Téma:

Stanova návnada

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 r
Autor: JezisovSvedok
7445

Nepriatel našich duši miluje prezentovať to,čo nas privadza do otroctva,ako niečo prižažlive,či dokocna dobré,zatiaľ čo to,čo nas može oslobodit,vykresluje ako zajatie.Ved napokon sa to tak všetko začalo.Spomen si na Eden,jeho metody spoľahlivo fungovali a odtvedy sa nezmenili.Prave preto sme upenlivo vyzyvani?  RIM 12,22
Len ťažko pochopime pravidla fungovania kraíovstva,ak premyšlame demokraticky. Pre štaty vo svete je demokracia dobra vec,ale
nesmieme zabudat,že Božie kralovstvo je presne to- kraľovstvo.Panuje v nom Kral a existuju v nom autority,hodnosti  a poriadok.
Zakony tohto kralovstva nie su ovplyvnene tým,co pre seba považujeme za najlepšie-ako bola Eva tak prefikane podvedena mysliet si.A prave preto,podobne ako Saumuel,predniesol kralovske pravo a vpisal  ho do knihy   1SAM 10,25 aj my musime byť vyucovani o principoch fungovania kralovstva,pretoze dnesna nas k osvojeniu takeho spravania nevedie.  JOB 36,11-12
 Ak posluchnu koho posluchnu?Ak posluchnu Boha vsimni si to zaslubenie ochrana a zaopatrenie za podriadenie sa Bozej voli.A taktiež si to všimni čo nam hrozi,ak sa rozhodneme ignorovat jeho vladu.SLOBODU,ktoru hladame v odporovani autoritam,stracame prave vtedy,ked sa im nepodriadujeme. Moja stestra v Panovi hovori:V podriadenosti je sloboda a otroctvo vo vzbure.ALE NIEKTO MOZE NAMIETAT:Ja sa podriadujem Bohu,a nie človeku.Naša podriadenost Bohu sa neda oddelit od našej podriadenosti Bohom poverenym autoritam.Akakoľvek autorita ma svoj povod v Bohu.Počuvaj varovanie pisma   RIM 13,1-2
Po 1. ,Boh ustanovuje všetkych existujucich vladarov,pravdou je ze nikto sa nemoze dostat na miesto legitmnej autority bez toho,aby o tom Boh nevedel.Tato myšlienka sa musi usadit v nasich srdciach.2. burit sa proti týmto vrchnostiam znamena burit sa proti Bohu samotnemu a tí ,ktori to robia,privolavaju na seba sud.Toto hovori nas Nebesky Otec nie nejaky po moci bažiaci lider,kto je autorom tychto slov,pretoze cele Pismo je Bohom vnuknute  2TIM 3,16
Co si ziada Boh od nas?   Z 51,18-19 Bohu sa pači podriadenost,ktora vedie ku skutočnej poslušnosti.Pretoze svojvola,je vzbura čarodejstvo

tak to je jedna zo satanovych návnad.                                                         Zbura proti Bohu a jeho autoritam


Chcem reagovať...
Pridané: 12:48 17.01 2012 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7537, 7552
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
Autor: burinka
7537
Príspevok sa načítava...

raz som niekde počula toto: satan sa nikdy nechcel stať tým upadlíkom a najspodnejším zo stvorenia. Ani sa nevyhlasoval za boha, iba chcel aby sa mu hviezdy klaňali, pre svoju pýchu upadol a veľmi hlboko aj z toho si môžeme vziať poučenie.


Chcem reagovať...
Pridané: 14:54 23.01 2012 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7548
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 70
Autor: JezisovSvedok
7548
Príspevok sa načítava...

Ahoj burinka
Citaj Ezechiela 28kapitolu
 12 Synu človeka, po­z­dvih­ni trúch­lo­spev nad kráľom Týru a po­vieš mu: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Ty si pečaťou úmer­nos­ti, pl­ný múd­ros­ti a do­konalý čo do krásy. 13 V Édene, v zahrade Božej, si bol; všelijaký kameň drahý ťa po­krýval, rubín, topaz, diamant, taršíš, (chryzolit), onyx, jas­pis, zafír, kar­bun­kul a smaragd i zlato; práca tvojich bub­nov a tvojich píšťal bola v tebe; v deň, v ktorý si bol stvorený, boly pri­pravené. 14 Ty si ten veľký cherub za­stierajúci, a od­kedy som ťa dal, bol si bohom na svätom vr­chu; pre­chádzal si sa medzi oh­nivými kameňmi. 15 Bol si do­konalý vo svojich ces­tách odo dňa, v ktorý si bol stvorený, do­kiaľ sa nenašla pri tebe ne­právosť. 16 Od množs­tva tvoj­ho kupec­tva je tvoje vnút­ro pl­né ukrut­nos­ti, a zhrešil si. Pre­to ťa poškvr­ním a od­pracem s vr­chu Božieho a za­hubím ťa, za­stierajúci cherube, a od­stránim zprostred oh­nivých kameňov. 17 Tvoje srd­ce sa po­výšilo v tvojej kráse; zkazil si svoju múd­rosť pre svoju skvelosť. Na zem ťa hodím: dám ťa pred kráľov, aby sa dívali na teba. 18 Pre množs­tvo svojich ne­právos­tí, ne­spraved­livosťou svoj­ho kupec­tva poškvr­nil si svoje svätyne, a p­reto vyvediem oheň zp­ro­stred teba; ten ťa strávi, a ob­rátim ťa na popol na zemi pred očami všet­kých tých, ktorí ťa videli. 19 Všet­ci, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou; budeš na hrôzu, a nebude ťa ni­kdy viacej až na veky. 20 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:


Chcem reagovať...
Pridané: 21:51 24.01 2012 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7549
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
Autor: burinka
7549
Príspevok sa načítava...

ahoj JezisovSvedok,
dík za odpoveď, mylím že uvedený text zodpovedá tomu, čo som počulao satanovi
15.Bol si do­konalý vo svojich ces­tách odo dňa, v ktorý si bol stvorený
17 Tvoje srd­ce sa po­výšilo v tvojej kráse; zkazil si svoju múd­rosť pre svoju skvelosť.
19 Všet­ci, ktorí ťa znali medzi národami, budú sa desiť nad tebou; budeš na hrôzu,

len neviem ako mám pochopiť tento verš18b: a p­reto vyvediem oheň zp­ro­stred teba; ten ťa strávi
?
 


Chcem reagovať...
Pridané: 08:41 25.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7593
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 70
Autor: slniecko
7552
Príspevok sa načítava...

Čítala som knihu satanová návnada vrelo odporúčam.Lebo nie sú nám neznáme jeho plány. icon


Chcem reagovať...
Pridané: 20:41 25.01 2012 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 7592, 8948
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 25
Autor: JezisovSvedok
7592
Príspevok sa načítava...

amen je to dobra kniha od Johna Bevere


Chcem reagovať...
Pridané: 22:11 28.01 2012 Sobota
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
Autor: JezisovSvedok
7593
Príspevok sa načítava...

Ahoj Burina

Zjavenie Jana 20k 
 10 A diabol, ktorý ich zvodil, bol uvr­hnutý do jazera ohňa a síry, kde je i šel­ma i falošný prorok, a budú mučení dňom i nocou na veky vekov. 


Chcem reagovať...
Pridané: 22:14 28.01 2012 Sobota
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 520
Autor: DušanSeberíni
8948
Príspevok sa načítava...


AKÁ JE SATANOVA TAKTIKA
1 Nevyčkáva kým prídeš – prichádza a ponúka
2 Vždy splní, to čo sľúbi – ale splní len na polovicu
3 Nikdy vopred nepovie, že za jeho služby a tovar sa platí
4 Cenu sa dozvieš až keď si už návnadu prehltol – keď ju už nemôžeš vrátiť
5 So zaplatením počká – ale k účtovnej knihe ťa nepustí
6 Dbá aby si svoj dlh navyšoval
7 Raz pre tvoj dlh príde! Nečakane! Pre celý dlh! A vtedy ...  


Chcem reagovať...
Pridané: 13:52 07.04 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8950
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 64
Autor: DušanSeberíni
8950
Príspevok sa načítava...

NAŠŤASTIE EXISTUJE PROTILÁTKA
1 Ty nemôžeš hovoriť satanovi že je zaplatené - ty máš u satana len dlh!
2 Ježiš za teba zaplatil, ale ty si pri tom nebol.
3 Že je za teba zaplatené musí povedať Ježiš! Len vtedy to platí!
4 Ježiš sa nevnucuje – on klepe, ale čaká ZJ 3,20  
5 Ježiš koná len ak ho splnomocníš – ak vznikne právny vzťah JN 1,12
6 Ale keď už vznikne právny vzťah, otázka tvojho dlhu je vybavená 1JAN 1,9
7 A nikto ťa pre tvoj dlh nepoženie na súd JN 5,24

J ežiš zluvu s tebou už podpísal – svojou krvou.
Ty nemusíš podpisovať krvou. Stačí mu povedať ÁNO.  
 
Tak dovoľ Ježišovi aby bol tvoj právoplatný zástupca.  

http://www.dobreslovo.sk/data/


Chcem reagovať...
Pridané: 14:28 07.04 2012 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 10796
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2, oprava 3
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 64
Autor: slniecko
10796
Príspevok sa načítava...

icon


Chcem reagovať...
Pridané: 23:47 22.10 2013 Utorok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 25
l 1 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...