Téma:

Tajomstvo prvotného hriechu

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 r
Autor: tyrus
11221

Ako mohol Adam zhrešiť, keď bol dokonalý?Pokiaľ ide o Adamovu dokonalosť, prečítaj si 1MOJ 27,31  a 5MOJ 32,4  Čo tým Jehova myslel, keď vyhlásil svoje pozemské stvorenie vrátane muža a ženy za veľmi dobré? Keď Ten, ktorého činnosť je dokonalá, povedal, že to, čo urobil, bolo „veľmi dobré,, muselo to vyhovovať jeho dokonalým normám.Bolo pre dokonalosť nevyhnutné, aby Adam a Eva neboli schopní konať nesprávne? Výrobca robotov predpokladá, že robot bude robiť presne to, na čo ho naprogramoval. Ale dokonalý robot by nebol dokonalým človekom. Vlastnosti považované za podstatné tu nie sú rovnaké. Adam a Eva boli ľudia, nie roboty. Boh dal ľudstvu schopnosť vybrať si medzi správnym a nesprávnym, medzi poslušnosťou a neposlušnosťou, schopnosť robiť mravné rozhodnutia. Keďže ľudia boli vytvorení takto, bola by to práve neschopnosť robiť takéto rozhodnutia (a nie nemúdre rozhodnutie), čo by svedčilo o ich nedokonalosti. — Porovnaj 5MOJ 30,19-20 JOZ 24,15 Keď boli Adam a Eva vytvorení ako dokonalí, museli byť všetky ich rozhodnutia správne? To by bolo to isté, ako keby sme povedali, že nemali na výber. Ale Boh ich nevytvoril tak, že by ich poslušnosť bola automatická. Boh im dal schopnosť vybrať si, takže ho z lásky k nemu mohli poslúchať. Alebo, ak by dovolili, aby sa ich srdcia stali sebeckými, stali by sa neposlušnými. Čo pre teba znamená viac — ak niekto pre teba niečo urobí preto, že musí, alebo preto, že chce? — Porovnaj 5MOJ 11,1-20   1JAN 5,3 Ako sa mohli takí dokonalí ľudia stať sebeckými, takže to viedlo k hriešnym skutkom? Aj keď boli stvorení dokonalí, ich fyzické telá by bez vhodnej stravy nefungovali dokonale. Podobne ak by si svoju myseľ sýtili nesprávnymi myšlienkami, spôsobilo by to mravný úpadok, nesvätosť. JAK 14,15  vysvetľuje: „Každý je pokúšaný tým, že je priťahovaný a lákaný vlastnou žiadosťou. Keď sa potom žiadosť stane plodnou, porodí hriech. V prípade Evy sa nesprávne žiadosti začali rozvíjať, keď so záujmom počúvala Satana, ktorý použil hada ako svojho hovorcu. Adam poslúchol naliehanie svojej manželky, aby sa k nej v jedení zakázaného ovocia pripojil. Namiesto toho, aby zavrhli nesprávne myšlienky, obaja živili sebecké žiadosti. Následkom boli hriešne skutky.  1MOJ 3,1-6


Chcem reagovať...
Pridané: 16:21 23.12 2013 Pondelok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 457
Autor: smilan
11916

Úvaha o ľudskom stude
Existujú rôzne názorové skupiny a združenia, ktoré považujú väčšiu, alebo menšiu mieru telesného obnažovania za jedno najlegitímnejších ľudských práv. Medzi najextrémnejšie prejavy týchto trendov patrí nudizmus a medzi umiernenejšie súčasná, a to najmä ženská móda.


Tieto názorové skupiny majú samozrejme mnoho pádnych argumentov, zdôvodňujúcich prečo je to správne, legitímne a žiadúce. Spomeňme trebárs napríklad ten, že človek pochádza zo zvieraťa a u zvierat je nahota niečím absolútne prirodzeným a normálnym. Niečím tak prirodzeným a normálnym, že by to malo byť úplne normálnym a nijakú výnimočnú pozornosť nevzbudzujúcim i u človeka, ktorý je v podstate iba ďalším pokračujúcim článkom dlhodobého evolučného vývoja.


Pokúsme sa teraz zareagovať na tento názor a poukázať na obrovský rozdiel medzi nahotou zvierat a nahotou ľudí, ktorú spolu nemožno vôbec zrovnávať. Už z povahy veci samotnej, čiže z nepreklenuteľnej druhovej rozdielnosti medzi zvieraťom a človekom totiž vyplýva absolútna nelogickosť ospravedlňovania nahoty človeka, nahotou zvieraťa.


Každý predsa vie, že človek stojí vo vývoji vyššie. To znamená, že jeho vnútorná podstata je úplne iná, ako vnútorná podstata zvieraťa. V evolučnom vývoji obdržal človek zo zvieracieho sveta iba telo, kým jeho najvnútornejšie jadro – čiže to, čo nás od zvierat odlišuje, je úplne iné. Je ním duch! Duch človeka, ktorého úlohou je preduchovňovať, zušľachťovať a povznášať všetko okolo nás, to znamená aj z evolučného vývoja vzyšlé, hmotné zvieracie telo a pretvoriť ho do výsostne ľudskej podoby.


Lebo prví ľudia sa svojim telesným vzhľadom podobali viac na opicu ako na človeka, ale duch, prebývajúci v ich vnútri postupným vývojom zušľachťoval ich polozvieracie telo a dával mu ľudskú formu.


Nahota, spojená s bytostnou podstatou zvieraťa bola prirodzenou a vlastnou ranným štádiám ľudstva na zemi. Ale čím viac duch zušľachťoval telo i všetko vôkol seba, tým viac bola ľuďmi pociťovaná nutnosť zahaľovania sa, ktorá nepramenila iba z potreby chrániť sa pred chladom, ale z čoraz intenzívnejšie sa prebúdzajúcej vlastnosti ducha – studu. Čím bol totiž ľudský duch vyvinutejší, tým intenzívnejšie v ňom rástol pocit studu. Vo všeobecnosti sa totiž nevie, že práve stud je istým meradlom výšky duchovnej úrovne človeka: čím intenzívnejšie je ním vnímaný, tým vyššia je duchovná úroveň daného jedinca.

Pozrime sa z tohto uhľa pohľadu na dianie okolo nás. Aj v súčasnosti sa na zemi nachádza mnoho komunít a skupín, u ktorých je nahota úplne prirodzená. Avšak takmer vždy ide o komunity, stojace na nižších stupňoch vývoja, žijúce v odľahlých pralesných oblastiach alebo iných, odľahlých častiach sveta, ďaleko od civilizácie. Títo ľudia sú jednoduchí, prirodzení a spontánni, žijúci v symbióze s prírodou, čo by v podstate nebolo zlé, pokiaľ by nešlo o ustrnutie na jednom z nevyhnutných vývojových stupňov ľudstva.


A teraz, v protipóle sa pozrime na život ľudí v 19. storočí, konkrétne na ženskú módu napríklad v Anglicku, alebo aj v iných častiach Európy, vyznačujúcu sa nosením dlhých sukní, dlhých rukávov a pod krkom upnutých golierov.


Na týchto dvoch príkladoch vidíme, ako sa výška vzrastajúcej duchovnej úrovne automaticky premieta do zvýšenej potreby kultivovaného zahaľovania tela.


Počas celej histórie samozrejme existovali i rôzne menšinové trendy, snažiace sa eliminovať pocit studu v človeku, avšak takzvané „moderné“ 20. storočie urobilo v tejto oblasti priam revolúciu. Revolúciu v negatívnom slova zmysle, prostredníctvom ktorej sme začali zostupovať nadol namiesto toho, aby sme kráčali nahor. Onen duchovný úpadok sa prejavil odsudzovaním prirodzeného studu, ktorý začal byť považovaný za zaostalosť a nemodernosť.


Zdravé cítenie studu nie je však potierané len na hmotnej úrovni vzrastajúcou nehanebnosťou a zvrátenosťou v odhaľovaní fyzického tela. Stud je v ľuďoch programovo eliminovaný žiaľ i v oblasti duševnej a to prostredníctvom duševného odhaľovania sa.


Vezmime si napríklad také zdanlivo neškodné, mobilné telefonovanie. Človek niekedy až žasne, o akých dôverných a intímnych veciach sú ľudia schopní hovoriť na verejnosti, čo svedčí o tom, že naozaj strácajú stud.


Taktiež možno spomenúť, u nás ešte nie v takej veľkej miere ako na západe, rozšírenú módu rôznych psychológov a psychoterapeutov, ktorá je založená na absolútnom duševnom odhaľovaní sa pred iným človekom, čím sa v ľuďoch cielene ničí jedna z najušľachtilejších zložiek ich osobnosti – zdravý, prirodzený stud, spočívajúci v bytostnom práve každej ľudskej


Chcem reagovať...
Pridané: 19:15 04.03 2014 Utorok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 60
l 1 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...