Téma:

Trojica

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 4 5 6 7 r
Autor: alias
2726

Je Boh naozaj trojjediny? Myslim, ze ci je Otec ina osoba ako Syn a ako Svaty Duch a zaroven ten isty a jediny Boh ako Syn a Svaty Duch? Kde je to v Pisme, alebo na zaklade coho krestania veria v Trojicu?  


Chcem reagovať...
Pridané: 22:39 25.06 2010 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2746
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 47
Autor: Janko
2746
Príspevok sa načítava...


Matúš 28:19 A tak iďte, čiňte učeníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha
Ján 14:26 Ale Tešiteľ, Svätý Duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal.
Skutky 2:33 Vyvýšený súc tedy pravicou Božou a dostanúc zasľúbenie Svätého Ducha od Otca vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete.
1 Korintským 12:4 A sú rôzne dary milosti, ale ten istý Duch.
5 A sú rôzne služby, a ten istý Pán.
6 A sú rôzne pôsobnosti, ale ten istý Bôh , ktorý pôsobí všetko vo všetkých.
2 Korintským 13:13  Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a účastenstvo Svätého Ducha nech je so všetkými vami! Ameň.
Galatským 4:4  Ale keď prišla plnosť času, poslal Bôh svojho Syna, pošlého zo ženy, podrobeného pod zákon,
5  aby tých, ktorí boli daní pod zákon, vykúpil, aby sme vzali nám určené synovstvo.
6  A že ste synovia, poslal Bôh Ducha svojho Syna do našich sŕdc, ktorý volá: Abba Otče.
Efezským 2:18 lebo skrze neho máme prístup oboji v jednom Duchu k Otcovi.
19  Tak tedy už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží,
20  vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus,
21  v ktorom každé stavänie prístojne dovedna pojené rastie v svätý chrám v Pánovi,
22  v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v Duchu.
Efezským 4:4  Jedno telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania.
5  Jeden Pán, jedna viera, jeden krst,
6  jeden Bôh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás.
1 Peter 1:2 vyvoleným podľa predzvedenia Boha Otca v posvätení Ducha k poslušnosti a k pokropeniu krvou Ježiša Krista : milosť vám a pokoj nech sa rozmnoží!
 


Najprirodzenejšie vysvetlenie týchto textov ukazuje na to, že tieto tri osoby sú si aspoň v niečom rovné – totiž v tom, že majú božskú podstatu a spolu vo vnútorne vymedzených vzájomných vzťahoch existujú od večnosti. S týmto prvým konštatovaním „kým sú“ je potom tesne a nerozlučne prepojené aj opísanie toho, ako spolu konajú vo veľkom pláne stvorenia, udržiavania a spasenia. Tak ako Otca, Syna a Ducha nemôžeme jeden od druhého odtrhnúť, čo sa týka stvorenia, udržiavania a spasenia, nemôžeme ich odtrhnúť ani čo sa týka bytia/existovania/podstaty – sú v tom jednoducho vždy spolu.
 
 

Mat. 28:19; 2. Kor 13:14; Luk 1:35; 3:21 – 22; 4:1 – 12; Ján 4:10 – 25; 7:37 – 39; 14 – 16; 20:21 – 22; Sk 1:4 – 8; 2:33, 38 – 39; 5:3 – 4, 9, 30 – 32; 7:55 – 56; 10:36 – 38, 44 – 48; 11:15 – 18; 15:8 – 11; 20:38; 28:25 – 31; Rim 1:1 – 4; 5:5 – 10; 8:2 – 4, 9 – 11, 14 – 17; 1 Kor 6:11; 12:4 – 6, 11 – 12, 18; 2 Kor. 1:19 – 22; 3:6 – 8, 14 – 18; Gal. 3:8 – 14; 4:4 – 7; Ef 1:3 – 17; 2:18, 21 – 22; 3:14 – 19; 4:4 – 6, 29 – 32; 5:18 – 20; Fil 3:3; 1. Tes 1:3 – 6; 2. Tes 2:13 –14; Tít 3:4 – 6; Žid 2:3 – 4; 9:14; 10:28 – 31; 1. Pet 1:2; 1. Ján 3:21 – 24; 4:13 – 14; Júda 20 – 21.

veľmi Ti odporúčam sériu audio záznamu o trojedinosti Boha z adresy

http://hcjb.cz/list.phtml?nr=701
  
Trojjediné božství není žádný výbor třech autonomních bohů. Bůh je jen jeden, ne tři. Trojjediné božství jsou tři vzájemně neoddělitelné osoby, Otec, Syn a Duch svatý. Každá osoba Božství je Bůh, rovnocenně věčná a rovnocenně vševědoucí. Tyto tři osoby Božství jsou vždy v příčinně-účinném vztahu.
Otec je neviditelný zdroj veškeré existence, fyzicky ztělesněn ve viditelném Synu, prožíván a porozuměn Duchem svatým, jenž už je opět neviditelný. Bůh je jen jeden, a přesto musí být Otcem ve své plánovité nápaditosti a hnací síle. Bůh musí být Synem ve svém hmotném projevu Otcových plánů. Do třetice, Bůh musí být Duchem svatým, aby dal smysl, udělil prožití Synově a Otcově práci. Jste zmateni? Nebojte se, vše pochopíte, až budeme zkoumat přírodu a naši dennodenní činnost.

jestliže je Bůh trojjediný , že se jeho trojjedinost musí zrcadlit v Jeho stvoření.
trojjedinosti farieb bílé světlo je složeno ze sedmibarevného spektra, které má tři základní barvy , zelenou, červenou a modrou, z nichž je jakýkoliv odstín kterékoliv barvy namíchatelný. 
trojjedinosti vesmíru, 1. prostor, 2. hmotu a 3. čas. Prostor a čas jsou také trojjedinosti
trojjedinost - času ten má také tři vzájemně nedělitelné složky . Ačkoliv je čas jen jeden a spojitý, přesto mluvnice snad všech jazyků dělí čas na minulý, přítomný a budoucí.
trojjedinost človeka Dítě rostlo v síle (tělesně) a moud


Chcem reagovať...
Pridané: 23:46 26.06 2010 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2752, 2915, 2916, 3002, 3003
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 204
Autor: alias
2752
Príspevok sa načítava...

Janko,
Dakujem za odpoved, ja v Trojicu verim icon Ale mnohi v Trojicu neveria prave na zaklade biblickych textov, lebo sa to tam nikde explicitne nepise, ze by bol Otec rovnaky Boh ako Syn alebo DS a vnimaju to iba ako nebiblicke ucenie povrdene dogmou zo stvrteho storocia. Teda pytal som sa, aby som zistil jednotlive argumenty.  


Chcem reagovať...
Pridané: 11:24 27.06 2010 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2837
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 47
Autor: zahor21
2837
Príspevok sa načítava...

Ahoj alias.  JN 14,10-11 Tu máš ešte dva verše, v ktorých môžeš v Písme nájsť jednotu Otca a Syna. A za tým pokračujúci text hovorí aj o tretej božskej osobe o Duchu Svätom. Ale pokiaľ niekto necíti Pána Ježiša vo svojom srdci, nepomôže mu ani prečítanie všetkých kníh sveta. Allah Akbar.


Chcem reagovať...
Pridané: 11:51 15.07 2010 Štvrtok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: jonatan
2915
Príspevok sa načítava...
icon - Príspevok sa odklonil od témy.

ahoj , Janko ,taký dlhy článok a samé nezmysli , zavádzanie ,nepravdy, a lži .Som po kope ešte nevidel. Moslim sa za teba ,aby ti duch sväty  osvetil rozum,,,,o Bože odpusť mu nevie čo  hovory a čini .Amen.

Pridané: 17:28 21.07 2010 Streda
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 437
Autor: jonatan
2916
Príspevok sa načítava...

ahoj , Janko ,taký dlhy článok a samé nezmysli , zavádzanie ,nepravdy, a lži .Som po kope ešte nevidel. Moslim sa za teba ,aby ti duch sväty  osvetil rozum,,,,o Bože odpusť mu nevie čo  hovory a čini .Amen.


Chcem reagovať...
Pridané: 17:28 21.07 2010 Streda
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2956
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 437
Autor: zahor21
2956
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Počúvaj sem. To Ty čo tu píšeš? Tebe nestačí čo som Ti napísal ja, ani Bohumil, ani Janko? Prosím Ťa neurážaj nikoho, keď si vyjadruje svoj názor, ktorý je odlišný od Tvojho. No veľmi rýchlo si urob vo svojej hlave poriadok. Vyjdi konečne s pravdou von. Kto si a predpokladám, že pochádzaš z okresu MI. Prosím Ťa. Nerob hanbu úprimne veriacim kresťanom. Pamätaj. Boh je nenáhlivý, ale pamätlivý.  4MOJ 6,24-27
P.S. Keďže Ty urážaš kde koho za jeho názor ja Ti tiež napíšem nie urážku, ale upozornenie. Skús sa pri písaní svojich príspevkov zamerať aj na pravopis slovenského jazyka. Tie pravopisné chyby pri čítaní Tvojich príspevkov, poukazujú aj na charakter autora.


Chcem reagovať...
Pridané: 13:57 26.07 2010 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2958, 2959
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: jonatan
2958
Príspevok sa načítava...

,,ahoj,zahor21 ja neurážam nikoho ,len poukazujem na bludy a zavádzanie ,to čo nie je v BIBLII je výmysel. (Zjav.Jána 22 :18-19). a ten poriadok by ste si mali urobiť vy dvaja ..a tu hanbu nerobiť ja ,ale vy. vela hovoriť neznamená vela vedieť, ked niečo aj viete ale je v rospore s Písmom Svätým ,,aspoň si sa niečo poučil ,ked opakuješ moje slova. Boh veru nie je náhlivý..ked nevieš čo povedať  poukazuješ na pravopis .ja na rozdiel od teba viem čo čítam ,ale ty ani to nevieš,,pýtal som sa   mnoho krát ,kde je písane o trojici nedal si mi žiadnu odpoveded .


Chcem reagovať...
Pridané: 14:42 26.07 2010 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2968
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 437
Autor: jonatan
2959
Príspevok sa načítava...

,,ahoj,zahor21 ja neurážam nikoho ,len poukazujem na bludy a zavádzanie ,to čo nie je v BIBLII je výmysel. (Zjav.Jána 22 :18-19). a ten poriadok by ste si mali urobiť vy dvaja ..a tu hanbu nerobiť ja ,ale vy. vela hovoriť neznamená vela vedieť, ked niečo aj viete ale je v rospore s Písmom Svätým ,,aspoň si sa niečo poučil ,ked opakuješ moje slova. Boh veru nie je náhlivý..ked nevieš čo povedať  poukazuješ na pravopis .ja na rozdiel od teba viem čo čítam ,ale ty ani to nevieš,,pýtal som sa   mnoho krát ,kde je písane o trojici nedal si mi žiadnu odpoveded .


Chcem reagovať...
Pridané: 14:43 26.07 2010 Pondelok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 437
Autor: zahor21
2968
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Tým že poukazujem na Tvoj pravopis som Ti určite neublížil, len som Ti dal možnosť zamyslieť sa nad sebou.Ešte mi dlhuješ meno kňaza, ktorý Ťa konfirmoval. No zdása mi, že Ty nie že nevieš čítať, ale nechceš vedieť. V príspevku 2899 máš uvedené verše z Biblie a potom je napísané.
 Žiadna z populárnych ilustrácií nedokáže úplne zobraziť Trojicu. Vajce (alebo jablko) sú nedostatočné, keďže škrupinka, bielok a žĺtok sú súčasťou vajíčka, nie vajíčko samo. Otec, Syn a Svätý Duch nie sú časťami Boha, každý z nich je Boh. Ilustrácia vody je o čosi lepšia, ale stále adekvátne nepopisuje Trojicu. Tekutina, para a ľad sú formami vody. Otec, Syn a Svätý Duch nie sú formami Boha, každý z nich je Boh. Tieto ilustrácie poskytujú čiastočný obraz Trojice, nie sú však dokonalým zobrazením. Nekonečný Boh nemôže byť dostatočne ilustrovaný nejakým konečným obrazom. Namiesto sústredenia sa na Trojicu, pokúsme sa sústrediť na Božiu veľkosť a nekonečne vyššiu podstatu ako je tá naša. "Ó hlbokosť bohatstva a známosti a múdrosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho! Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?"  RIM 11,33-34
Tak už konečne prestaň s tým, že každý okrem Teba píše bludy. Už neviem ako Ti to mám vysvetliť. A nakoniec. Ešte mi dlhuješ meno kňaza, ktorý Ťa konfirmoval.  4MOJ 6,24-27
P.S. Ja som nepridal, ani neubral k Božiemu Slovu a z Božieho Slova na rozdiel od Svedkov Jehovových. Nezabudni čo  mi dlhuješ. 


Chcem reagovať...
Pridané: 11:37 27.07 2010 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2978
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: jonatan
2978
Príspevok sa načítava...

ahoj, zahor21 cirkev stanovuje, že trojica je pojem na označovanie ústrednej náuky smrečianskeho náboženstva. teda vyznania ,Otec je Boh ,Syn je Boh,Sväty Duch je Boh,,,a predsa to nie sú traja Bohovia.  ale jeden Boh... V tejto trojici sú Osoby rovnako večne a sebe rovne: všetky neboli stvorene a sú všemohúce. Trojica je teda považovaná za jedného Boha v troch osobách. Každá z nich je teda bes počiatku, lebo existovali po celu večnosť.Každá  je však všemohúca,a ani jedna z nich nie ja väčšia ani menšia než ostatne. Keďže v stvorení nič také neexistuje nemôžeme tomu rozumieť ,len to prijať,.  Pápež Ján Pavol II.  HOVORI O TROJICI ,že je to nevysvetliteľne tajomstvo Boha trojice,,.Preto je to tak,lebo sa to vykladá ,ako tajomstvo..,ale je to len obyčajný zmätok .ktorý sa nezakladá na pravde .  Ani dávna kresťanská viera nepoznala trojicu, aj apoštoli upozorňovali na samovoľný výklad. 2 Pe 1: 20-21   2 Pe 2:1-3  1Ján 4:1-6  1 Tim 1:3-10  a ja by som chcel ,aby si mi ty vysvetlil ,kde  vo Svätom Písme  Jehovovi svedkovia niečo priadavajú, alebo uberajú .


Chcem reagovať...
Pridané: 19:27 27.07 2010 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2989, 8600
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 437
Autor: zahor21
2989
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Teraz tu sám priznávaš existenciu Trojice a na inom mieste v inej téme to vyvraciaš. Ty už naozaj nevieš čo chceš. Napr. v téme Aké je božie meno. V príspevku 2901 píšeš že Trojica v Biblii nie je a teraz zas, že je. To už s Tebou naozaj nemá zmysel. To, že človek so svojim rozumom nemôže pochopiť Božiu veľkosť som už napísal x-krát.  Tak o čo Ti vlastne ide? Všetko raz rozsúdi náš Pán, keď príde Jeho čas. 4MOJ 6,24-27 .
P.S. Ešte mi dlhuješ meno toho kňaza.


Chcem reagovať...
Pridané: 11:09 29.07 2010 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 2999
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: jonatan
2999
Príspevok sa načítava...

ahoj zahor21,,prosím ťa nesplietaj. Ja som trojicu nikdy neuznával anu ju uznávať nebudem .Ved ako by som mohol také niečo ,len pomyslieť ,že Otec a Ježiš a Duch svety sú jedno čiže trojjediný boh. A keď sa pýtaš aké je Božie  meno ?,/ JEHOVA /tu je dôkaz      2Moj 3:15-16  2Moj 5:2-3  2Moj 9:29-30  5Moj 8:17-18  2Sa 22-32 a ešte to . Jer 23:27-32 Preto že mi nevieš dať na nič odpoveď ,tak tak ma obviňuješ ! Prečo Boha JEHOVU nazývaš Hospodin?. Potom Boh ma koľko mena ? v Maďarsku je -Išten- v Nemecku- Got- atd... V každom štáte ma Boh iné meno,? Prečo sa Ježiš po celom svete menuje Ježiš. ,Alebo Ty , keď sa odstavuješ do iného štátu   vždy ti ostane tvoje meno ,keď si raz Pavol nemôžeš sa menovať Gejza. Už som stokrát písal ,že o čo mi ide? Prečo sa vytratilo  práve meno Jehova. Nemyslíš ,že preto aby sa lúdia dali lachšie zmanipulovať ...,,Potom tam pridali  trojicu ,matku Božiu čo je to nepochopiteľne , duša ide do neba ,zlý  horia horia v pekle, uctievanie obrazov a soch.,Kráľovná nebies... O to mi ide!! a sa tomu čudujem ,že lúdia tomu všetkému uverili. Potom ,aké je to náboženstvo ? sami blud a vymiesil ,,,,Je to Falošne náboženstvo.,,Ja Božiu veľkosť viem pochopiť ,,aj verím tomu čo je v Biblii napísane,ale bludom neverim.!!!   Jer 23:16


Chcem reagovať...
Pridané: 16:08 29.07 2010 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 8601
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2, oprava 3
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 437
Autor: jonatan
3002
Príspevok sa načítava...

,,ahoj Janko,, Preto nikto tomu  učeniu nerozumie ani sami kňazi,, ako by potom mali rozumieť obyčajný lúdia.Kňazi na to pristúpili ,ako predtým tamtí. Je tu vela filozofovania , vysvetľovania, čiže mlátenie prázdnu slamu. Treba sa držať Biblii ,keď tam trojica niet ,tak ju tam nehla daj. Treba  pochopiť  to čo vysvetľuje Biblii.. Lenže ako potom by to bolo ,keď by kňazi začali učiť pravdu?  Iste by ich povyhadzovali z okien ako za Jána Húsa ,keď by im povedali prepáčte my sme Vám zle vysvetľovali..! Porozbíjali by všetkých bôžikov,a nastal by chaos.. Ale to sa pomalí blíži,  potom budu hovoriť Pane Hospodine či sme neprorokovali v tvojom mene? a čo im odpovedal Pán  Boh?,,,,,dokonči tu vetu.  Mat 7:23 .


Chcem reagovať...
Pridané: 17:11 29.07 2010 Štvrtok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 437
Autor: jonatan
3003
Príspevok sa načítava...

,,ahoj Janko,, Preto nikto tomu  učeniu nerozumie ani sami kňazi,, ako by potom mali rozumieť obyčajný lúdia.Kňazi na to pristúpili ,ako predtým tamtí. Je tu vela filozofovania , vysvetľovania, čiže mlátenie prázdnu slamu. Treba sa držať Biblii ,keď tam trojica niet ,tak ju tam nehla daj. Treba  pochopiť  to čo vysvetľuje Biblii.. Lenže ako potom by to bolo ,keď by kňazi začali učiť pravdu?  Iste by ich povyhadzovali z okien ako za Jána Húsa ,keď by im povedali prepáčte my sme Vám zle vysvetľovali..! Porozbíjali by všetkých bôžikov,a nastal by chaos.. Ale to sa pomalí blíži,  potom budu hovoriť Pane Hospodine či sme neprorokovali v tvojom mene? a čo im odpovedal Pán  Boh?,,,,,dokonči tu vetu.  Mat 7:23 .


Chcem reagovať...
Pridané: 17:11 29.07 2010 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3006
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 437
Autor: zahor21
3006
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Ty to skúšaš na všetky strany, ale ono Ti to nevyjde.  MAT 7,23 Tento verš je z Kázne na vrchu, ktorú predniesol Pán Ježiš, keď videl zástupy ľudí, ktorí išli za ním.  MAT 5,1-2 Touto vetou    sám priznávaš, že je Pán Ježiš v ľudských očiach rovný Bohu, a tak i to aj Duchu Svätému. Tak prosím. už prestaň zavádzať slušných ľudí bludným učením tzv. Svedkov Jehovových.       Pane Hospodine či sme neprorokovali v tvojom mene? a čo im odpovedal Pán  Boh?,,,,,dokonči tu vetu.        4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 09:57 30.07 2010 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3011, 3017
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: Janko
3011
Príspevok sa načítava...

Ahoj zahor21, výborný postreh!
súhlasím s tým ako si to napísal, ale chcem Ti niečo vysvetliť čo sa týka ľudí z organizácie bádateľov biblie čiže SJ.
To čím argumentuješ je síce správne ale závoj ktorý má Jonatan mu to neodhalí.. vieš prečo?!
pozri na verš, ktorým si SJ vysvetlí že ty sa mýliš a on má pravdu..

„Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a
vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!"“
( JN 10,38 )

· Preklad Svedkov Jehovových:
„…aby ste poznali a ďalej spoznávali, že Otec je v spojení so mnou a ja som v spojení
s Otcom.“

Čiže jemu to bude krásne logicky Ježišova reč zapadať do jeho teologie, pretože nebude mať problém priznať že Ježiš hovorí v spojení s Bohom, alebo že Jehova hovorí cez Ježiša o tom že raz v budúcnosti (Jehova) odpovie  MAT 7,23

Takže Svedok Ti kludne vetu dokončí a nebude vidieť že by tým priznával že Ježiš je rovný Bohu..

Svedkovia totižto stavajú svoj výklad iba na svojom jedinečnom preklade, neuvedomujúc si že je to ohromný významový posun! Byť napr. v budove Parlamentu a byť v spojení s budovou Parlamentu – lebo to je čosi úplne odlišné! V prvom prípade som úplne v nej, v druhom prípade som kilometre ďaleko, spojený len telefónom (ako telefón podľa Svedkov v prípade Ježiša slúžila zrejme „Božia činná sila“, duch svätý, ktorý podľa nich – podobne ako elektrický prúd – spája Boha so svetom – a teda ho na diaľku spájal aj s Ježišom, ktorý bol na Zemi).

Dôvodom tejto zmeny biblického textu je predstava Svedkov, ktorú majú o Bohu: niečo
ako „väčší človek“ s konkrétnym takmer hmotným telom, ktorý žije vo svojom „paláci“
kdesi ďaleko, vo Vesmíre – a odtiaľ je už spomenutou „kamerovou linkou“ ducha svätého
napojený na Zem, sleduje ju,… V tom prípade, samozrejme, nemohol byť v Ježišovi a ani
Ježiš nemohol byť v ňom… Boh bol, v Nebi, Ježiš na Zemi, nekonečne ďaleko od seba…
Nehovoriac o tom, že Boh (ktorý v ich ponímaní nie je všadeprítomný
a všetkoprenikajúci7) nemôže byť v niekom podobne, ako Váš priateľ nemôže byť telesne
vo Vašom vnútri, napríklad…
Práve v tomto je základný problém Svedkov: U nich je najprv doktrína a až potom Biblia,
ktorá sa musí doktríne prispôsobiť…

Pre nás je to pritom opačne: najprv Biblia, s pomocou ktorej sa potom formuje doktrína, ktorú Boh cez svoje slovo odovzdáva.

· Čo hovorí originálny text Biblie?
„iv de. poiw/( ka'n evmoi. mh. pisteu,hte( toi/j e;rgoij pisteu,sate\ i[na gnw/te kai. pisteu,s s,shte o[t[ti evnvn evmvmoi. o`
path,r,r( kavgvgw. evnvn auvtvtw/|Å/|Å“ (kai pisteusete hoti én hemoi hó patér, kagó én autó)

- kai – a
- pisteuséte – verb subjunctive present active 2nd person plural od slova pisteuó –
veriť niečomu, mať v niečom úplnú istotu.
- hóti – že
- én – v, vo vnútri, medzi,…
- hemoi – pronoun personal dative singular od slova egó – ja
- hó – určitý člen: ten
- patér – noun nominative masculine singular – otec
- kagó – „kai“ + „egó“, čiže: a ja
- én – v, vo vnútri, medzi,…
- autó – ronoun personal dative masculine singular od autós – ja sám, osobne.

Takže doslovný preklad znie nejako takto:
„…a s istotou verili (vedeli), že vo vnútri mňa ten Otec a ja v ňom samotnom“ (Jn
10,38)

stačí pozrieť aj na iné kvalitné preklady a hned je jasné kto závádza..Chcem reagovať...
Pridané: 12:12 30.07 2010 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3026
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 204
Autor: jonatan
3017
Príspevok sa načítava...

ahoj ,zahor21 Nerozumiem ,aké zavádzanie a prekrucovanie.  Komu Ježiš hovoril ?  nie tým, čo falošne si vykladali Písmo Sväte.? prečo im na to  odpovedal v podobenstve ,každý strom ktorý nerodí dobre ovocie  vytrhnú a hodia  do ohňa. Pre koho to platilo,,? nie pre tých, ktorí spochybňovali jeho slova . To čo Ježiš hovoril tam tým ,pre nás to neplati? ta výstraha ,aby sme sa varovali falošnému učeniu ,Ja som vždy tvrdil,že Otec je Stvoriteľ všetkého.  Ježiš je jeho  jednorodený syn, Duch  Svätý, je činná sila Božia.  Rovný nie je Bohu,!! ,,,kde si to zobral ,že ja priznávam,že Ježiš v ľudských očiach je rovný Bohu.  Potom by som bol klamár. Ján14:28  Prečo Ježiš hovoril:.?.. Keby ste ma milovali,tešili by ste sa ,že idem k Otcovi,pretože Otec je väčší ako ja....... a myslim si ,že aspoň taky slušny som ako Ty,.že viac poznam Písmo ved čo ..,,aj hlúposť je darom Božím.


Chcem reagovať...
Pridané: 14:57 30.07 2010 Piatok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3025
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 437
Autor: zahor21
3025
Príspevok sa načítava...

Ahoj jonatan. Už som Ti písal, že s Tebou sa neoplatí diskutovať. Ale čo povieš na slová apoštola Pavla o Pánovi Ježišovi?  FIL 2,5-11 . Aj Janko Ti napísal v príspevku číslo 3011 čo si myslí o salvišskom učení, len o tom píše veľmi zo široka, čo je zbytočné, lebo keď niekto nevidí Pána Ježiša takého aký je, nestojí to za reč. A Ty chceš povedať, že nepohŕdaš Pánom Ježišom. Veď On sám  hovorí   JN 14,11 , tak potom si kto?  Pritom sa to píše v tej istej kapitole, ktorú si si ty vybral, aby si nevidel čo Pán Ježiš hovorí. Je potrebné čítať celé evanjelium, nie len to čo sa Ti hodí. Ale tak ako som už pred tým písal, salviši to tak robia. A láskavo mi nenadávaj do hlupákov, ale sám si najprv vyber brvno zo svojho oka a potom ivierko z oka svojho brata. Z Písma poznáš len to, čo Tebe vyhovuje.  4MOJ 5,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 14:52 01.08 2010 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 3070
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
Autor: zahor21
3026
Príspevok sa načítava...

Ahoj Janko. Už predtým som písal čo SJ rozprávajú o Bohu. Preto tento článok je dobrý pre človeka, ktorý o nich nevie nič. Ja som s nimi vyrastal, takže viem o čom to je. My im musíme stále len podávať pravdivé Slovo Božie a možno si uvedomia svoju chybu.  4MOJ 6,24-27


Chcem reagovať...
Pridané: 14:56 01.08 2010 Nedeľa
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 2022
l 1 2 3 4 5 6 7 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...