Téma:

Nový vek /NEW AGE/

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 r
Autor: Rudinec
10911

V poslednom čase sa hnutie Nový vek šíri po svete ako vírus a všade sa ľudia pýtajú: „Čo je to hnutie Nový vek?“ 

Nový vek /NEW AGE/ - posledné diablove ťaženie proti kresťanom                    
 
V poslednom čase sa hnutie Nový vek šíri po svete ako vírus a všade sa ľudia pýtajú: „Čo je to hnutie Nový vek?“ Uvediem šesť hlavných princípov, ktoré charakterizujú toto hnutie a s ktorými sa stotožňuje drvivá väčšina rôznych smerov tohto hnutia. So žiadnym z týchto princípov sa však nemôže stotožniť skutočný kresťan.

1.      BOH JE NEOSOBNÝ A NIE JE ODDELENÝ ALEBO ODLÍŠENÝ OD TVORSTVA
V hnutí Nový vek Boh už nie je považovaný za osobu, ale je to len akási energia, sila, alebo ako to formulujú mnohí príslušníci hnutia „spojené vedomie všetkých živých bytostí“. Boh sa vždy rozpína – prostredníctvom vývoja ľudstva. Svet nemá cieľ. Možnosti sú bezhraničné. Dobro a zlo sú jedno a to isté – takisto ako život a smrť. 

2.      ĽUDSTVO, AKO VŠETKO TVORSTVO, SA ZÚČASTŇUJE NA ZÁKLADNOM JESTVOVANÍ BOHA A PRETO JE BOŽSKÉ.
Ľudské bytosti nie sú ničím limitované. Vždy majú pred sebou otvorené možnosti. Môžu sa rozvíjať všetkými smermi, ktoré si zvolia. Jedinou bariérou ich ďalšieho vývinu je neuvedomovanie si vlastnej božskosti, no nevedomosť možno odstrániť „osvietením“. Akákoľvek ľudská bytosť si môže o sebe povedať „som Boh“. Keďže ľudia majú božskú podstatu, nepodliehajú nijakým zákonom a nemusia sa zodpovedať nikomu, iba sami sebe. Sú vždy oslobodení od akejkoľvek viny. 

3.      VŠETKY ĽUDSKÉ KRÍZY PRAMENIA Z IGNOROVANIA BOŽSKOSTI A JENDOTY SO VŠETKÝMI VECAMI. 
Jediná realita je pre vyznavačov hnutia taká, aká by mala byť podľa rozhodnutia každého jednotlivca. Zmena vnímania skutočnosti u človeka premôže všetky úzkosti a zjavené zlá. Zlo, nespravodlivosť, hlad, násilie a smrť zničíme tým, že ich odmietneme vnímať. Ľudstvo dosiahne dokonalosť, všemocnosť a nesmrteľnosť pomocou procesu „prebudenia“, čiže „transformácie“ /premeny/. 

4.      JEDINOU POTREBOU ĽUDSTVA JE PRETO TRANSFORMÁCIA – VEDOMIE BOŽSKOSTI. 
Sme svojimi vlastnými stvoriteľmi. Ako takí sme zodpovední za všetko, čo sa deje s nami a okolo nás. Uchopenie a usmernenie ďalšieho vývoja je našou jedinou nádejou do budúcnosti.

5.      TRANSFORMÁCIA SA DÁ DOSIAHNÚŤ KTOROUKOĽVEK Z  NESPOČETNÝCH TECHNÍK, KTORÝMI MOŽNO PôSOBIŤ NA TELO, MYSEĽ ALEBO DUŠU. 
Predmetom každej z týchto techník je premena vnímania skutočnosti u danej osoby a vytvorenie novej sústavy vnemov, čo sa zakladá na viere, že ľudstvo je svojím vlastným stvoriteľom. Na zmenu vnímania určitej osoby sa u nej navodí zmenený stav vedomia, napr. hypnózou, autogénnym tréningom, psychodrámou, monotónnym spevom atď. Je prijateľné takmer všetko, čo navodí mystickú alebo psychickú skúsenosť, dosť silnú, aby daná osoba odvrhla svoj predchádzajúci spôsob vnímania skutočnosti. 

6.      OSOBNÁ TRANSFORMÁCIA JE ZÁKLADOM GLOBÁLNEJ TGRANSFORMÁCIE, KTOREJ CHARAKTERISTICKÝMI ČRTAMI BUDE MASOVÉ OSVIETENIE A SPOLOČENSKÁ JEDNOTA. 
Podľa vyznavačov hnutia Nový vek sa ďalší vývoj v onom nevyhnutnom dôsledku stane univerzálny a vyvrcholí zlatým vekom, v ktorom nebudú nijaké vojny, násilie, rasizmus, choroby, hlad a smrť. Niektorí veria, že ľudstvo bude v skutku „jedno“ s jedným jazykom, jedným peňažným systémom, jednou svetovou vládou, ako aj jednou mysľou a jednou vôľou. 

Už z týchto základných princípov je jasné, že to, čo hlása hnutie Nový vek je „dokonalý“ diablov podvod, ktorý nachystal na dobu konca, aby čo najviac ľudí odvrátil od viery. Toto hnutie používa tie isté lži ako použil diabol, keď zviedol Evu v raji a povedal jej: „ Istotne nezomriete. /1Moj 3/ Hnutie Nový vek /najmä jeho okultná vetva/ hovorí: „ Smrť nejestvuje , existujú len nekonečné reinkarnácie /prevteľovania duše/.“ Ďalej diabol hovorí Eve: „ ... budete ako bohovia... “ Hnutie tvrdí:  „Ľudské bytosti sú ako Boh – božské. “ V šiestom verši sa medzi iným píše: „ ...a že je to prežiadúcny strom, aby urobil rozumným...“   Nový vek hlása: „ že ľudstvo potrebuje transformáciu, lebo rozumnosť a moc spočívajú v poznaní vlastnej božskosti “ atď. 

Podstatou ľudskej rebélie voči Stvoriteľovi je obdiv len a len k sebe samému a nerobenie rozdielu medzi Stvoriteľom a stvorenými ľudskými bytosťami. 

Dôsledky tohto postupu človeka sú výstižne vyjadrené v ep. Rim 1,18-32, kde sa medzi iným hovorí: „Preto že poznajúc Boha neoslavovali ho ako Boha ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach, a zatemnilo sa ich nerozumné srdce, hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka...“
Vedúci pracovník hnutia Nový vek Beniamin Creme zo Škótska tvrdí, že na našej zemi už utajene žije človek, ktorý je obdarený mimoriadnymi schopnosťami a vládne veľkou mocou. Tento človek je hnutím považovaný za „Maitrea“ – spasiteľ


Chcem reagovať...
Pridané: 19:00 05.11 2013 Utorok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 17
l 1 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...