa seba a nežijeme v uzamknutom intímnom vzťahu a boji," píše. „ Bolo to prirodzené a vôbec nie odstrašujúce. Moju minulosť bral optimisticky a bol stály, čo som na základe mojich predošlých skúseností neočakávala."

„Túto zmenu som pociťovala ako čerstvý vánok. Vždy som bola nezávislá, a pri ňom som sa cítila sama sebou."

Aj keď neprechováva žiadne výčitky voči svojím predošlým družkám a životnému štýlu, Cluneová dospela k názoru, že z „lesbického života už vyrástla." „Keď sme mladí, cítime potrebu niekam patriť. Nazývať sa lesbičkou bolo skoro ako začleniť sa k pankáčom alebo Gótom."  

Tvrdí, že jej návrat k heterosexualite aj naďalej vyvoláva odpor zo strany lesbickej komunity: jedna z najväčších lesbických publikácii ju dokonca zvolila za „Lesbičku roka s najväčším zlyhaním". Dokonca bola vytvorená facebooková stránka s názvom „Ľudia ako Jackie Cluneová by mali byť zastrelení." „Napriek tomu, že kritika je boľavá, rozumiem, odkiaľ to pochádza – všetkých som zmiatla," vraví.

Arthur Goldberg, kvalifikovaný poradca a expert v asistovaní ľuďom s nežiadúcou atrakciou k rovnakému pohlaviu, povedal, že príbeh Cluneovej nie je „atypický" lesbickému životnému štýlu. Goldberg je spoluzakladateľom organizácie s názvom Židia poskytujúci nové alternatívy homosexualite (JONAH). Tiež argumentuje, že ak by zástancovia homosexuálnej agendy priznali skutočnú tvár homosexuálnych vzťahov,


Chcem reagovať...
Pridané: 21:31 17.08 2010 Utorok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 41
Autor: Sayrayt
3464

dokoncenie predchadzajuceho postu:

Tiež argumentuje, že ak by zástancovia homosexuálnej agendy priznali skutočnú tvár homosexuálnych vzťahov, tak by tvrdenie, že môžu byť rovné heterosexuálnym vzťahom, jednoducho neobstálo.

„Jedno z kľúčových kritérii pre lesbický vzťah je emocionálna závislosť," vyhlásil Goldberg. „V mužských homosexuálnych vzťahoch je to viac o sexe. V prípade lesbických vzťahov ide skôr o sériovú monogamiu. Lesbický vzťah trvá 2-3 roky, počas ktorých ženy nie sú schopné žiť jedna bez druhej, druhá osoba sa stáva celým svetom, a práve preto je v lesbickom svete toľko žiarlivosti a násilností."
Ženy sú viac „sexuálne fluídne" ako muži (môžu ich priťahovať aj ženy napriek tomu, že sú heterosexuálne, pozn. redaktora). Preto Goldberg nepovažuje za zriedkavé, že ženy skúšajú lesbický životný štýl po negatívnej skúsenosti alebo po vytriezvení zo vzťahu s mužom. Často sa však znovu vrátia k heterosexualite.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:34 17.08 2010 Utorok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 41
Autor: dendi
3489
Príspevok sa načítava...

Amen, nic viac k tomu netreba pisat.


Chcem reagovať...
Pridané: 12:11 19.08 2010 Štvrtok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 12
Autor: RaZzor
6691
Príspevok sa načítava...

Tak ze,kazdeho jedneho zvas coma daco proty bi som zobral do radu tak pekne bi som si vas postavil,povedal bi som povecte syrrrrrr,a taku vam jednu zajebal z (biblijov) PO hlave zeby vas to hnet preslo  icon icon za prve,co tu NOOOOOooo co tu vy mate pravo sudit inich ??? icon DDD akoze dobre ket vas ten boch uci ze iba on bude sudit a toto pravo si ludia neviem z akeho komixu  nasli ze aj oni mozu,ZA druhe jaze vas ten boch uci o toleranci icon taku PIIIIIP a jasom toho nazoru ze kazdy sa ma starat oseba a este ras uvidim vy sku....ny fanaticy ze budete mat daco take proti dakomu tak si vipitam vase adresy a budeme si otom moct pokecat jak vam nastriekam do oci peper-mint,pretoze ako vy mate pravo na vieru ini mozu mat pravo na ateizmus,a Ten vas BOH je dokonca este aj mensinove nabozenstvo, nie je ani tak rozsireny ako Allah, ani ako Buddhaa akym pravom hovorite ze ta vasa je ta prava ??? icon zlaskov a uctov Ľubor....vy sku..ency....


Chcem reagovať...
Pridané: 08:53 12.11 2011 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 6696
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 7
l 1 2 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...