Téma:

..na tej skale postavím svoju cirkev MAT 16,18

Zobraziť: Zoradiť:
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 r
Autor: mick
1484

Ďalšia téma, pri ktorej očakávam búrlivú diskusiu a argumentáciu. Ďalšia téma, ktorá kresťanov rozdeľuje už od dôb Martina Luthera.
Takže otázka je jasná...ide tu o pápežstvo ako také, takže...

Aký máte ku pápežstvu postoj?

Čo myslel Ježiš slovami "...na tej skale postavím svoju cirkev..."

Aký má pápež vplyv na dnešné kresťanstvo?

Je osoba pápeža oporou, alebo slabinou kresťanstva?

Súvisiaci text...čo myslel Ježiš výrokom MAT 16,19 ?

Táto téma a najmä odpovede na ňu sú veľmi dôležité a markantné pre mnohých ľudí, pretože od tejto témy sa odvíja obrovské množstvo ďalších vecí týkajúcich sa kresťanstva ako takého...

icon Chcel by som však upozorniť a poprosiť, aby sa tu nevytvorila nejaká prudká polemika alebo nebodaj hádka! Viem, že názory na túto tému môžu byť len dvojaké - buď za, alebo proti, skúsme však zachovať príjemnú atmosféru tohoto webu a zostaňme v diskusii icon icon

Takžééé ide sa na too! icon


Chcem reagovať...
Pridané: 18:44 18.06 2009 Štvrtok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1499, 1503, 3377
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 116
Autor: pelly
1499
Príspevok sa načítava...

Ďakujem za diskusiu. icon

Mne túto časť Písma (Peter = skala) vykladali tak, že Ježiš dal Petrovi úlohu byť nerodrviteľnou skalou pravdy. Mal byť skalou útočiska v búrkach prenasledovania po stá- a tisícročia existencie Cirkvi na zemi.

Čo sa týka kľúčov... mi vysvetlili tak, že Ježiš udeluje Petrovi moc, aby jeho rozhodnutia platili nielen na zemi, ale aj v nebi. ALE, včera som našla ešte jeden verš MAT 18,18 kde niečo podobné hovorí aj ostatným apoštolom nie len Petrovi, takže teraz si myslím, že nebol len Peter poverený touto "úlohou". Takže som zase zmätená.

Tiež ma učili, že Peter je prvý apoštol a že všetci ostatní sú až po ňom. MAT 10,2

Nejde mi do hlavy žeby bol Peter - človek! dostal moc zväzovať a rozväzovať, čiže rozhodovať čo je správne a čo nie, alebo dokonca rozhodovať, kto má mať účasť na Kristovaj Cirkvi a kto nie. Môže mať konečný človek účasť na nekonečnosti Božej múdrosti a sily?


Chcem reagovať...
Pridané: 10:02 19.06 2009 Piatok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 26
Autor: Janko
1503
Príspevok sa načítava...


Čo myslel Ježiš slovami "...na tej skale postavím svoju cirkev..."

treba si uvedomiť že

na otázku MAT 16,15-16
Ježiš odpovedá MAT 16,18

Ježiš vlastne Petrovi odpovedá: „Na tejto skale vybudujem svoju cirkev – to jest na tom čo si o mne povedal a ako si to o mne povedal, teda na viere vyznania!
Čo teda povedal Peter? MAT 16,16
Tak ešte raz, aké bolo apoštolovo vyznanie?
Tu je – „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“

Zo všetkých doktorov kresťanského staroveku zastáva sv. Augustín jedno z popredných miest v poznaní a svätosti. Pozrite teda, čo píše vo svojom druhom pojednaní k 1. listu sv. Jána:
„Čo znamenajú slová, Vybudujem svoju cirkev na skale? Na tejto viere, s ktorou vyslovil: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“

V jeho pojednaní k sv. Jánovi nachádzame najvýznamnejšie vyjadrenie:
„Na tejto skale, ktorú si vyznal, vybudujem svoju cirkev, keďže Kristus bol skalou.“

Vznešený biskup veril tak málo, že cirkev bola vybudovaná na sv. Petrovi, že vo svojej 13. kázni ľudom povedal:
„Ty si Peter, a na tejto skale (petra), ktorú si vyznal, na tejto skale, ktorú si spoznal,
povediac, Ty si Kristus, Syn živého Boha, vybudujem svoju cirkev – na sebe, ktorý som Synom živého Boha, vybudujem ju na mne a nie mňa na tebe.“

Takže takto, ako zmýšľal sv. Augustín o tejto oslavovanej pasáži, bola mienka celého kresťanstva v tom čase!
Veľkí svetci Augustín i Ján Zlatoústy túto evanjeliovú stať vysvetľujú
tak,že na VIERE postaví svoju Cirkev a jedinou
Skalou je On Ježiš Kristus
... Apoštoli Peter aj Pavol tiež nazývajú
Ježiša Krista ako základný kameň,na ktorom je vybudovaná Cirkev a my sa
máme tiež ako živé kamene budovať... Tiež slová sú smerované
Petrovi a nehovorí sa priamo o úrade,či nástupcoch a pod.

„Aby som to teda zhrnul, konštatujem: (1) Že Ježiš dal svojim apoštolom rovnakú moc, akú dal sv. Petrovi. (2) Že apoštoli nikdy nepovažovali sv. Petra za zástupcu Ježiša Krista a neomylného doktora na zemi. (3) Že sv. Peter si o sebe nikdy nemyslel, že je pápež a ani tak nikdy nekonal. (4) Že koncili prvých štyroch storočí, hoci uznávali dôležitosť pozície, ktorú rímsky biskup zastával v cirkvi vzhľadom na mesto Rím, venovali mu prednosť úcty, nikdy moci či jurisdikcie. (5) Že svätí otcovia slávnu pasáž: „Ty si Peter, a na tejto skale založím svoju cirkev“, nikdy nechápali tak, že cirkev má byť vybudovaná na Petrovi (super Petrum) ale na skale (super petram), to jest, na vyznaní viery apoštola. Víťazne zakončím, s históriou, s úsudkom, s logikou a zmyslom, a s kresťanským svedomím, že Ježiš Kristus neudelil sv. Petrovi žiadnu nadradenosť, a že biskupi Ríma sa nestali zvrchovanými v cirkvi, ale len skrze skonfiškovanie – jedno po druhom – všetkých práv episkopátu. [ už počujem tie reakcie „Mlč, opovážlivý protestant! Mlč!“]


Aký má pápež vplyv na dnešné kresťanstvo?Nulový! Ak by bola otázka koncipovaná "Aký má pápež vplyv na dnešné katolíctvo?"

Odpoveď by bola samozrejme odlišná!Lebo to si treba uvedomiť, že pápežstvo patrí do katolíckej cirkvy a nie do kresťanskej.

Aký máte ku pápežstvu postoj?

Opäť len ľudské náboženstvo a tradície, ktoré karhal Ježiš
MAT 15,9Chcem reagovať...
Pridané: 09:51 20.06 2009 Sobota
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1505, 1508, 1518, 1970
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 204
Autor: pelly
1505
Príspevok sa načítava...

Ďakujem za vysvetlenie.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:47 20.06 2009 Sobota
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 26
Autor: mick
1508
Príspevok sa načítava...

icon Janko, len ťa doplním jazykovým okienkom:

Ku tomu Petrovi - treba si uvedomiť okolnosti, za akých to Ježiš Šimonovi Petrovi povedal - po Petrovom vyznaní - ale to už vysvetlil podrobnejšie Janko. Ja by som sa chcel krátko zamerať hlavne na pôvodné texty.

Ježiš dáva Šimonovi meno "Peter". Toto slovo/meno je v Novej Zmluve použité 161krát a pomenúva Šimona Petra. V Gréčtine "Petros". V skutočnosti, slovo "Petros" sa v Novej zmluve nikdy nevyskytuje v inej súvislosti, než na opísanie, alebo vystihnutie Šimona Petra. Význam tohto slova je "valiaci sa kameň" alebo ak chcete, v angličtine "rolling stone", alebo "pebble".

Ale potom, čo Ježiš (v tomto verši) pomenúva Petra "Petros", vraví: Na tejto skale postavím svoju cirkev. A tentokrát už používa slovo "petra" - doslova "kameň" (určite poznáte známe skalné mesto Petra vytesané do kameňa). Slovo "petra" sa vzťahuje na veľký, nepohnuteľný balvan pri Gibraltáre. ( http://www.poker-2010.com/images/gibraltar.jpg ) Toto slovo "petra" nikdy nepredstavovalo Petra (aká pekná slovná hračka icon ). Práve naopak, toto slovo sa opäť vyskytuje v 1Kor 10,4 a vzťahuje sa na Ježiša.

Ale zaujali ma tie citáty od Augustína, čo si tam napísal. Tipujem, že vrámci RKC sa to vysvetľuje nejak tak, že na ďalších konciloch sa už dohodli, že Petra budú brať ako pápeža a blabla...Ale presne jak aj ujo Augustín píše - apoštoli Petra nikdy nepovažovali za väčšieho, Ježiš ho tiež tak nevnímal a Peter sa určite nemohol považovať za väčšieho, keď 3x zradil Ježiša, ako mu bolo aj predpovedané. Sám Peter to neskôr dokazuje v Skutkoch 10, 26 kde vraví: "Vstaň, aj ja som len človek".

Skrz to, prečo práve otázka "Aký má pápež vplyv na dnešné kresťanstvo" a nie "Aký má pápež vplyv na dnešné katolíctvo" - moslimský, budhistický, hinduistický a neviem aký svet dnes nehľadí na to, či pápeža uznávajú len katolíci, alebo aj protestanti - pre nich je pápež osobnosťou kresťanstva ako pre budhistou dalajláma. A keďže väčšina kresťanského sveta je katolícka (aspoň vrámci starého kontinentu) - ľudia tak vnímajú celé kresťanstvo (to jest môj osobný názor)


Chcem reagovať...
Pridané: 00:02 21.06 2009 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1510
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 116
Autor: Jaro N
1510
Príspevok sa načítava...

Tiež si myslím, že pápež má vplyv (žiaľ) dokonca nielen na takmer celé kresťanstvo, ale ako politicko-náboženská osobnosť - jeho vplyv presahuje hranice kresťanstva a zasahuje štáty, politikov atď. Na druhej strane je to len potvrdenie proroctiev zo Zjavenie (ale to je už iná téma).


Chcem reagovať...
Pridané: 08:23 21.06 2009 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1511
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 175
Autor: vaso
1511
Príspevok sa načítava...

Aj tak si nezmenim priezviskoo!!!
Hmm...este jeden dotaz..co symbolizuju tie kluce?


Chcem reagovať...
Pridané: 09:40 21.06 2009 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1512
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 69
Autor: Janko
1512
Príspevok sa načítava...

http://drahoslav.temelios.sk/viera/clanky/kluce.htm


Chcem reagovať...
Pridané: 21:19 21.06 2009 Nedeľa
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1513, 1515
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 204
Autor: mick
1513
Príspevok sa načítava...

Dobrééé icon icon Vpodstate ak sa mám priznať, ešte som sa nestretol so žiadnym výkladom tohoto verša (okrem toho katolíckeho ktorý mi nesedel) ale tento vyzerá zaujímavo icon akurát mi tam možno chýba ukončenie myšlienky. Teda - sú tam vysvetlené kľúče, nebeské kráľovstvo, a sedí aj to, že čo bude odomknuté/rozviazané na zemi, bude aj v nebi. Ale tá prvá časť verša...? čo bude sviazané na zemi...? Môže alebo mohol teda Peter aj niečo zväzovať, ale - vzmysle toho výkladu - odoprieť niekomu vstúpiť do Boźieho kráľovstva?


Chcem reagovať...
Pridané: 12:54 22.06 2009 Pondelok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 116
Autor: vaso
1515
Príspevok sa načítava...

fuu...fajne icon ...obsiahle vysvetlenie


Chcem reagovať...
Pridané: 19:27 22.06 2009 Pondelok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 69
Autor: milan
1518
Príspevok sa načítava...

Koho si Boh vyvolil za patriarchu /VODCU/tomu zmenil meno.Abram -Abraham,.....Jakuba na Izrael,...Ty si Simon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kefas-Peter Ján1/42.Len velkňaz v starom zákone smel a vedal SPRAVNE vysloviť meno božievo /JAHVE/v stanku ziavenia. Ked sa Ježiš pýtal za koho pokladaju syna človeka ,len Peter spravne vedel a vyjavil jeho meno Mat16/13-16....Ty si syn naj.Boha.Aj týmto Boh poukazuje na Jeho prvenstvo.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:01 22.06 2009 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1519
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 35
Autor: milan
1519
Príspevok sa načítava...

Je to náhoda ?Ked Peter vo všetkých evanieliach je pisany prvý ?Mat10/2 prvý Simon zvaný Peter,MT/4 18,MR1,1žJAN 1/41,POTOM AKO HOVORCA...SK1/15...SK2/14...SK3/11...SK4/8..SK5/3..SK5/29


Chcem reagovať...
Pridané: 21:21 22.06 2009 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1520, 1526
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 35
Autor: milan
1520
Príspevok sa načítava...

Sám Peter o sebe povedal SK 15/6-7....Bratia,vy viete,že Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás....Ked sa Ježiš opýtal Petra ,Simon syn Jánov miluješ ma -ano Pane ty vieš ,že ťa mam rád .Ježiš mu povedal icon as moje baranky/Baran je vodca stada/ Po druhy ras atretí raz mu prikazal pas moje ovce to sú bežní krestania.Aj tu Pan ukazuje na jeho prvenstvo.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:48 22.06 2009 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1521, 1523, 1529
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 35
Autor: Martin
1521
Príspevok sa načítava...

zvlastna aplikacia na udajne prveho papeza a najme vysvetlivky kto su ovce a kto barani. Som neskutocne smutny, ked ludia nechavaju priestor na fantaziu v biblii. Zbytocne komplikujeme to co je uplne jednoduche. Evanielium ma byt zrozumitelne pre kazdeho. Staci si zistit co hovori povodny text. A nie aplikovat veci, ktore s tym nesuvisia.


Chcem reagovať...
Pridané: 22:05 22.06 2009 Pondelok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1536
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 192
Autor: vaso
1523
Príspevok sa načítava...

Síce som nepojedol vsetku mudrost sveta, ale na zaklade domienky, je prilis velka odvaha vyvodit zavery...treba vychadzat taktiez kontextu icon Kontext sice vidime vsetci iny, ale pokial ideme principom samovysvetlovanim biblie....tak sa to zvacsa da icon ....dokonca aj ked jezis hovori o vlekosti toho ,ktory ho poslal, nevysvetlujeme si to tak ze by bol jezis druhorady.....Viem ze osm sa odklonil od temy, a v tychto vecernych hodinach mi to uz moc nepali......takze len tolko ...Šema Jisrael, adonaj eloheinu adonoa echad!,,,a dobru noc icon


Chcem reagovať...
Pridané: 22:57 22.06 2009 Pondelok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 69
Autor: mick
1526
Príspevok sa načítava...

Zlé správy...v Jánovom evanjeliu je prvý Andrej... Jn 1,41-42 - A jeden z tých dvoch to počuli od Jána (Krstiteľa) a išli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petran. v42 - Ten najprv našiel svojho vlastného brata Šimona a povedal mu: Našli sme Mesiáša...


Premýšľam, prečo sa vyvodzujú závery o Petrovi z niekoľkých pochybných a diskutabilných veršoch (ktoré samozrejme silou tradície nabrali na svojom význame, dôležitosti a jednostrannému vysvetleniu), keď napr. takého Jána Krstiteľa by som považoval za ešte významnejšieho a aj by som si to zargumentoval veršami. Zdôvodním prečo: Narodenie Jána bolo predpovedané vpodstate takmer rovnako ako narodenie Ježiša.

LUK 1,7-13 Zvlášť je zaujímavý verš 15 Luk 1,15 : ...lebo bude veľký pred Pánom a víno ani nijakého nápoja opojného nebude nikdy piť a Svätým Duchom bude naplnený ešte od života svojej matky... Bolo to Zachariášovi zvestované Gabrielom Luk 1,19 , rovnako ako Ježišove narodenie Márii Luk 1,26

Jednej veci nerozumiem, keď sa už bavíme o Jánovi Krstiteľovi, Petrovi a Márii. Pápežstvo a aj kult Márie sa zakladá hlavne na týchto veršoch: Peter najmä na Mat 16,18 a Mária na Luk 1,42 a Luk 1,45 . Lenže prehliada sa jeden významný fakt ktorý týmto veršom vždy predchádza...tieto verše boli vyslovené ako reakcia na niečo veľmi dôležité - na vnuknutie Bohom, respektíve naplnenie Duchom Svätým!

Slávnu vetu o skale na ktorej Peter vraj vybuduje cirkev predchádza Petrovo vyznanie vnuknuté Bohom Mat 16,17 . Alžbetina výpoveď o blahoslavenej Márii je predchádzaná Alžbetiným naplnením Duchom Svätým Luk 1,41 . Ale sú aj ďalší ľudia, ktorí boli naplnení a nehľadí sa na nich ako na niekoho, koho treba zbožňovať! Prečo? to je zrejme rečnícka otázka... Napr Zachariáš LUK 1,67 , opäť Peter Sk 4,8 , Saul SK 9,17 SK 13,9 , Ján Krstiteľ Luk 1,15 alebo 2TIM 1,14 . Plus je tu kopec ďalších veršov o krste Duchom Svätým.

No a ku samotnému faktu, že Peter bol vraj väčším, podobné myšlienky tu boli od samotného začiatku fungovania apoštolov, ktorí sami takto zmýšľali. A Ježišova odpoveď? MAR 9,33-37 V niektorom preklade má tento príbeh podnadpis "Kto je väčší". Roháček to vystihol tiež perfektne: "Pán uči pokore"...


Chcem reagovať...
Pridané: 11:10 23.06 2009 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1530
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1, oprava 2
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 116
Autor: mick
1529
Príspevok sa načítava...

Text Sk 15,6-7 síce vraví o tom, že Petra si Boh vyvolil, ale otázka znie na čo! A vo verši 7 je aj odpoveď: ....Boh si ma od prvých dní vyvolil spomedzi vás, aby skrze moje ústa počuli pohania slovo evanjelia a uverili...! Ale zase...neznamená to, že Peter bol jediný, kto dokázal priniesť a zvestovať pohanom evanjelium! Len pár veršov ďalej sa píše, že Barnabáš s Pavlom potom rozprávali aké divy činil Boh skrze nich medzi pohanmi Sk 15,12 . Hovorili pravdepodobne o skutkoch a zázrakoch, ktoré sú spomenuté v 14. kapitole, napr Sk 14,21 Takže aj Pavol a Barnabáš boli a zvestovali medzi pohanmi!

milan, čudujem sa jednej veci, ktorej nerozumiem. Zdá sa, že poznáš Písmo, a predsa prehliadaš určité veci, ktoré sú podľa mňa dosť jasne napísané...dodávam len Jn 8,32


Chcem reagovať...
Pridané: 11:32 23.06 2009 Utorok
******
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 116
Autor: milan
1530
Príspevok sa načítava...

mick ,ty pišeš o koze a ja o voze.Tu neide o to či Ján krstiteľ ,alebo iný svetci,boli väčší ako Peter,ale o funkciu.A že Ježiš videl v tom čase Petra najpokornejšieho s apošt. .....citujem Simon syn Jánov miluješ ma väčšmi ako títo? Ján 21/15. Je rozdiel niekoho povolať prveho a dať mu prvenstvo! MAT 10/2...citujem: prvý Simon zvaný Peter.Prečo ked Ježiš spoznal Onreja prveho ,už ani raz ho v evanieliach nepomenovali na prvom mieste.Prečo JUDASA písali na posledne miesto?


Chcem reagovať...
Pridané: 20:42 23.06 2009 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1531, 1532
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 35
Autor: milan
1531
Príspevok sa načítava...

Nie som zastanca toho,aby Petrov stolec zastupoval len katolik.Ale stojim si na tom,že z 12 generalov jeden musi byt najvišši, /mať rozhodujuce slovo /inač prehraju vojnu.


Chcem reagovať...
Pridané: 21:00 23.06 2009 Utorok
******
icon - Na tento príspevok zareagovali: 1534, 1535
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 35
Autor: mick
1532
Príspevok sa načítava...

Možno...ale mojim cieľom bolo dostať sa k jadru problému. Chcem sa dostať späť do momentu, kedy tento problém vznikol, pozrieť sa na základné fakty a okolnosti ktoré celú vec sprevádzali a porovnať ich vrámci Biblie s ďalšími podobnými príbehmi, ktorých posudzovanie je jasnejšie. Snažil som sa tými veršami a situáciami z Biblie naznačiť, že Peter je na rovnakej úrovni ako ostatní ľudia, ktorí boli napr. naplnení Duchom Svätým - proste ho postaviť na rovnakú úroveň ako ostatných.Čo sa týka toho poradia učeníkov, určite verím, že každá vec v Biblii má svoje opodstatnenie a svoje vysvetlenie, zdá sa mi však minimálne sporné a pochybné na základe toho vyťahovať prvého z apoštolov a klásť ho na popredné miesto - vpodstate na rovnaké miesto aké mal Ježiš (vychádzam z vedomia, že Peter ako prvý pápež bol tiež zástupca Boha na zemi). Inak na to sa tiež chcem spýtať, do akej miery sa to vlastne vrámci RKC berie? Aké má pápež vskutočnosti postavenie? A ako vnímaś jeho úlohu vrámci katolíckeho sveta?No, určité poradie mali aj izraelské kmene 4MOJ 1,5-15 4MOJ 26,7-58 - napr. v prípade tohoto druhého sčítania ľudu boli ako prví Rúbenovci a poslední Léviovci. A zdá sa mi veľmi málo pravdepodobné, že Rúbenovci, medzi ktorými boli aj potomkovia Korácha 4MOJ 26,10-11 ktorý sa vzbúril, majú vyššie postavenie ako poslední Léviovci, ktorí boli kňazmi...takže až tak striktne by som poradie v akom je niečo napísané nezamieňal s dôležitosťou. (Prví budú poslední a poslední prví!)Samozrejme, v Biblii sa Peter prezentuje ako človek, ktorý sa nebojí opýtať, ktorý prináša evanjelium pohanom a určite má svoje miesto, ale nie výsadné miesto nad všetkými...


Chcem reagovať...
Pridané: 21:38 23.06 2009 Utorok
******
icon - Príspevok bol upravený autorom. Pôvodný text, oprava 1
img
icon OFFLINE
icon Príspevkov: 116
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 r
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...