Zlozvyky a zlé návyky
   Raz som počul o pokuse, ktorý robili s malými deťmi v predškolskom veku. Jedno po druhom ich privádzali do miestnosti, kde ich čakal človek s jedným chutným bonbónom. Ten vždy každému dieťaťu vysvetlil, že si potrebuje na chvíľku odskočiť, a keď sa vráti, tak mu dá za odmenu 2 bonbóny, ale iba v prípade, ak nezje ten, ktorý tam nechá na stole. Drvivá väčšina detí to nevydržala a po chvíľke si bonbón zobrala a zjedla. Ako by sme obstáli my v prípade, že by nám tam dali vec, pre ktorú máme slabosť? 
     Každý máme problém s niečím iným... Problém je v tom, že si pestujeme svoje zlozvyky a zlé návyky, a keď sa ich nevieme zbaviť, snažíme sa samých seba ospravedlniť. Boj proti vlastnému ja je zo všetkých najťažší. Zrieknuť sa vlastného ja a bezvýhradne sa podriadiť Božej vôli si vyžaduje určitý zápas, no poddanie sa Bohu je nevyhnutným predpokladom obnovy k svätosti. Boh hovorí: Budete ma hľadať a nájdete ma, ak ma budete hľadať celým svojím srdcom. JER 29,13 A teda nás vyzýva k úplnej odovzdanosti. Dať Bohu celé svoje srdce. To hriešne srdce, ktoré vidí len svoje záujmy a svoje blaho a uspokojenie. Ak však chceme byť Ježišovými učeníkmi musíme sa vzdať všetkého, čo by nás mohlo od neho oddeľovať. Ježiš hovorí o tomto jasne: Nikto z vás nemôže byť učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. LUK 14,33 Myslíš si, že odovzdať všetko Kristovi je priveľká obeť? A čo pre nás obetoval Kristus? On pre naše vykúpenie obetoval všetko. Dal svoj život, zriekol sa nebeskej slávy, Otcovej lásky, opustil trón v nebi a postavil sa vo vojne proti hriechu do prvej línie... A máme snáď my, ktorých tak veľmi miloval odvrátiť od neho svoje srdcia? Veď nie sme ochotní obetovať svoje pohodlie, bezstarostný život, hriešne túžby, drobnosti, ktoré sú pre nás dôležitejšie ako Ten, ktorý nás miloval až na smrť... Túžba po dobrote a svätosti je správna, no ak zostaneme len pri nej, nič nám nepomôže. A tak nestačí túžba, potrebujeme robiť tie správne kroky, ku ktorým nás Boh vyzýva. Posvätenie je otázkou poslušnosti a teda ak sa chceme blížiť Bohu musíme sa naučiť byť poslušnými. No to si vyžaduje naše úsilie. Ak ku mne prehovára Boží hlas a hovorí mi, aby som sa niečoho zbavil, aby som niečo zanechal, čo urobím? Hovorí sa, že zvyk je železná košeľa. A čo potom taký zlozvyk? To je potom železná, pekne hrdzavá košeľa s pekelne ostrými švami. Niekto je závislý na čokoláde, druhý o polnoci rabuje chladničku, ďalší sa prejedá, niekto večne odkladá svoje povinnosti alebo si nevie povedať nie v nejakých iných prípadoch... Mnohí z nás sa podobajú orlovi z nasledovného príbehu:
 
   Jeden muž mal kedysi orla, ktorého priväzoval reťazou o kôl. Orol chodil každý deň okolo toho kola, takže po nejakom čase vyšliapal na zemi cestičku. Keď zostarol, jeho pánovi sa ho uľútostilo a rozhodol sa, že ho pustí na slobodu. Stiahol mu z nohy kovový kruh, zdvihol ho zo zeme a vyhodil do vzduchu. Orol bol voľný, ale zabudol lietať! Spadol na zem, podišiel k svojmu starému kolu a začal okolo neho chodiť, tak ako celé roky predtým. Nedržala ho už ani reťaz, ani putá, ale zvyk!  
 
     Jedno porekadlo vraví: Reťaze zlých návykov sú príliš slabé, aby ste ich cítili, až kým nie sú príliš silné, aby ste ich zlomili.
A bola by to naozaj pravda, keby neexistoval náš Pán a Jeho moc. Ak existuje niečo, čoho by si sa chcel v živote zbaviť, ale myslíš si, že na to nemáš dosť síl, tak to odovzdaj Bohu a začni proti tomu bojovať v moci Jeho Ducha. Pán povedal: A dostanete všetko o čo budete s vierou prosiť v modlitbe. MAT 21,22
Zmeniť seba samého nemôžeme iba silou svojej vlastnej vôle. Ak sa chceme zmeniť, musíme nevyhnutne požiadať o pomoc Ježiša. Ak spojíme v boji proti nášmu zlozvyku Ježišovu moc a našu úprimnú snahu, tak sme na tej najlepšej ceste k víťazstvu.
 
   Verte alebo nie, spočiatku stavali mosty tak, že najprv púšťali šarkana z jednej strany rieky alebo rokliny na druhú. Na druhej strane niekto chytil šarkana a na koniec jeho nite priviazal trochu hrubší, pevnejší povraz. Muži, ktorí  pustili šarkana, ťahali potom späť ten nový, hrubší  povraz. Tímy na oboch stranách viackrát opakovali tento postup. Priväzovali vždy silnejší povraz, po ňom tenké a hrubšie lano atď. Neskôr mohli pretiahnuť malé oceľové lanko, po ňom ťažšie lano, až nakoniec dotiahli ponad rieku kábel, ktorý bol dosť silný na to, aby ich uniesol aj s nástrojmi a materiálmi.
- To všetko začalo jednou tenkou šarkanovou niťou!
 
     A tak sa tvoria návyky – dobré i zlé. každý deň pridajte niť a zanedlho ju nebudete môcť pretrhnúť.
Psychológovia vravia, že zvyčajne nám trvá tri týždne, kým sa oboznámime s novou úlohou alebo návykom, ďalšie tri týždne potrebujeme, aby sa z neho stal zvyk. Mnohí ľudia nemajú úspech vo vytváraní nového návyku, pretože vo svojom úsilí nikdy nepokračujú až za bariéru šiestich týždňov. Ak chcete, aby sa vaše správanie stalo zvykom, musíte ho praktizovať denne najmenej šesť týždňov.
     Rád by som toto zamyslenie ukončil slovami apoštola Pavla adresovanými nielen Filipanom, ale aj nám všetkým:
Preto, moji milovaní, ako ste vždy boli poslušní, a to nielen v mojej prítomnosti, ale ešte väčšmi teraz, v mojej neprítomnosti, s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď Boh pôsobí vo vás, že chcete i konáte, čo sa jemu páči. FIL 2,12-13
     Prajem nám všetkým, aby sme dokázali svoje zlé návyky objaviť, rozhodnúť sa ich odstrániť a natrvalo sa ich zbaviť
Hodnotenie: ******
- Váš prehliadač nepodporuje jazyk JavaScript a preto nie je možné zobraziť príspevky.
O dokumente
Autor: Pablo 1985
Vložil: pablo1985
Vytvorené: 05.03 2010
Prečítané: 7900x
Iné tituly
Žatva Žatva

Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Teda proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy. Mat. 9, 37.38
Martin
Interview s Bohom Interview s Bohom

„Poď ďalej,“ povedal Boh. „Tak ty by si so mnou chcel urobiť interview?“ „Ak máš čas?“ povedal som. Boh sa usmial a odpovedal: „Môj čas je večnosť a preto je ho dosť na všetko. A na čo sa vlastne chceš spýtať?“ „Čo ťa na ľuďoch najviac prekvapuje?“
Tajomná chrípka Tajomná chrípka

Je piatok poobede a ty sa autom vraciaš domov. Ladíš rádio. Správy hovoria o nejakej bezvýznamnej veci : v nejakej ďalekej dedine zomreli traja ľudia na nejakú neznámu chrípku, o ktorej nikto nikdy nepočul.
Žiadosti tela vs. život podľa Ducha Žiadosti tela vs. život podľa Ducha

Čo je to sloboda? Väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstavuje určitý druh svojvôle. Vlastne sa dá povedať, že keď som slobodný, tak robím to, čo sa mi páči. Aj v Písme môžeme nájsť množstvo príkladov ľudí, ktorí vnímali slobodu ako svojvôľu.
Pablo 1985
Pokušenia a skúšky Pokušenia a skúšky

Ako kresťania sme každý deň postavení do rôznych pokušení a skúšok. Poďme sa spolu zamyslieť nad príbehmi dvoch mužov. Poslúžia nám ako príklady. Jeden negatívny a druhý pozitívny.
Pablo1985
© 2010 bibliaaty.sk
Načítavanie...